El TecnoCampus ha creat aquesta pàgina per informar dels efectes del coronavirus SARS-CoV-2 en l’activitat de la institució, així com per divulgar els consells de prevenció de les autoritats sanitàries.

La institució ha creat, així mateix, un comitè de seguiment que està en permanent contacte amb CatSalut, fent un seguiment continu de qualsevol incidència que pugui afectar el col·lectiu de treballadors i estudiants del parc, que anirà prenent decisions d’acord amb aquestes recomanacions.

Accedeix a tota la informació per a estudiants:

Més informació per a empreses: 

Per resoldre qualsevol dubte al voltant d’aquest episodi, en allò que tingui a veure amb el TecnoCampus, s’ha habilitat el correu electrònic info-coronavirus@tecnocampus.cat.

 Informació sobre el SARS-CoV-2:

 • El coronavirus és un tipus de virus que circula entre els animals, però alguns d’ells també poden afectar a éssers humans i poden causar problemes respiratoris que majoritàriament produeixen simptomatologia lleu. 
   
 • El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones i que es va detectar per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Majoritàriament, en un 80% dels casos només produeix símptomes lleus respiratoris.
   
 • Molts professionals sanitaris estan treballant per entendre millor el virus i reduir els seus riscos. 

 • Els símptomes més comuns són lleus, poden semblar els d'una grip; inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d'aire. 
 • En casos més greus pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal...
 • Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna comorbiditat com la malaltia cardíaca, malaltia pulmonar o problemes d'immunitat.
 • Per analogia a altres infeccions causades per virus similars, sembla que es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta
 • El risc de contagi és baix, inferior al risc de contagiar-se de la grip comuna.
 • En cas de contagi, la malaltia molt probablement serà lleu (malestar general, febre, tos) com passa amb la grip.
 • Quan tossiu o esternudeu, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador de paper d’un sol ús. No heu de tossir o esternudar tapant-vos la boca amb la mà, ja que els virus es queden a la mà i si toqueu la superfície d’una taula, una barana, etc. poden romandre-hi actius durant un temps.
 • Mantingueu les mans netes, renteu-vos-les amb aigua i sabó durant uns 20 segons i renteu-vos-les sistemàticament després d’haver tossit o esternudat.
 • Eixugueu-vos les mans.
 • No apropeu les mans a les mucoses dels ulls, del nas i de la boca si han estat exposades a superfícies que puguin estar contaminades.
 • Ventileu els espais tancats com a mínim durant 15 minuts al dia.
 • Col.laboreu amb la neteja i desinfecció regular amb els productes habituals les superfícies dures.
 • Netegeu freqüentment les taules, cadires, i, en general, totes les zones comunes.
 • Eviteu compartir gots, coberts, raspalls de dents i altres objectes que puguin haver estat en contacte amb saliva o secrecions.
 • Com a totes les infeccions, és important rentar-se bé i freqüentment les mans amb aigua i sabó.
 • Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida.
 • Eviteu el contacte proper (més de 15 minuts a  una distància de menys de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no hi compartiu les pertinences personals.
 • Eviteu compartir menjar, estris (coberts, gots, tovallons, mocadors,etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.

Web del Canal Salut

Preguntes freqüents

Accedeix

Web del SEM - Sistema d'Emergències Mèdiques

En cas de tenir els símptomes

Accedeix