Informació general


Càrrec: Coordinador/a

Despatx: Of. 23

Correu electrònic: monte@tecnocampus.cat

Categoria professional: PROFESSOR/A

Escola


ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA TECNOCAMPUS

Àmbits de coneixement


Administració i direcció empresa Ciències Bàsiques