Información general


 • Tipo de asignatura: Optativa
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 1
 • Créditos: 5
 • Profesorado:

Idiomas de impartición


 • Català
 • Castellano
 • English

 

L’assignatura serà impartida en català i castellà indistintament. Alguns continguts de l’assignatura seran en anglès com: contingut audiovisual, material de

suport i articles científics.

L’alumne ha de ser capaç d’utilitzar aquest material per assolir els objectius de l’assignatura.

Descripción


L'alta prevalença de les alteracions o trastorns neurològics en els nens posa de manifest la necessitat de formació específica en aquest àmbit per a tots aquells professionals que desenvolupen la seva activitat professional en l'àmbit pediàtric.

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és formar l'estudiant d'infermeria en les diferents tècniques d'avaluació, exploració, rehabilitació i estimulació del desenvolupament cognitiu i motor en pediatria utilitzant els diferents procediments de treball en neurorehabilitació infantil.

Inicialment es descriuran les fases o etapes del desenvolupament psicomotor normal per a partir d'aquí poder identificar aquells trastorns neurològics que afecten principalment als infants i establir les vies de rehabilitació actuals i corrents futures.

L’assignatura consta de 4 seminaris, cada seminari esta relacionat amb un tema específic dins de la neurorehabilitació: 

 1. Concepte de neurorehabilitació i desenvolupament típic de l’infant. 
 2. Neonatologia i atenció precoç centrada en la família. 
 3. Neuropediatria. 
 4. Condicions cardiorespiratories. 

Resultados de aprendizaje


 

 1. Identificar les fases del desenvolupament psicomotor en el nounat.
 2. Identificar els principals símptomes d'un desenvolupament psicomotor deficient així com conèixer i saber aplicar els mètodes d'exploració habituals.
 3. Conèixer les principals afeccions o trastorns neurològics en pediatria; la seva etiologia, simptomatologia i principals vies de tractament conservador i invasiu.
 4. Conèixer les principals tècniques utilitzades en neurorehabilitació en pediatria en funció dels objectius terapèutics.
 5. Col·laborar en el context de l'equip multidisciplinari en el procés de diagnòstic, plantejament d'objectius i estratègia terapèutica a seguir en cadascuna de les principals afeccions neurològiques en pediatria.

Metodologia de trabajo


Metodologia

Sessions presencials en què el professor exposarà el contingut teòric de l'assignatura amb ajuda de suport multimèdia

Debats, jocs de rol, activitats d'aprenentatge cooperatiu, estudi de casos

Treballs en grup per exposar a l'aula i altres treballs individuals que es faran a través de plataformes en línia

Lectura d'articles recomanats, recerca bibliogràfica, preparació de temes, estudi personal

Contenidos


 1. Concepte de neurorehabilitació i desenvolupament típic de l’infant. 
  • Etapes del desenvolupament psicomotor
  • Signes d’alarma
 2. Neonatologia i atenció precoç centrada en la família. 
  • Exploració neurològica del nen

 3. Neuropediatria
  • Patologia neurologica
   • Epilèpsia infantil
   • Paràlisis Cerebral 
   • Espina bífida
   • Traumatismes cranioencefàliques
   • Tumors cerebrals
   • Malformacions del crani
  • Patologia neuromuscular
   • Atrofia muscular espinal
   • Distròfies musculars
   • Polineuropaties
   • Miopaties

4. Condicions cardiorespiratories. 

Actividades de aprendizaje


Activitat

ECTS

 Sessions presencials 

1

 Seminaris

0.8

 Treball individual/grupal

0.6

 Treball autònom

2.6

Sistema de evaluación


El sistema d'avaluació de l'assignatura de Neurorehabilitació es basa en l'avaluació continuada, pel que es valorarà l'assistència i participació a l'aula, les activitats realitzades a les seminaris i altres treballs fets online i la presentació dels treballs  grupals e individuals d’acord a la següent configuració:

Activitat avaluadora

Criteri

Ponderació

Competències avaluades

 Seminaris

Assistència       ≥80%

Participació activa a la classe

       40%

G1, G2, G3, G9, G11, G12,  E1, E7, E10, E39

Activitats individuals i qüestionaris

     ≥5/10

     40%

G1, G2, G3, G7, G8, G9, G11, G12,  G20, G26, E1, E7, E10, E39

 Treballs grupals

       ≥5/10

       20%

G1, G2, G3, G7, G8, G9, G11, G12,  G20, G26, E1, E7, E10, E39

Bibliografía


Básica

Cano de la Cuerda R., Collado Vázquez S. Neurorrehabilitación. Métodos específicos de valoración y tratamiento. Ed. Panamericana. 2012

Cano-de-la-Cuerda R, Molero-Sánchez A, Carratalá-Tejada M, Alguacil-Diego IM, Molina-Rueda F, Miangolarra-Page JC, Torricelli D. Theories and control models and motor learning: clinical applications in neuro-rehabilitation. Neurologia. 2015

Espinosa Jorge J., Arroyo Riaño MO., Martín Maroto P., Ruiz Molina D., Moreno Palacios JA. Guía Esencial de Rehabilitación Infantil. Madrid: Panamericana; 2010

J. Palisano, R., Orlin, M., & Schreiber, J. Campbell's Physical Therapy for Children (5th ed.). Missouri: Elservier. 2017

Mesa Lendínez. Enfermería en Neurorehabilitación. Empoderando el autocuidado. Elservier 2016.


Complementaria

A. Febrer Rotger. Rehabilitación de las enfermedades Neuromusculares en la infancia. Panamericana 2015

BLOCS 17. LA ENFERMERIA EN NEURORREHABILITACIÓN. Institut Guttmann 2012

Carlos Casas Fernández. Traumatismos craneoencefálicos. Sociedad Española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/17-tce.pdf

Gustavo H. Picó Fuster. Atrofia Muscular Espinal. Sociedad Española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/11-amuscular.pdf

Ignacio Pascual Castroviejo. Trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Sociedad Española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/20-tdah.pdf

J. Flor y Brú J.Bras y Marquillas. Pediatria en Atención Primaria. The graded motor Imaginery Handbook. Ergon 2018 4a edición. 

J.R.Alonso. Las emociones. La base neurológica del comportamiento. Ed. RBA-National Geographic. ISBN 978-84-473-9363-3 

Juan Manuel Aparicio Meix. Espina bífida. Sociedad Española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/18-espina.pdf

Libro de las Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil. 2011 - 2015. Disponible en: http://www.seri.es/index.php/area-cientifica/libro-jornadas 

M. Nieto Barrera, M. Nieto Jiménez, E. Nieto Jiménez. Epilepsias y síndromes epilépticos del preescolar y del escolar. Sociedad española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/4-epilepescolar.pdf

Pilar Póo Argüelles. Parálisis cerebral infantil. Sociedad Española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/36-pci.pdf

SERMEF. Rehabilitación Infantil. Ed. Panamericana 2012  

Samuel Ignacio Pascual-Pascula. Síndrome de Guillain-Barré. Sociedad Española de Pediatría. Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/12-guillain.pdf