El curs arrenca al TecnoCampus amb 946 estudiants de nou accés, 864 de graus i 82 de màsters universitaris

Un cop tancada la matrícula de setembre, els centres universitaris del TecnoCampus, adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, tenen un total de 864 estudiants de nou accés en estudis de grau. S’han cobert, entre la matrícula de juny i la de setembre, la totalitat de places ofertes. Per estudis, el que té més matriculats és el de Mitjans Audiovisuals (130), mentre que Fisioteràpia, amb només vint places ofertades, és la que té la nota de tall més alta (un 9,4).

Les classes del primer trimestre han començat ja per a tots els estudiants de grau, també per als 62 vingut d’arreu del món que fan estada al TecnoCampus durant aquest trimestre. Cursaran part dels seus estudis al TecnoCampus gràcies als programes Erasmus i SICUE i als convenis d’intercanvi amb universitats d’arreu del món. Per països, destaca l’arribada de quinze estudiants holandesos i nou alemanys.

Pel que fa als màsters universitaris oficials, destaca el fort increment de matrícula en el Màster d’Emprenedoria i Innovació, amb 44 matriculats, i l’èxit de la primera edició del Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims, amb 30 matriculats. El 70% d’aquests estudiants provenen de països estrangers, sobretot de Xina, que aquest any aporta un percentatge important de la matrícula. Pel que fa al Màster Universitari en Atenció Integrada a la Cronicitat i l'Envelliment, té vuit matriculats.

A la matrícula graus i màster universitaris, caldrà afegir-hi la dels postgraus i màsters de formació continuada. Així, s’espera que la xifra global d’estudiants de grau (en tots els cursos, tant de nou accés com posteriors), dels tres màsters universitaris i dels títols propis, se situarà al voltant dels 3.600 estudiants.