Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: TCM 1 - Despatx 40

Correu electrònic: jlmartinez@tecnocampus.cat

Categoria professional: ASSOCIAT/DA

Escola


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA TECNOCAMPUS

Àmbits de coneixement


Administració i direcció empresa Empresa i Emprenedoria Administració i direcció empresa Gestió comptable i financera Administració i direcció empresa Gestió de la innovació i emprenedoria

Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Licenciat en Administració i Direcció d'Empreses Auditor de Comptes inscrit al ROAC 15 anys d'experiència docent en les àrees de Comptabilitat, Anàlisi d'Estats Comptables, Auditoria i Control de gestió Consultor i expert en la realització de peritatges econòmics Experiència en creació d'empreses Co-fundador de DakotaBox y Marca Cardinal