CURS 2021-2022

La següent informació pot patir alguna modificació,  en funció de les directrius estatals a causa del COVID-19

INFORMACIÓ NOUS ESTUDIANTS 

CALENDARI ACADÈMIC

HORARIS EXÀMENS CURS 2021-2022

EXÀMENS 1ER TRIMESTRE ( en breu)

PROTOCOL A SEGUIR EXÀMENS  actualitzat 17/03/2021

DOCUMENT A SIGNAR PER TENIR DRET A LA RECUPERACIÓ  

INFORMACIONS REFERENTS ALS IDIOMES DELS CENTRE

Estructura organitzativa

Informació general sobre l'acreditació de la tercera lengua

  • Què has de fer a principis de setembre:

Realització de la PDL estudiants que no ho han realitzat mai i no han presentat cap certificat en el moment de matrícula. (actualitzat 23/09/21)

Elecció d'idioma  estudiants que han superat el nivell B2.2 d'anglès.(No disponible actualment)

  • Ja pots consultar:

Grups Idiomes,professor/a i aula   1T    

Grups Idiomes, professor/a i aula   2T     

Grups Idiomes, Professor/a i aula  3T