Informació general


Càrrec: Professor

Correu electrònic: lvincze@tecnocampus.cat

ORCID code: Visitar

Categoria professional: Professor adjunt

Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


• Activitat docent acadèmica: he impartit cursos d’Anglès (Escola Superior Politecnica, Universitat TecnoCampus Mataró, i Fundació Universitària del Bages - UManresa), de Psicologia de la Influència Social, així com seminaris en Comunicació multimodal i Argumentació (Universitat Roma Tre i Universitat de Macerata, Itàlia). Membre del comitè d’examinació de cursos de Psicologia de la Comunicació i Psicologia General. • Activitat de publicació científica: més de 30 articles en Lingüística, Psicologia de la Comunicació i Argumentació publicats en revistes d’alt impacte, així com en conferències. Dos llibres editats en Comunicació multimodal. • Membre de projectes de recerca europeus i Italians: he conduit anàlisi de dades de comunicació multimodal pels següents projectes: Projecte de Recerca PRIN ‘Cultural Heritage Resources Orienting Non-Verbal Experience’ (2017-2020); Projecte de Recerca PRIN ‘The Multimodal communication (verbal and non-verbal) of certainty and uncertainty in the Biomedical Journal” (2014-2017); Projecte de Recerca Europeu ‘Social Signal Processing Network (SSPNET) (2009-2013). • 2018 Segell d’Excel·lència guardonat per la Unió Europea per projectes excel·lents Marie Curie amb una puntuació per sobre de 85 punts (de 100), amb finançament congelat per falta de disponibilitat. El meu projecte va obtenir 89,20/100. • Orador Convidat a 8 workshops internacionals en comunicació multimodal. • Revisora d’articles de revista i de conferència.