consultoria i formació en aspectes de seguretat alimentaria, medi ambient, qualitat i sanitat ambiental i compta amb una divisió de calibratge d’equips de medició i control.

Informació general


Sector: Servicios empresariales

Localització: TCM2 Planta 6 - 9

Adreça web: http://www.alma2c.com

Telèfon: 931 747 115

Xarxes socials: