Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: PROFESSORS ASSOCIATS ESUP

Correu electrònic: jtorress@tecnocampus.cat

ORCID code: Visitar

Categoria professional: Professor adjunt

Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Compagino la professió de consultor amb la de professor associat al Tecnocampus i a la UPC. Les meves àrees de coneixement són els Sistemes d'Informació i l'Organització Industrial. La meva àrea de recerca és la gestió del talent.