L’investigador Antonio José Planells de la Maza guardonat amb una beca Leonardo 2019 de la Fundación BBVA

El professor i investigador Antonio José Planells de la Maza, coordinador del grup de recerca Cultura i Tecnologia Lúdica de l’Escola Superior Politècnica, ha estat guardonat amb una beca Leonardo de la Fundació BBVA per la realització del projecte “Els arguments universals en el videojoc contemporani: de la ficció a la interacció”. Té com a objectius principals categoritzar els arguments universals en el medi lúdic-interactiu (dels més usats fins als absents) i analitzar com es relacionen les estructures de la ficció (relat, personatges, relacions, motivacions i arcs argumentals) amb les estructures de la interactivitat ludoficcional (relació jugador-personatge, accions prohibides, possibles i necessàries, evolució del món ludoficcional). Cal destacar que a diferència del cinema o la literatura, el videojoc amb prou feines ha estat estudiat des del punt de vista de les estructures mítiques. 

Les beques Leonardo a investigadors i creadors culturals concedides per la Fundació BBVA estan destinades a recolzar directament la tasca d’investigadors que, trobant-se en estats intermedis de la seva carrera, es caracteritzen per una producció científica, tecnològica o cultural altament innovadora.

El procés d’adjudicació d’aquestes beques ha estat molt competitiu, ja que s'hi han presentat 1.374 sol·licituds per un total de 55 beques convocades.