El TecnoCampus reuneix experts en polítiques d’habitatge en el marc del projecte “Lloguem!”

L’Ajuntament de Mataró i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, en el marc del projecte “Lloguem!”, finançat per les Accions Urbanes Innovadores (UIA) a través de fons FEDER, organitzen el dijous 12 de desembre la jornada de debat “Com poden les Administracions Públiques estimular fórmules d’habitatge col·laboratiu en l’àmbit del lloguer?”, centrat en el paper de les Administracions Públiques a l’hora d’estimular fórmules d’habitatge col·laboratiu en l’àmbit del lloguer.

L’acte està adreçat a persones que treballen en diferents administracions públiques amb responsabilitat sobre les polítiques i programes d’habitatge, així com a professionals de l’àmbit de l’economia social i solidària i a personal acadèmic en aquests àmbits.

El projecte Lloguem! (en anglès “Yes, We Rent”) té com objectiu millorar l’accessibilitat de l’habitatge de lloguer a la ciutat de Mataró, a través d’un model de gestió basat en una cooperativa.  El projecte s’ha engegat aquest any, i just ara s’està definint el model de negoci, la cooperativa i l’avaluació de la intervenció. La jornada de demà és bàsicament tècnica amb l’objectiu d’escoltar experts en l’àmbit del lloguer, les cooperatives  i altres aspectes rellevants d’aquest àmbit, amb la voluntat de conèixer altres experiències per incorporar aquestes lliçons al disseny i execució del projecte i l’avaluació. 

La jornada, conduïda per la professora de la Universitat de Barcelona Montserrat Pareja-Eastaway, s’obrirà amb unes paraules de benvinguda del director de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus, Josep Maria Raya; del director general del TecnoCampus, Josep Lluís Checa,  i de la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, Sarai Martínez. A continuació, el cap del Server d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, Albert Terrones, farà una explicació del projecte Lloguem! que ajudarà a contextualitzar la jornada en el marc del projecte.

La conferència inaugural, a càrrec del Salvador Milà, posarà sobre la taula els instruments que poden ésser emprats en les polítiques d’habitatge per fomentar el lloguer d’habitatges assequibles tenint present el marc català.

La taula rodona posterior crearà un espai per conèixer experiències internacionals. L’expert Max Gigling narrarà el cas de les cooperatives d’habitatge del Quebec, i, com el nostre context, on la propietat de l’habitatge és privada, ens suposarà un repte a l’hora de fixar el preu del lloguer social. Joaquín de Santos relatarà  l’experiència de community land trust en la promoció del l’habitatge assequible i l’empoderament de la comunitat. A continuació, des d’una perspectiva més d’avaluació, Chris Foye argumentarà què s’ha d’avaluar en intervencions d’habitatge seguint una perspectiva ètica. La cloenda permetrà el debat entre els assistents.