Tràmits acadèmics que et poden interessar aquest segon trimestre

Progressió d’estudis, renúncia a l’avaluació i ampliació de matrícula són els principals tràmits que pots iniciar com a estudiant de grau abans que acabi el segon trimestre.

Si compleixes la normativa de progressió d’estudis, pots sol·licitar matricular-te a assignatures d’un curs superior a l’actual durant aquest curs acadèmic. Els terminis de sol·licitud, que són improrrogables, per al curs 2018-2019 són:

  • Segon trimestre: del 25/4/2019 al 16/5/2019
  • Tercer trimestre: del 18/7/2019 al 6/9/2019 

El període per sol·licitar el tràmit són quinze dies hàbils des del tancament de les actes ordinàries del segon trimestre i de les actes de recuperació del tercer trimestre, en horari de dilluns a divendres, sense festius, ni de l'1 al 31 d'agost.

El tràmit s’ha de realitzar des de l’e-Secretaria, adjuntant la instància específica degudament emplenada i signada (escanejada en format .pdf)

Vull més informació.

La finalitat és anul·lar una convocatòria d’examen perquè no es tingui en compte dins del còmput de convocatòries. Els terminis de sol·licitud per al curs 2018-2019 són:

  • Segon trimestre: 15/3/2019
  • Tercer trimestre: 17/6/2019

Pots presentar la sol·licitiar fins a l’últim dia de classe del trimestre, segons el calendari lectiu.
En cas de causa justificada, es pot fer set dies naturals amb posterioritat a la data d’examen.

El tràmit s’ha de realitzar des de l’e-Secretaria. En cas de fer-lo fora de termini per una causa justificada, caldrà aportar la documentació corresponent.

Vull més informació.


 

Els estudiants a partir de segon curs de qualsevol grau del TecnoCampus, podeu sol·licitar ampliar el nombre d’assignatures obligatòries, bàsiques i optatives que inicialment consten a la
matrícula, amb d’altres contemplades al pla d’estudis del grau que s’està cursant i
d’acord amb el règim de permanència i progressió.

Les optatives tenen el seu calendari específic, consulta el període per sol·licitar el tràmit amb la teva Escola. Per a la esta d'assignatures del curs 2018-2019 el període de sol·licitud és:

  • Segon trimestre: últim dia de classe del primer trimestre (5/12/2018) (Període tancat)
  • Tercer trimestre: últim dia de classe del segon trimestre (15/3/2019)

El tràmit s’ha de realitzar des de l’e-Secretaria, adjuntant la instància específica d’ampliació de matrícula degudament emplenada i signada (escanejada en format .pdf).

Vull més informació.