L'Escola Superior Politècnica enceta uns seminaris per donar a conèixer els grups de recerca

El passat dimecres 15 de gener es va celebrar a l’aula Innolab del Tecnocampus el primer seminari de recerca ESUPT. L’estrena d’aquesta sèrie de seminaris, que s’organitzaran a partir d’ara amb una periodicitat regular, va recaure en el professor Marcos Faúndez, que va presentar als assistents el grup de recerca “Tractament del senyal i dades” del Tecnocampus.

Marcos va apostar perquè els grups petits de recerca se centrin més en projectes de “innovative research” que en els de “incremental research”. Mentre que aquests últims acostumen a dur a terme millores en aspectes que ja existeixen i on hi ha molta competitivitat, els projectes en “innovative research” es centren en aspectes més novedosos i poc explorats. A la vegada, això afavoreix que els equips petits de recerca tinguin més espai i oportunitats d’èxit a la hora de publicar.

En aquest sentit, el grup de senyal del Tecnocampus va anar deixant de fer recerca incremental per a moure’s cap a altres camps d’investigació més innovadors i amb temes poc explorats en els àmbits de la seguretat i la salut. Per exemple, algunes de les qüestions més importants que estan explorant tenen a veure amb els sensors singulars com les tabletes digitalitzadores de firmes, càmeres termogràfiques, eye-tracking, etc. i l’aplicabilitat dels sensors i algorismes en àmbits de recerca com els videojocs i audiovisuals, entre d’altres. Amb tot, Marcos Faúndez va destacar les bases de dades que estan elaborant a partir de les cares, mans, imatges tèrmiques, escriptura (Alzheimer, Parkinson, CAFE, oxigen, etc.). I va destacar l’àrea del “eye tracking” com un camp que tindrà cada cop més importància, no només en el món de la recerca de senyals i dades, sino en àrees híbrides de recerca innovadora com el de la intel·ligència artificial, medicina, oci i entreteniment i el món de la indústria i les empreses.

Aquesta és la programació del cicle (assistència lliure sense inscripció pública).