Els professors Anton Planells i Adso Fernández i l'ex-alumne Olga Cid presenten les seves investigacions en l'11è Congrés Internacional de Videojocs d'Aveiro

El passat 27 de novembre, es va celebrar l'11è Congrés Internacional de les Ciències i Arts dels Videojocs (Videojogos) a la ciutat portuguesa d'Aveiro. Aquest congrés és un punt de trobada per a investigadors internacionals dins del marc dels Game Studies.

Els professors del Grau en Disseny i Producció de Videojocs Anton Planells i Adso Fernández, i l'ex-alumne Olga Cid, van presentar articles d'investigació realitzats en el marc del Grup de Recerca en Cultura i Tecnologia Lúdica (CTL) del Tecnocampus.

El professor Planells (a la imatge) va presentar l'article "The symbolic labyrinth in the mythogame: the axes Minos-Daedalus and Theseus-Minotaur in the contemporary video game" on s'explora l'ús simbòlic i físic del laberint dins del videojoc contemporani. Aquesta investigació s'emmarca dins la línia de recerca en arguments universals finançada per una Beca Leonardo (BBVA). Per altra banda, el professor Fernández, juntament amb l'ex-alumne Olga Cid Vega, van presentar un treball titulat "Creation of a Genre-Specific Heuristic Set for Walking Simulator Games", fruit del Treball de Final de Grau de l'ex-alumne, on es formalitzen un conjunt d'heurístiques per aplicar a videojocs del gènere "Walking Simulator".