Informació general


Càrrec: Cap d'estudis

Despatx: Of. 17

Correu electrònic: rabassa@tecnocampus.cat

Categoria professional: TITULAR

Escola


ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA TECNOCAMPUS

Àmbits de coneixement


Administració i direcció empresa Programació Administració i direcció empresa Sistemes d'informació

Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Em vaig llicenciar en Informàtica per la Facultat d'informàtica de Barcelona (FIB-UPC) l'any 1992. He desenvolupat la tasca de professora des del 1993 a la Politècnica de Mataró. Aquests anys he impartit assignatures de diferents àrees: Sistemes Operatius, Programació i Bases de Dades. Durant els últims anys he desenvolupat tasques de gestió universitària compaginant aquestes tasques amb tasques docents. He estat coordinadora dels Treballs Fi de Grau (TFG) del grau en Mitjans Audiovisuals des de l’any 2008 fins l’any 2016, he coordinat el grau de Mitjans audiovisuals durant dos cursos acadèmics (2013-14 i 2014-15) i actualment exerceixo de Cap d’estudis de l’Escola Politècnica des del curs 2015-16.