Empresa de serveis informàtics, centrada en el manteniment de xarxes informàtiques, pàgines web i auditories de sistemes d'informació.

Informació general


Sector: TIC

Categories: Consultoria

Localització: TCM2 - 18

Adreça web: http://www.auditic.cat

Telèfon: 93 169 65 62

Xarxes socials: