Estada de docència a Moscú de la professora Esther Cabrera

La professora de L’Escola Superior de Ciències  de la Salut Esther Cabrera ha impartit durant el mes de novembre imparteix classes a la First Moscow State Medical University de Moscou.

Es tracta d’una col·laboració docent i d’investigació entre el Bachellor in Nursing de la Universitat russa i el Grau d’Infermeria de l ‘Escola Superior de Ciències de la Salut. L’objectiu d’aquesta col·laboració es fomentar l’intercanvi d’investigadors i docents i facilitar l’increment de competències de les infermeres russes en el seu entorn sanitari