Inici del Projecte universitat-empresa. Vols ajuda per fer el pla de màrqueting?

En què consisteix el projecte?

El projecte consisteix en treballar conjuntament universitat i empresa en el context de dues assignatures del Grau de Màrqueting i Comunitats Digitals i del grau de Màrqueting / ADE de l'ESCSE: "El pla de màrqueting" i “Disseny i execució d'una Campanya de Màrqueting” .

Objectius i període

El pla de màrqueting
L'objectiu dels estudiants és elaborar una proposta de Pla de màrqueting per a l'empresa en quatre setmanes.
El període d'execució anirà del 13/11/2017 al 11/12/2017
Disseny i execució d'una Campanya de Màrqueting
L'objectiu és dissenyar i posar en marxa una campanya de Màrqueting de productes o serveis reals que les empreses necessitin al llatg de 45 díes.
El període d'execució anirà del 6/1/2018 al 19/2/2018
 

Condicions, cost i durada del projecte

Si bé la participació dels estudiants no implica despeses directes per a l'empresa. De tota manera, és possible que la campanya requereixi d'inversions específiques per a dur a terme les accions recomanades pels alumnes als que l'empresa haurà de valorar si afronta.
L'empresa pot inscriure's per participar en les dues assignatures o només en una de les dues assignatures.
Els projectes han de poder ser executats en els períodes de durada de l'assignatura (generalment un trimestre acadèmic) i formaran part de l'avaluació per a l'aprovació de l'assignatura en qüestió.
 

Què obté l'empresa a canvi?

Proposta d'un Pla de màrqueting a partir de l'anàlisi de l'empresa.
Disseny i execució d' una campanya publicitària del producte o servei que la empresa indiqui.
Interactuar amb les activitats acadèmiques dins del marc de participació universitat-empresa del Tecnocampus.
Participar directament com a supervisor i avaluador d'un projecte acadèmic pràctic amb repercussió professional.
Donar el seu feedback per a la millor adaptació de l'assignatura a les necessitats reals de campanyes de màrqueting de les empreses (opcional).
Coneixerà directament als estudiants que es troben a la recta final del seu grau com a potencials candidats a formar part de la futura plantilla de l'empresa.

Què esperem de les empreses?

L'empresa ha d'estar operativa des de fa almenys dos anys i amb clients actius
L'empresa ha de tenir pàgina web i ha de comptar amb informació històrica de les seves operacions.
És important que tota la informació sigui accessible als alumnes per a les activitats que aniran fent a mesura que realitzen el projecte.
L'empresa ha de tenir clar l'objectiu que vol aconseguir amb la campanya.
Hi ha d'haver una persona disponible i amb coneixements de l'empresa per atendre els estudiants i subministrar la informació que es necessiti per elaborar la campanya
Preferible (però no imprescindible) que l'empresa es trobi a la zona del Maresme perquè els alumnes tinguin més facilitat de contacte
Un cop seleccionada, signar el conveni de participació en el projecte

Procés de selecció

Les empreses que compleixin les condicions explicades anteriorment, seran presentades als alumnes de l'assignatura durant la primera setmana de classe.
Els alumnes podran escollir entre les empreses presentades o proposar alguna empresa coneguda per ells pel que no garantim que totes les empreses interessades siguin seleccionades. 

Informació i inscripcions