Informació en relació a l’incident informàtic registrat a la Fundació TecnoCampus Mataró-maresme

Com a conseqüència de l’incident informàtic del passat mes d’octubre de 2021, la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme informa que l’afectació de diversos servidors va generar una bretxa de seguretat en la qual, segons  la informació facilitada fins ara pel departament tècnic, la probabilitat que es captessin  dades dels sistemes de fitxers és molt baixa.

Seguint els protocols establerts i la normativa vigent, la Fundació  ha informat sobre l’incident a l’Autoritat de Protecció de Dades, mitjançant el procediment de notificació de violació de seguretat.

Des del moment en què es  va tenir coneixement de l'incident, d'acord amb les instruccions de l’equip tècnic, es va procedir a prendre de manera immediata totes les mesures necessàries per resoldre la situació i assegurar que aquesta no tornés a produir-se en el futur. En relació a la disponibilitat dels sistemes i dades corporatius, l’activitat es va poder reprendre al cap de pocs dies.

Els  serveis informàtics del TecnoCampus continuen treballant amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i amb una empresa especialitzada per tal de monitoritzar l’afectació i reforçar els sistemes de seguretat informàtica, així com per  revisar  els protocols i procediments interns en l’ús de els eines corporatives.

La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme està afrontant aquest incident  amb diligència i transparència, i dedicant tots els recursos necessaris per assegurar-se que no es torni a produir un incident d'aquesta naturalesa.

Quedem a la  disposició de qualsevol interessat per resoldre qualsevol dubte, així com per atendre les  necessitats actuals i futures.

Per tal de poder rebre més informació al respecte, podeu posar-vos en contacte amb la Delegada de Protecció de Dades, ubicada al departament de Secretaria General, a través del correu electrònic: rgpd@tecnocampus.cat.