Informació general


Càrrec: Professor/a

Despatx: Professors Associats ESUP

Correu electrònic: jtorress@tecnocampus.cat

ORCID code: Visitar

Categoria professional: ASSOCIAT/DA

Escola


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA TECNOCAMPUS ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA TECNOCAMPUS

Àmbits de coneixement


Administració i direcció empresa Administració i direcció empresa Logística Administració i direcció empresa Sistemes d'informació

Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Compagino la professió de consultor amb la de professor associat al Tecnocampus i a la UPC. Les meves àrees de coneixement són els Sistemes d'Informació i l'Organització Industrial. La meva àrea de recerca és la gestió del talent.