Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo

Importe

Matrícula: 3.924,60 euros  (65,41 euros por ECTS)
Cánon UPF (aprox.): 400€
Tasas de Secretaria: 250€

(*): Títol màster universitari: s'haurà d'abonar la quantitat estipulada en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en conceptes de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent al moment de la sol·licitud.

Descuentos

Podrán tenir un 5% de descompte sobre el preu de matrícula si es formalitza la preinscripció i el pagament de la reserva de la plaça abans del 15 de Juliol.
10% de descompte per alumni, persones en situació de desocupació i per a treballadors d'empreses situades al parc empresarial del TecnoCampus. Descomptes especials per a treballadors i col·laboradors del Tecnocampus.

Bonificación individual

Consulti aquí les bonificacions individuals disponibles

Bonificación para trabajadores de empresas

Aquest curs és bonificable per la Fundació Tripartita ja sigui com a acció formativa o com a Permís Individual de Formació en tractar-se d'un curs d'amb titulació oficial. En el segon cas, la quantitat bonificable per l'empresa s'afegeix al crèdit de formació que l'empresa ja disposa.

El Tecnocampus assessora i gestiona la bonificació dels cursos: crèdit de formació contínua i els permisos individuals de formació (PIF). Més informació

Formas y terminios de pago

L'import de la matrícula es pot fer efectiu de les maneres següents:

a)   Pagament únic
Modalitat de pagament únic al llarg dels quinze dies amb posterioritat a la formalització de la matrícula.

b) Per domiciliació bancària en tres  terminis. Cal que facilitis el teu número de compte per tal de domiciliar el pagament.
Els venciments dels rebuts seran:
• 1/3 en el moment de la formalització de la matrícula.
• 1/3 la segona quinzena de desembre
• 1/3 la segona quinzena de febrer
El dia de la matriculació has de tenir un document en què figurin les dades bancàries (entitat, oficina, dígits de control, número de compte i nom i cognoms del titular). El compte de domiciliació ha de ser necessàriament d'Espanya.
 

Opcions de Finançament

Finançament BS Fincom  Finançament en 15 mesos amb despeses d'estudi i obertura de l'1% finançats (TIN 8,75%, TAE 10,78%).
Oferta del BanSabadellFincom EFCSAU i subjecta a la seva aprovació. Oferta vàlida fins al 30/06/2014.

EXEMPLE PRODUCTE A 15 MESOS AMB INTERESSOS
Import finançament 1.000,00 €
Import Quotes 71,33 €
N º Quotes 15
Comissió Formalització 1%
TIN - TAE 8,75% -10,78%
Import Total Degut 1.069,95 €
** oferta del BansabadellFincom EEFCAU i subjecta a la seva aprovació.
Oferta vàlida fins al 30/06/2015 

Termini: En el moment de la matriculació
Lloc: Gestió Acadèmica TecnoCampus

Préstec AGAUR
Per poder sol·licitar el préstec, l'import de la teva matrícula haurà de ser de 500 euros com a mínim i només el podran sol·licitar els estudiants de nacionalitat espanyola. 
Mitjançant aquesta opció, pots pagar l'import total de la matrícula en diverses mensualitats, amb un finançament a interès preferent, que gestiona l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, en el següent enllaç trobaràs més informació:Programa de Préstecs Universitaris de Postgrau