Informació general


Càrrec: Professor/a

Correu electrònic: pmorales@tecnocampus.cat

ORCID code: Visitar

Research gate: Visitar

Categoria professional: ASSOCIAT/DA

Escola


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA TECNOCAMPUS

Àmbits de coneixement


Administració i direcció empresa Logística Administració i direcció empresa Negocis marítims

Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Investigació i consultoria centrats en el transport, la logística i les operacions en terminals de transport. Especializació en terminals marítimes de contenidors i short sea shipping i transport intermodal de mercaderies. Recerca acadèmica en construcció de models d'optimizació i simulació, així com anàlisi analítica, estratègica i operativa. Altres arees recerca inclouen la teoria de cues i simulació discreta així com models d'anàlisi multicriteri. +12 anys d'experiència en recerca. En l'actualitat responsable comercial d'una autoritat portuària