Assessoria legal per a societats mercantils i consultoria juridica per a nous proyectes e inversions.

Informació general


Sector: Servicios profesionales / empresariales

Categories: Jurídic/fiscal/laboral/mercantil

Localització: TCM2 -

Adreça web: http://www.bufetmarroig.com

Telèfon: 931 696 594

Xarxes socials:

Productes


Pack hores LEGAL MANAGER