Xerrada sobre competències digitals dels professionals de la indústria 4.0

Les competències digitals dels professionals de la indústria 4.0 ha estat un dels temes discutits en el conjunt de conferències celebrat al TecnoCampus amb motiu de la Mobile Week d’enguany. En aquest cas a càrrec dels professors Virgínia Espinosa, Joan Triadó i Jordi Ayza, de l’àrea d’Enginyeria de l’Escola Superior Politècnica de TecnoCampus (ESUPT)

En aquesta conferència es va tractar sobre les competències digitals que requereixen els enginyers d’avui per tal de donar resposta a les necessitats de l’empresa que fa front als reptes de  la quarta revolució industrial. Els ponents partien del treball dut a terme per desenvolupar una Menció en Fabricació Intel·ligent a oferir als graduats en qualsevol de les enginyeries de l’ESUPT.

Els ponents van destacar la diferència entre les competències tecnològiques, que permeten al professional conèixer i aplicar una tecnologia concreta (estadística, electrònica, fabricació additiva, etc.), i les competències personals, conegudes també com a soft skills (habilitats comunicatives, treball en equip, auto-aprenentatge, exigència, etc.). I es va fer notar com de valorades són les d’aquest segon grup per part de les empreses.

Al mateix temps, els ponents van remarcar com la digitalització afecta a l’exercici de totes les competències, sobretot degut a la facilitat d’adquirir, emmagatzemar i tractar moltes dades, a la disponibilitat de dades fiables i en temps real, a compartir el seu anàlisi, a la pressa de decisions, al treball en equip, etc.

Respecte a la menció dissenyada es va destacar la implicació de 50 empreses que han aportat informació del què esperen dels enginyers i de com estan utilitzant les tecnologies facilitadores de la Indústria 4.0. Es va fer atenció en la importància de que el nous enginyers adquireixin formació en aquestes tecnologies, tant les més generals (transformació de l’empresa, big data, comunicacions) com de les més específiques per a cada especialització.

Finalment, es va fer una atenció especial a la metodologia proposada per a la docència de les assignatures, basada en l’avaluació continuada, en l’aprenentatge basat en projectes i en casos d’ús extrets de les empreses, així com en el treball en equip.

En el debat final es va constatar la importància de la participació de l’empresa en la formació dels enginyers, i la de la universitat en la innovació i el desenvolupament de l’empresa. Els assistents van fer esment de la importància que els estudiants adquireixin experiència treballant a les empreses. En aquest sentit, des de la ponència es va comentar la dificultat que suposa pels estudiants simultaniejar estudis i responsabilitat laboral, la importància de la formació continuada i les possibilitats, per a empreses i professionals, del doctorat industrial.