Informació general


Càrrec: Professor/a

Despatx: TCM1 P2 Of. 33

Correu electrònic: jmarinelo@tecnocampus.cat

Categoria professional: PROFESSOR/A

Escola


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUS

Àmbits de coneixement


Administració i direcció empresa Anatomia i fisiopatologia

Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


-Professor Associat Acreditat (AQU). -ESCS. Assignatures: EFCH I / EFCH II. Cursos: 2010/2011 a 2019/20. Total hores lectives: 770 h. ECTS: 78. -Tutor de TFG. Grau Infermeria: Cursos 2014/2015 a . 2016/2017 -Tutor de TFG Grau Fisioterapia. Curs 2019/2020. -Vocal de Tribunals de TFG: Cursos 2012/2013 a 2019/2020 -Professor Titular. Grau Infermeria. Assignatura EFCH I / II. Curs 2020/2021. -Professor Fisioterapia i CAFE. Curs 2020/2021 -Sol.licitut Cat Professor Agregat per AQU: Tràmit en curs. Pendent resol.lució