Informació general


Càrrec: Tutor

Despatx: Of. 24

Correu electrònic: jgr@tecnocampus.cat

Categoria professional: PROFESSOR/A

Escola


ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA TECNOCAMPUS

Àmbits de coneixement


Administració i direcció empresa Idiomes

Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Docent a l'àrea d'Anglès de l'ESUPT des de 1985 impartint classes als estudis d'enginyeries i, més recentment, al grau de mitjans audiovisuals. Amb estudis de doctorat conduents al Certificat de Suficiència Investigadora dins el programa de doctorat "Aprenentatge i Integració Lingüística" a la Universitat de Barcelona (1995).