Laboratorios

Reserva d'espais audiovisuals

Finalitat

Poder disposar d'una de les sales de postproducció, sales de ràdio, estudis de gravació o plató. L'horari d'apertura dels espais és de 7,30h a 21h. La durada màxima de la reserva dependrà de l’època de l’any en que es sol∙licita. S’estableixen però uns estàndards:
*Plató: 2 hores
*Sales de postproducció: 3 hores.
Excepcionalment la durada de reserva es pot ampliar a més d’un dia entre setmana, però s’ha de justificar i demanar una autorització al/a coordinador/a d’estudis en mitjans audiovisuals.

Qui ho pot sol·licitar?

Alumnes TecnoCampus del Grau en Mitjans Audiovisuals per a la realització de pràctiques reglades i per a treballs dirigits dins de les assignatures matriculades del Grau. Excepcionalment i amb autorització prèvia del/a coordinador/a del Grau en Mitjans Audiovisuals es pot reservar per a la realització de projectes personals.

Documentació que cal aportar

Obligatòria: *Carnet de l'estudiant o DNI (a l'hora de disposar de l'espai)
En el cas de fer la sol•licitud on-line cal enviar un missatge posant com a tema del missatge “reserva espais audiovisuals” i indicar les següents dades:
Espai que vol reservar:
Dia:
Hora inici de la reserva:
Hora fi de la reserva:
Alumnes que participen de la reserva (nom i cognoms):
Assignatura:
Professor de l’assignatura:
EN EL CAS D'AMPLIACIÓ D'HORES DE RESERVA O PER A PROJECTES PERSONALS:
* Autorització del/a coordinador/a d’estudis en mitjans audiovisuals.
 

Termini per solicitar-ho

Qualsevol moment del curs lectiu.
IMPORTANT: La petició s’haurà de fer amb un mínim de 48 hores d’antelació. En cas de projectes personals autoritzats la petició s'ha de fer amb 7 dies d'antelació.
 

Resposta que obtindrà

Confirmació de disponibilitat i reserva de la sala/espai sol•licitat.

Temps de resposta

No disponible

Responsable

SERMAT

Normativa i documentació de referència

IMPORTANT: L’alumne que ha fet la reserva és responsable, en nom de tots els participants, de la bona utilització dels espais i de l’equipament. El mal ús del mateix serà penalitzat de manera que SERMAT lliurarà al professor de l’assignatura un informe amb els problemes d’ús observats de tal manera que aquest ho pugui tenir en compte en l’avaluació de l’assignatura. No es pot beure ni menjar en els espais.
*Normativa de reserva d’espais audiovisuals.
*Projectes personals
 

On adreçar-se

Presencial: SERMAT
Online: sermat@tecnocampus.cat