Reconeixement de gènere de manera automàtica en l'escriptura: nou article de recerca dels professor Sesa, Faúndez i Roure

Els professors de l’Escola Superior Politècnica Enric Sesa, Marcos Faúndez i Josep Roure han publicat l’article “Gender Classification by Means of Online Uppercase Handwriting: A Text-Dependent Allographic Approach” a la revista Cognitive Computation. Aquesta revista està indexada al JCR i té un factor d’impacte de 1.100. En l’article es descriu la recerca efectuada en el si del Grup de Tractament del Senyal del TecnoCampus en l’àmbit del reconeixement del gènere (masculí, femení) a partir de mostres d’escriptura manuscrita.

Els professors Sesa, Faúndez i Roure han ideat una forma automatizada de reconèixer el gènere que, en condicions experimentals, obté una taxa d’encert estadísticament significativa i comparable a la que obtenen els especialistes humans.