Obert el procés d'acreditació de diverses titulacions del TecnoCampus

Dues comissions externes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya visitaran el TecnoCampus els mesos d’abril i maig per emetre informes de qualitat del Grau de Logística i Negocis Marítims i del Màster d’Emprenedoria i Innovació, titulacions que s'imparteixen a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, i dels Graus d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Engnyeria Mecànica, Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació i Mitjans Audiovisuals, de l’Escola Superior Politècnica. Es tracta d’un procediment habitual que es duu a terme cada sis anys en el cas dels graus i cada quatre en el cas dels màsters.

Abans de la visita, però, cada escola ha de redactar de manera prèvia un autoinforme sobre tota l’activitat relacionada amb els estudis. Els autoinformes han estat elaborats per unes comissions de les escoles amb representació dels estudiants, el Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal d’Administració i Serveis (PAS), amb l’objectiu d’elaborar uns documents fruit del treball col·lectiu.

Els autoinformes d’acreditació d’ambdós graus es poden consultar a través de la pàgina web del TecnoCampus: Autoinforme Escola d’Empresa i Autoinforme Escola Politècnica . Fins al dijous 12 de desembre, tothom pot proposar millores als continguts de cadascun dels autoinformes, mitjançant la bústia oberta disponible a l’apartat de qualitat de cada escola.

Aportació als autoinformes.