Especialització i professionalització

Cursos d'especialització, de perfeccionament professional i d'actualització, seminaris o tallers. Estan orientats a adquirir, actualitzar i divulgar coneixements de temàtica variada, adreçats a professionals i a la població general, amb independència de la titulació acadèmica que tinguin.

Aquests programes tenen una durada màxima de 10 crèdits ECTS i la seva superació atorga un certificat emès per Tecnocampus - centres adscrits a la UPF.
Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible.


SEO, SEM, CRO, Analítica i Mesurament

Empresa

Formació continuada

  • Durada: 1 any
Emprenedoria en Entorns Digitals

Empresa

Formació continuada

  • Durada: 1 any
Activitats d'orientació universitària

Programa una visita guiada al TecnoCampus.