Tecnocampus http://www.tecnocampus.cat/ Web de Tecnocampus Tue, 19 Feb 2013 17:02:14 +0000 ca <![CDATA[ El professor Josep Maria Raya publica un article a “El Periódico” sobre el preus dels habitatges a Barcelona ]]> Tue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200

El professor de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Josep Maria Raya va publicar el passat diumenge 16 de juliol un article a la secció d’opinió de El Periódico. Amb el títol “La huida de Barcelona ya no es una canción de verano”, a l'article s'analitza l’increment dels preus dels habitatges a Barcelona.

En aquest sentit, Raya apunta que aquest augment en els preus no es pot considerar una nova bombolla immobiliària ja que una bombolla succeeix quan "no hi ha un motiu econòmic que avali aquesta demanda”. I en aquest cas, sí que existeix perquè, per exemple, actualment es poden obtenir rendibilitats al voltant del 7% a través del lloguer de pisos, arribant fins i tot a xifres de dos dígits a les zones amb més demanda. Per altra banda, Raya considera que s'han de tenir en compte les conseqüències urbanes de l'increment dels preus: “Cada vegada una part més àmplia de la població es veu obligada a deixar la ciutat, accelerant així els processos de gentrificació”.

Si vols saber-ne més, llegeix l’article complet.
 

]]>
<![CDATA[ Conclou la primera edició del Postgrau en Entrenament Personal i Readaptació Físico Esportiva ]]> Tue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200

El Postgrau en Entrenament Personal i Readaptació Físico Esportiva va celebrar a finals de juny l’acte de cloenda d’aquesta primera edició, formada per tretze estudiants. Noemí Serra i Manuel Garnacho, coordinadors del postgrau, es mostren molt satisfets per la gran acollida que ha tingut el programa entre els estudiants. “Sense cap mena de dubte el professorat és un dels punts forts d’aquest postgrau”, afirma Garnacho.

A partir del proper curs, el programa s’oferirà com a màster degut a la bona valoració per part dels participants. En aquest sentit, el Màster en Entrenament Personal i Readaptació Físico Esportiva es durà a terme d’octubre del 2017 a juny del 2018 i està enfocat sobretot a llicenciats i graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Fisioteràpia, Medicina i Magisteri en l’especialitat d’Educació Física. El període de preinscripció ja està obert, i la data límit per realitzar-la és el 22 de setembre. Els estudiants que han realitzat aquest curs el postgrau tindran la oportunitat de seguir formant-se en aquest màster de l'Escola Superior de Ciències de la Salut.

Per a més informació o per a qualsevol dubte, pots consultar la pàgina web del TecnoCampus o enviar un correu a formaciopermanent@tecnocampus.cat.

]]>
<![CDATA[ Ajuts europeus ]]> Mon, 24 Jul 2017 00:00:00 +0200

Et presentem les principals convocatòries obertes d’ajuts de finançament europeus per a start-ups i pimes catalanes. Si vols obtenir més informació, pots contactar amb Yolanda Fernàndez, responsable de finançament empresarial de TecnoCampus. Email: yfernandez@tecnocampus.cat

1)      Instrumento PYME

Objecte: programa de finançament europeu adreçat a pimes amb negocis potencialment disruptius i amb un fort potencial de creixement. Està estructurat en tres fases en funció del grau de desenvolupament del projecte.

L'SME Instrument ofereix subvencions a fons perdut a totes les pimes que teniu projectes ambiciosos i amb potencial de creixement.

Aquest ajut, es centrà en portar al mercat de manera efectiva, productes o serveis innovadors. El programa ofereix dues propostes de finançament, en funció de l'etapa del projecte que es vulgui desenvolupar:

Fase 1:Estudi de concepte i viabilitat. Ajut de 50.000 €per validar la viabilitat del concepte, avaluar riscos, explorar la propietat intel·lectual i fer estudis de mercat o de disseny, entre d'altres. Aquesta fase està especialment recomanada per a pimes que necessiten definir i consolidar el seu model de negoci en el mercat europeu, no només en el mercat local.

FASE 2: R+D, demostració i aplicació comercial. Ajut del 70% per a projectes entre 0,5 i 2,5 M€ per finançar el desenvolupament, els prototips, les proves o el pilotatge, entre d'altres.
Aquesta fase permet desenvolupar el projecte i portar-lo al mercat amb l'ajuda d'un coach per maximitzar les opcions d'arribada.

Consulta més informació aquí.

]]>
<![CDATA[ Ajuts i finançament estatals ]]> Mon, 24 Jul 2017 00:00:00 +0200

Et presentem les principals convocatòries obertes d’ajuts de finançament estatal per a start-ups i pimes catalanes. Si vols obtenir més informació, pots contactar amb Yolanda Fernàndez, responsable de finançament empresarial de TecnoCampus. Email: yfernandez@tecnocampus.cat

1)      Ajuda NEOTEC (CDTI)

Objectiu del finançament

La iniciativa NEOTEC té com a objectiu la posada en marxa de nous projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. 

La tecnologia i la innovació seran factors competitius que contribueixin a la diferenciació de l'empresa i que serveixin de base a l'estratègia i al pla de negoci a llarg termini, amb el manteniment de línies de I+D pròpies.

Beneficiaris i requisits d’elecció
Petites Empreses Espanyoles Innovadores de recent creació que compleixin les següents característiques:

·         Antiguitat inferior a 3 anys i superior a 6 mesos al moment de la sol·licitud.
No cotitzades.

·         Capital social mínim de 20.000 euros,

Empresa Innovadora:

·         Que pugui demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern, que desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació de l'estat de la tècnica en el seu sector i que portin implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.

·         Que tingui unes despeses de recerca i desenvolupament que representin un mínim del 10 % del total dels seus costos d'explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l'ajuda. Si es tracta d'una empresa nova sense historial financer, aquesta condició ha de complir-se en l'exercici fiscal en curs. Aquest fet ha de ser certificat per un auditor extern.

Duració del projecte

Les actualitzacions subvencionals hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2018 i finalitzar el 31 de desembre de 2018 o el 31 de desembre de 2019.

Pressupost mínim

175.000€

Modalitat i quantia de les ajudes

SUBVENCIÓ

Fins el 70% del pressupost, amb un màxim de 250.000 euros.

Termini de presentació

20 de setembre de 2017,a les 12:00 hores, mitjançant signatura electrònica.

En cas d’estar interessat en aquesta línia de finançament sol·licita més informació

2)      Acció estratègica d’Economia i Societat Digital (AEESD)

Objecte: ajuts per projectes d’I+D en l’àmbit de les TIC

2 subprogrames:

-          Subprograma Impuls Tecnològic: adreçat al impuls de tecnologies amb baix nivell de maduresa i alt potencial de transformació del sector TIC mitjançant l’execució de projectes d’alt risc tecnològic. Adreçat a empreses constituïdes abans del 31/12/2013.

-          Subprograma EUREKA:  projectes que hagin obtingut l’acreditació de la pertinença a algun clúster TIC de EUREKA, PENTA, EURIPIDES, ITEA3 I CELTIC-PLUS

Tipologia de projectes:

Projectes d’investigació industrial i desenvolupament experimental que s’enquadrin en les següents prioritats temàtiques:

a)      Indústries de futur

-          Internet de futur

-          Components i sistemes

-          Cloud Computing

-          Tractament massiu de dades

-          Supercomputació

-          Robots i sistemes autònomes

-          Ciutats intel·ligents

-          Internet de les coses

-          Fabricació aditiva (Impressió 3D

     

           b) Indústria connectada 4.0

           c) Ciberseguretat i confiança digital

           d) Salut i benestar

           e) agroalimentària i gestió ambiental, eficiència energètic

           f) transport i logística

           g) Continguts digitals

Modalitat i quantitat

El pressupost mínim del projecte és de 200.000 euros. Les ajudes són una combinació de subvenció i préstec. La subvenció pot ser entre el 20 fins el 50% del projecte en funció del programa i la qualificació que se li doni al projecte. El préstec és a 5 anys, inclosos 2 de carència amb un interès del 0% i amb garanties exigides en funció de la qualificació en l’avaluació del projecte

-          Ajuda Projectes PID – CDTI:

-          Tipologia del projecte: Projectes d’investigació industrial o desenvolupament experimental per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei.

-          Temàtica: Lliure. Enfocament bottom-up.

-          Nº participants: 1 (projecte individual)

-          Beneficiaris: Empreses (petites, mitjanes o grans).

-          Duració del projecte: 1-3 anys

-          Pressupost: Mínim 175K€

-          Finançament:

-          PRÉSTEC de fins al 75% del pressupost. (Interès: euríbor a 1 any, carència aprox: 3 anys, amortització: 10 anys).

-          SUBVENCIÓ (TNR): 15% (PYMEs), 10% (grans).

-          Termini presentació: Convocatòria oberta tot l’any.

Consulta aquí més informació.

 

-          CDTI – LIC (Línia Directa Innovació)

Objecte: Línia que finança projectes d’innovació i inversió tecnològica, que poden incloure l’adquisició d’actius fixes nous, despeses de personal, materials i col·laboracions externes.

Termini: tot l’any

Més informació

-          Enisa Jóvenes emprendedores:

Objecte:  préstecs participatius adreçats a empreses de recent constitució (vida no superior a 2 anys) creades per joves fins a 40 anys destinats a finançar les inversions necessàries del projecte en la seva fase inicial.

Data límit de sol·licituds: oberta tot l’any.

Més informació

-          Enisa Emprendedores:

Objecte: préstecs participatius adreçats a empreses de recent constitució, promogudes per emprenedors, sense límits d’edat, destinats a finançar les inversions necessàries del projecte en la seva fase inicial

Data límit de sol·licituds: oberta tot l’any

Més informació

-          Enisa Competitividad:

Objecte: préstecs participatius adreçats a empreses rendibles enfocats al creixement mitjançant (1) la millora competitiva de sistemes productius i/o canvi de model productiu; (2) expansió mitjançant l’ampliació de la capacitat productiva, avenços tecnològics, augment de productes/serveis, diversificació de mercats...

Data límit de sol·licituds: oberta tot l’any.

Més informació

]]>
<![CDATA[ Ajuts i finançament catalans ]]> Mon, 24 Jul 2017 00:00:00 +0200

Et presentem les principals convocatòries obertes d’ajuts de finançament autonòmiques per a start-ups i pimes catalanes. Si vols obtenir més informació, pots contactar amb Yolanda Fernàndez, responsable de finançament empresarial de TecnoCampus. Email: yfernandez@tecnocampus.cat

1)      Cupons a la innovació

Un cupó a la innovació és un descompte econòmic directe, que podràs bescanviar amb un proveïdor acreditat per ACCIÓ. Els cupons t'ajuden a innovar en els teus productes i/o processos alhora que estableixes col·laboracions estratègiques.

Què n’obtens?

Accés ràpid, àgil i flexible a serveis d’innovació, mitjançant un descompte directe en la factura del teu proveïdor.

Tipologies de cupons

Tria el cupó que millor s’adapti a les teves necessitats:

·         Cupons d’innovació. Destinats a empreses d’entre 5 i 100 treballadors per a dissenyar nous productes o a millorar la gestió de la innovació.

·         Cupons de tecnologia. Destinats a empreses d’entre 5 i 100 treballadors per a contractar serveis tecnològics.

·         Cupons d’ecoinnovació. Destinats a empreses d’entre 5 i 100 treballadors per a contractar desenvolupaments d’ecoinnovació, entenent-la com aquella innovació que contribueixi al desenvolupament sostenible, reduint l’impacte medi ambiental i optimitzant l’ús dels recursos i que permeti generar nous productes, processos i/o models de negoci que evitin el deteriorament del medi ambient.

Termini

Fins al 16 de novembre del 2017, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

Més informació i inscripcions

 

2)      ICF Eurocrèdit

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

Condicions financeres

Préstecs a curt termini

Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.

Termini: de 2 a 5 anys, amb fins 1 any de carència inclòs.

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.

Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

 

Préstecs a llarg termini

Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.

Termini: de 2 a 15 anys, amb fins 2 anys de carència inclosos.

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.

Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

3)      Línia de préstecs participatius de co-inversió entre start-ups i empreses.

Tan si ets una start-up innovadora com una empresa que treballa en dinàmiques d’innovació oberta amb voluntat i capacitat d’invertir, aquesta línia de finançament és per a tu.

Amb aquesta eina, les start-ups obtenen recursos per desenvolupar el seu model de negoci i, al mateix temps, la companyia inversora pot innovar de manera disruptiva a través de l’empresa emergent.

La línia de finançament és mitjançant préstecs participatius atorgats per l'IFEM (ICF), i compten amb un ajut en forma de garantia per part del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. L’import del préstec pot ser d’entre 50.000 euros i 200.000 euros, i va destinat a les start-ups que rebin una inversió del mateix import per part d’una empresa consolidada.

Inscripcions fins el 27 de desembre del 2019.

Més informació

 

4)      Innova Global: finançament per al creixement de la teva empresa

Nova línia d’inversió INNOVA GLOBAL d’AVANÇSA i ACCIÓ, per fomentar iniciatives d’innovació empresarial amb un alt potencial de creixement per a Catalunya i vocació internacional. La línia Innova Global presenta dues modalitats: Small Capital i Growth Capital.

 

a)      Small Capital

La línia Innova Global: Small Capital ofereix suport financer d’entre 300.000 € i 2.000.000 € a empreses joves amb més de 3 anys de vida, per desenvolupar el seu pla estratègic. L’objectiu és impulsar projectes amb productes o serveis diferenciats dels que ja estan disponibles al mercat, que abordin nous nínxols de mercat i generin ocupació qualificada per a Catalunya.

Aquestes són les característiques de la línia Innova Global: Small Capital:

-          Import d’Inversió: entre 300.000 € i 2.000.000 €.

-          Termini:

o    Capital: horitzó temporal fins a 5 anys.

o    Préstec participatiu: amortització 3 - 5 anys.

-          Desinversió prevista en el pacte de socis.

-          Presència en el Consell d'Administració.

Contacta amb Avançsa, (telèfon 93 238 64 87) per determinar la documentació a presentar i els passos a seguir.

b)      Innova Global: Growth Capital

La línia Innova Global: Growth Capital ofereix suport financer d’entre 2.000.000 € i 8.000.000 € a empreses en fase de creixement (orgànic i inorgànic), i d’internacionalització.

El suport financer ha de permetre que les empreses duguin a terme actuacions com accelerar el desenvolupament de productes, aconseguir un creixement orgànic i inorgànic, integrar-se amb altres empreses o negocis, portar a terme un relleu accionarial, implantar companyies estrangeres amb necessitat de socis locals o l’adquisició per part de l’equip directiu de les empreses (MBO o MBI).

Les característiques de la línia Innova Global: Growth Capital són:

·         Import d’Inversió: entre 2.000.000 € i 8.000.000 €.

·         Termini:

o    Capital: horitzó temporal fins a 8 anys.

o    Préstec participatiu: amortització 5 - 8 anys.

·         Desinversió prevista en el pacte de soci.

·         Presència en el Consell d'Administració.

Contacta amb Avançsa, (telèfon 93 238 64 87) per determinar la documentació a presentar i els passos a seguir.


 

5)      Ajuts d'R+D per a la cooperació tecnològica i l'atracció de talent

ACCIÓ obre dues noves línies d'ajuts,Nuclis d'R+Di TECNIOSpring Plus, per a les empreses i entitats TECNIO amb seu a Catalunya per a desenvolupar projectes d'R+D i per a incorporar talent experimentat.

Nuclis d'R+D empresarial internacionals

Suport financer per a empreses catalanes que vulguin portar a terme projectes col·laboratius d'R+D d'abast internacional. Desenvolupats entre empreses de Catalunya i entitats internacionals, i duts a terme a Catalunya.

·         Programes Unilaterals i Bilaterals:
Ajuts per a projectes col·laboratius, en tots els àmbits tecnològics, entre una empresa catalana i una empresa o entitat d'Alemanya, Israel o Xile.

Data límit per sol·licitar l'ajut:

Unilateral: 23 de novembre del 2017

Bilateral: 23 d'octubre del 2017

Consulta aquí les condicions i el pressupost de la convocatòria

·         Programes ERANETs:
Ajuts per a projectes col·laboratius sectorials, entre empreses catalanes i entitats internacionals.

Data límit per sol·licitar l'ajut: 25 de juliol del 2017

Consulta aquí les condicions i el pressupost de la convocatòria

Sol·licita una reunió d’assessorament

Per saber més informació, aquí.

 

6)      Programa d'incorporació de personal d'R+D experimentat a empreses amb seu a Catalunya i entitats TECNIO

Aquest programa ofereix ajuts econòmics del 100% per a la contractació de personal d'R+D especialitzat, de qualsevol nacionalitat, a empreses amb seu operativa a Catalunya i a entitats acreditades TECNIO. Els contractes tindran una durada de dos anys per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

El programa inclou dues modalitats:

·         Modalitat d'entrada:incorporació de personal d'R+D a una empresa amb seu operativa a Catalunya o a una entitat TECNIO, durant dos anys.

·         Modalitat de sortida + retorn:incorporació de personal d'R+D a centres tecnològics, universitats o departaments d'R+D d'empreses d'arreu del món durant el primer any, seguit d'una fase de retorn a una empresa amb seu operativa a Catalunya o a una entitat TECNIO durant el segon any.

Data límit per sol·licitar l'ajut: 14 de setembre del 2017

Consulta aquí les condicions de la convocatòria

]]>
<![CDATA[ Es posa en marxa la web del pla estratègic TecnoCampus 2022 ]]> Mon, 24 Jul 2017 00:00:00 +0200

La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme ha posat en marxa una nova web per fer difusió del pla estratègic TecnoCampus 2022. L'espai web mostra de manera visual i atractiva el document del Pla Estratègic 2022, posant l'èmfasi en el disseny d'una experiència d'usuari adequada, acompanyada d'una arquitectura dels continguts consistent i un disseny de la interfície dinàmic alienat amb l'estil del document. El web  s'ha conceptualitzat amb la col·laboració de l'empresa Adhoc Estudi i pensant que fos capaç d'adaptar-se als diferents dispositius des d'on es consumeix la informació, des d'un smartphone fins a una smart TV, passant per tots els formats intermedis.

Els principals objectius a l'hora de desenvolupar el projecte han estat:

- Presentar el Pla Estratègic en un suport digital, aconseguint així que el document sigui més accessible i arribi a un major nombre d'usuaris.

- Fer-ho d'una forma atractiva. Amb el disseny del web hem buscat transmetre el perfil tecnològic del Tecnocampus reforçant-ne el vessant més innovador. Alhora hem buscat dinamismes per fer els continguts més atractius als usuaris del web.

- En l'àmbit estructural, la web presenta els continguts d'una manera força accessible (en dos clics com a màxim accedeixes a tots els continguts)

Pel que fa estrictament a la programació del web, s'ha usat HTML5, CSS3 i javascript per dotar d'una capa de dinamisme als continguts.


 

]]>
<![CDATA[ El TecnoCampus acull una trobada de la xarxa de ciutats intel·ligents ]]> Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200

El TecnoCampus ha acollit avui una trobada de Catalonia SmartLab, una xarxa de ciutats intel·ligents on es experimentar solucions innovadores basades en la tecnologia. La trobada celebrada avui s'ha centrat en la possibilitat d'aplicar solucions per millorar la gestió de residus, a la qual les administracions locals destinen molts recursos i on cal avançar en solucions més eficients i sostenibles.

En la benvinguda, la presidenta del TecnoCampus, Dolors Guillén, i l'alcalde, David Bote, han apuntat que Mataró està compromesa en la recerca de solucions per millorar els serveis al ciutadà. El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Jordi Puigneró (a la imatge), ha destacat que la revolució tecnològica que està en marxa representa una gran oportunitat per als ajuntaments en la seva relació amb els ciutadans.

]]>
<![CDATA[ Connectar la universitat amb la formació professional en l’àmbit de la logística ]]> Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200

Els professors del Grau en Logística i Negocis Marítims del TecnoCampus Jesús E. Martínez, també coordinador del grau, i José Miguel Aliaga van impartir la setmana passada algunes de les sessions de formació en els àmbits de la logística i la cadena de subministrament dirigides a docents de cicles formatius adscrits a la Generalitat de Catalunya.

Aquest és el segon any que el TecnoCampus col·labora en aquesta iniciativa, impulsada per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, que té per objectiu connectar i unificar els continguts que es donen en els diferents nivells educatius en relació al sector de la logística, una àrea d’especialització cada com més demanada en el món laboral. El coordinador del grau, Jesús E. Martínez, destaca que actualment el Grau en Logística i Negocis Marítims del TecnoCampus és una formació única i singular al territori català, i que participar en projectes d’aquest tipus consoliden el grau com “un referent acadèmic en aquestes àrees de coneixement”.


 

]]>
<![CDATA[ El TecnoCampus i l'Ajuntament de Mataró convoquen la 17a edició dels Premis Creatic a les millors iniciatives empresarials ]]> Mon, 17 Jul 2017 00:00:00 +0200

El TecnoCampus i l'Ajuntament de Mataró han obert la 17a convocatòria dels Premis Creatic, dirigits a projectes emprenedors i empreses de recent creació relacionats amb la tecnologia i la innovació. Amb una llarga trajectòria, aquests guardons contribueixen al desenvolupament socioeconòmic de Mataró i el Maresme, promovent la iniciativa empresarial oferint suport econòmic i logístic. Les empreses Sirsa i Banc Sabadell són les patrocinadores dels premis, dotats amb un total de 16.000 euros en les diverses categories.

Els Premis Creatic reconeixen als guardonats en dues categories: Millor Idea Empresarial i Millor Start-up. En ambdós casos, el primer i segon classificat rebran un premi en metàl·lic de 5.000 i 3.000 euros respectivament. Els premiats també gaudiran d'altres importants beneficis que els ajudaran a impulsar els seus projectes empresarials: es podran allotjar, amb una bonificació del 50% el primer any, al parc empresarial TecnoCampus, actualment seu de més de 120 empreses; i en la categoria de Millor Idea Empresarial, també tindran accés a l'Openspace, en fase de pre-incubació, per desenvolupar el seu projecte durant sis mesos i posteriorment allotjar-se a la Incubadora. A més, tots els premiats podran participar en el Programa Innoemprèn 2017.

Les candidatures als premis es poden presentar fins al 9 d'octubre de 2017. En una primera fase de selecció, un comitè intern format per representants del Tecnocampus i altres entitats col·laboradores d'aquests premis seleccionarà 6 projectes finalistes en cadascuna de les categories entre tots els candidats. Posteriorment, els finalistes hauran de presentar el projecte en un format elevator pitch davant el jurat, que escollirà els guanyadors.

Un any més, en el marc dels Premis Creatic també es lliurarà el guardó a l'Emprenedoria Universitària, que reconeix el millor projecte emprenedor d'entre els que plantegen els estudiants del Tecnocampus. En aquesta edició, el premi presenta una novetat important: el guanyador podrà participar al Imagine Express 2018, programa destinat a generar negocis en el sector mòbil, que té lloc durant un viatge de 4 dies en tren des de Barcelona a París i Londres al marc del Mobile World Congress. I com en anys anteriors, també veurà recompensat el seu treball a les aules amb una assignació preferent d'allotjament a la Pre-incubadora del Tecnocampus.

Els premis Creatic, que es lliuraran el 16 de novembre de 2017 en un acte al TecnoCampus, han ajudat al llarg de més de tres lustres a emprenedors i emprenedores a posar en marxa projectes empresarials d'èxit. La llista de guanyadors de les edicions anteriors mostra la diversitat dels projectes als quals els Creatic han donat suport, i entre els quals hi ha empreses com FootballAim guardonada l'any passat en la categoria Start-up.

Segons explica Sergi Broto, CTO i cofundador de FootballAim, "guanyar el premi Creatic de l'any passat ens ha permès entrar a formar part de l'ecosistema emprenedor que ha creat Tecnocampus. Així, ara tenim accés a recursos, programes i experts que abans no coneixíem, i que ens permeten solucionar els dubtes que ens sorgeixen a mesura que FootballAim creix. Per a nosaltres, això és molt important, ja que som una empresa jove i hem notat molt l'ajuda rebuda des de l'entrada al parc tecnològic. A banda, TecnoCampus ens ha proporcionat una oficina on desenvolupar les activitats de l'empresa, així com un conjunt d'espais comuns en què conèixer a gent emprenedora que comparteix els mateixos objectius i inquietuds ".

Els Premis Creatic els organitzen la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i l'Ajuntament de Mataró amb el patrocini del programa BStartup de Banc Sabadell i l'empresa Serveis Industrials Reunits (Sirsa). A més, col·laboren la Diputació de Barcelona, el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ, el Grup d'Empreses de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Mataró i Maresme (GENTIC), la delegació al Maresme de la Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC), la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM), la Cambra de Comerç de Barcelona, PIMEC, la xarxa d'inversors BANC, Club d'Inversió Tecnocampus i Bytemaster.

]]>
<![CDATA[ El Passeig Marítim de Mataró tindrà wifi gratuït durant tot l’any ]]> Fri, 14 Jul 2017 00:00:00 +0200

El TecnoCampus, en col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró, ofereix per segon estiu consecutiu un servei de wifi gratuït a les platges de Mataró. El wifi estarà disponible a les platges del Varador i del Callao, i aquest any també funcionarà a la platja de Sant Simó. Una de les principals novetats d’enguany és que la prestació del servei s’ampliarà durant tot l’any.

El servei representa, a més d'un avantatge per als banyistes de les platges, una oportunitat per promocionar els serveis turístics de la ciutat i perquè els usuaris coneguin les activitats organitzades per locals de restauració i oci del front marítim, d’entre altres aspectes. Aquesta infraestructura compta amb una xarxa d’accés que interconnecta tots els punts de servei wifi amb el TecnoCampus, des d’on es presta el servei. En aquest sentit, la xarxa està formada per vuit punts emissors d’última generació distribuïts al llarg de les platges.

]]>
<![CDATA[ Oberta una nova convocatòria de beques de col·laboració ]]> Fri, 14 Jul 2017 00:00:00 +0200

Si ets estudiant del TecnoCampus, pots optar a una de les 57 beques de col·laboració disponibles per donar suport en els diferents departaments o serveis del TecnoCampus durant el curs 2017-2018. El període d’inscripció és del 14 de juliol al 4 de setembre del 2017 i la sol·licitud es realitza de manera online.

Les beques de col·laboració són un sistema d’ajuts a l’estudiant del TecnoCampus en tasques de col·laboració i suport a projectes que es duen a terme des de les diferents unitats i serveis del TecnoCampus. Poden presentar-s’hi tots els estudiants del TecnoCampus, que poden sol·licitar d’una a tres beques. Tot i així, els estudiants de nou accés no es podran tenir en compte en la primera convocatòria.

Com puc demanar una beca de col·laboració?
Els interessats heu de fer la sol·licitud mitjançant el formulari que trobareu a l'eCampus. Si vols consultar-ho directament des de l’eCampus, pots accedir-hi des del menú principal a través del nou apartat “Beques de col·laboració” dins de la secció “Serveis”, o a l’apartat “Beques” de la secció “Informació Acadèmica”.

És important que t’informis del tipus de beca i els requeriments de cada plaça al document de convocatòria. Aquestes són les unitats o serveis on s’ofereixen beques de col·laboració el proper curs, amb la retribució corresponent a cada plaça:Trobaràs la informació detallada de cadascuna de les ofertes al document de convocatòria d'aquest curs.

Per a més informació, o si tens algun dubte, pots consultar l’apartat de beques de col·laboració de la pàgina web del TecnoCampus o enviar un correu a bequescol@tecnocampus.cat.
 

]]>
<![CDATA[ La segona edició del Congrés Internacional Perspectiva Sonora debatrà sobre els trànsits sonors ]]> Fri, 14 Jul 2017 00:00:00 +0200

El grup de recerca SSIT (So, Silenci, Imatge i Tecnologia) del TecnoCampus organitza els dies 20 i 21 de juliol la segona edició del Congrés Internacional Perspectiva Sonora, que convida a reflexionar sobre els moments de trànsit en l’audiovisual. El congrés tindrà lloc a la Sala de Graus del TecnoCampus i el programa inclou els dos dies diverses activitats des del matí fins al vespre.

L’acte proposa analitzar els processos de transformació del llenguatge audiovisual en diferents instants de la història, fent especial èmfasi en la seva dimensió sonora. La mecanització del so, la digitalització de l’audiovisual o la dimensió acústica dels videojocs són alguns dels eixos temàtics que es treballaran en l’edició d’enguany. L'edició d'enguany comptarà amb la participació d'investigadors d’universitats i conservatoris de tot l’estat i amb la presència de ponents destacats com Philip Tagg, Albert Alcoz i Sol Rezza.Si estàs interessat a participar-hi, pots consultar el programa del congrés i realitzar la inscripció aquí

El SSIT, coordinat pel professor Daniel Torras, és un grup de recerca independent de l’Escola Superior Politècnica que promou i realitza projectes d’investigació dins de l’àmbit de la comunicació audiovisual i la publicitat.

Per a més informació sobre el segon Congrés Internacional Perspectiva Sonora, o per a qualsevol dubte, pots enviar un correu electrònic a perspectivasonora@tecnocampus.cat.
 

]]>
<![CDATA[ 924 estudiants assignats al TecnoCampus en el procés de preinscripció universitària de juny ]]> Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0200

Els centres universitaris del TecnoCampus tenen com a resultat del procés de preinscripció de juny un total de 924 estudiants assignats per al curs 2017/2018. Aquesta xifra és superior a la de l’any passat, en què la xifra va ser de 893, després de creixements continuats els darrers cursos. Fruit d’aquest alta demanda, cal destacar que són nou (les mateixes que l’any passat) les titulacions o dobles titulacions que s’imparteixen al TecnoCampus que tenen nota de tall, entre les quals destaquen Fisioteràpia (9,2), Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals (8,2) Infermeria (8) o Disseny i Producció de Videojocs (6,8).

En la preinscripció de juny, les dades referents als estudiants que trien el TecnoCampus com a primera opció són especialment rellevants, ja que indiquen el nivell de preferència pel centre. Un total de 837 estudiants van fer aquesta tria en primera opció pel TecnoCampus. 209 n’han quedat fora per la nota de tall, de manera que finalment són 628 els estudiants assignats en primera opció (un 70% del total de 924, percentatge que en la preinscripció de juny de 2016 va ser del 60%).

El següent gràfic evidencia que el TecnoCampus en el seu conjunt i els seus tres centres per separat (ESUPT, ESCSET i ESCST) ha anat guanyant prestigi i acceptació els darrers cursos, de manera que la demanda en primera opció ha crescut any rere any.


Els tres centres universitaris del TecnoCampus, tots ells adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, són l’Escola Superior Politècnica, l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i Escola Superior de Ciències de la Salut. L’oferta conjunta per al proper curs és de 12 titulacions de grau i quatre de doble grau, a més de màsters i postgraus. Nou titulacions quedaran plenes en la matrícula de juny, i no quedaran places per la de setembre.
Es preveu que la xifra dels estudiants matriculats el curs vinent superi de nou, com ja ha fet aquest curs, els 3.000 estudiants.

]]>
<![CDATA[ El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades s’adapta a l’economia digital i a les noves tecnologies ]]> Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0200

Una trentena de persones han participat a la sessió d’aquest matí sobre el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, normativa que entrarà en vigor a partir del 25 de maig del 2018 i que obligarà a totes les empreses a gestionar d’una manera diferent les dades de caràcter personal. Es tracta d’un reglament que neix amb l’objectiu de garantir els drets a la privacitat a Internet i per impulsar l’economia digital a Europa. La sessió, organitzada des del parc empresarial i tecnològic del TecnoCampus, ha anat a càrrec de Paula García Rey, directora de qualitat de l’empresa PONS IP.

“La protecció de dades ha anat en els últims temps de la mà de l’evolució de les noves tecnologies”, ha afirmat García Rey durant la sessió. En aquest sentit, alguns de les principals canvis són una nova regulació sobre l’elaboració de perfils per avaluar determinats aspectes d’una persona, la millora de les bretxes de seguretat i la incorporació les dades genètiques i biomètriques a la llista de dades sensible, entre d’altres. “Les persones físiques hauran de fer a partir d'ara una acció positiva per donar el seu consentiment”, ha afirmat la directora de qualitat de PONS IP. Això significa que pràctiques com el consentiment tàcit o els enunciats escrits en negatiu no seran legalment vàlides.

El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades també inclou algunes modificacions en els àmbits del dret a l’oblit, la transparència, la portabilitat de dades o l’evolució de l’impacte, per exemple. En aquest sentit, García Rey ha explicat que la normativa pretén generar una “cultura de la proactivitat” i fomentar “més consciència sobre la importància de la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal”. “La nova legislació insta a les empreses a ser més clares a l’hora de recollir les dades de caràcter personal i a donar la informació d’una manera més clara i diversificada”, ha conclòs la directora de qualitat de PONS IP.
 

]]>
<![CDATA[ Vols fer pràctiques al TecnoCampus el curs vinent? ]]> Tue, 11 Jul 2017 00:00:00 +0200

El TecnoCampus busca un estudiant del Grau en Disseny i Producció de Videojocs, del Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació o de la doble titulació d'ambdós graus per una beca de col·laboració en el projecte d’Xnergic, una iniciativa que va sorgir en l’entorn universitari del TecnoCampus per fomentar les vocacions tecnològiques entre els joves de 12 a 18 anys.

Les pràctiques es realitzarien durant el curs 2017-2018 en horari de mati, i la retribució seria d'uns 360 mensuals. 

Tasques a realitzar:

 • Gestió administrativa del projecte d’Xnergic
 • Seguiment i actualització de la base de dades
 • Gestió dels cobraments i les despeses
 • Suport logístics
 • Generar continguts a la xarxa i tractament d'imatge
 • Possibilitat de participar en la gestió de campanyes online

Coneixements específics:

 • Eines de gestió ofimàtica
 • Es valoraran els coneixements estàndard de gestió de continguts (Wordpress)
 • Es valoraran coneixements d'eines de tractament de la imatge
 • Es valorarà l'interès o el coneixement de corrents tecnològiques emergents, com Arduino o impressió 3D, per exemple.

Habilitats transversals:

 • Capacitat de treballar en equip
 • Capacitat de comunicar-se de manera eficaç, tant oralment com de manera escrita
 • Capacitat d'atenció als clients

Si t’interessa l’oferta, trobaràs tota la informació a la Borsa Talent!

]]>
<![CDATA[ Una app que uneix la compra virtual amb la botiga guanya el premi Reimagine Textile a la millor start-up ]]> Tue, 11 Jul 2017 00:00:00 +0200

Sheekr és la guanyadora del premi a la millor start-up de la primera edició dels premis Reimagine Textile, lliurats avui a la tarda en un acte al TecnoCampus. En paraules d’un dels seus promotors, Xavier Martí, l’objectiu d’aquesta empresa emergent és “virtualitzar el procés d’anar de compres junts” i captar dades que indiquen el que la gent vol comprar. L’app que està dissenyant l’empresa tindrà geoposicionades més de 1.000 botigues a tot l’Estat, amb accés a més de 10.000 productes, que contenen informació com el preu o les fotografies. Aquesta app estarà disponible aquest estiu per a iOs, i el setembre ho estarà per a Android.

En la categoria de millor idea, el projecte guanyador d’aquesta primera edició dels premis Reimagine Textile va ser per Cocoro, un projecte que impulsa la cooperativa Femmefleur. Cocoro és una línia de sostenidors de lactància sostenible, amb teixit absorbent i ergonòmic, que evita l’ús de discs absorbents i incorpora tecnologia tèxtil mitjançant la segregació de substàncies microencapsulades per oferir una protecció del pit.

Els guanyadors obtenen, a banda d’un premi econòmic (5.000 euros per a la millor start-up, i 3.000 euros per a la millor idea), bonificacions a la ubicació a la incubadora Reimagine Textile del TecnoCampus, orientació tecnològica per part d’Eurecat, accés 100% bonificat a un programa de mentors i la quota gratuïta d’un any com a soci d’Asegema.

En l’acte celebrat ahir, es van lliurar segons premis i mencions tant per a la categoria de millor idea com a la de start-up. Són els següents:
• Categoria millor idea: segon premi (Sensorial Processing Tex). menció especial (Udesign):
• Categoria millor start-up: segon premi (Uttopy); menció especial (Yumehub);

El Tecnocampus i l’Ajuntament de Mataró, juntament amb el centre tecnològic Eurecat i l’associació Asegema, han convocat aquest any la primera edició dels Premis Reimagine Textile, adreçats a emprenedors i empreses de recent creació amb idees de negoci relacionades amb la tecnologia i la innovació en el tèxtil. En la iniciativa també hi col·laboren la Diputació de Barcelona, ACCIÓ, AEI Tèxtils , Escola de Disseny LCI, Escola universitària Elisava , Moda 22, i Materfad. 

El lliurament de premis l'han presidit l'alcalde, David Bote, i la presidenta del TecnoCampus, Dolors Guillén, que han destacat la importància del sector tèxtil per a Mataró. Miquel Rey, director de negoci a Eurecat, i Paulí Aluart, president d'Asegema, han remarcat també el potencial innovador que tenen les empreses tèxtils.

]]>
<![CDATA[ Smile Republic desenvolupa un kit blanquejador dental amb ingredients naturals ]]> Mon, 10 Jul 2017 00:00:00 +0200

La start-up Smile Republic, allotjada a la Incubadora de Tecnocampus, ha llençat un nou producte, un tractament blanquejador dental que es pot realitzar des de casa amb tan sols nou sessions.

Segons expliquen, han desenvolupat una fórmula pròpia que a diferència de la majoria de tractament tradicionals, no utilitza peròxid d’hidrogen, evitant així problemes de sensibilitat dental. A més, el 99% dels ingredients de què està feta són naturals.

Podeu llegir la noticia sencera aquí.

]]>
<![CDATA[ Epinium, Football Aim i Pocket Piano, en el catàleg de millors projectes empresarials 2017 d’ACCIÓ ]]> Mon, 10 Jul 2017 00:00:00 +0200

Cada any, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ, en el marc del Fòrum d’Inversió que celebra, elabora un catàleg d’empreses on recull les 50 start-ups amb més potencial.

Aquest 2017, Epinium, FootballAim i Pocket Piano, allotjades a la Incubadora de TecnoCampus, han estat seleccionades, d’entre més de 100 propostes rebudes.

Epinium ofereix una plataforma d’estudis de mercat en temps real a través de l’ús de la intel·ligència artificial i el big data.

Football Aim ofereix una metodologia per entrenadors de futbol com a eina de gestió d’equips  per millorar la rendibilitat dels seus jugadors

EI Pocket Piano ha ideat un teclat de piano tàctil professional de mida real – amb les seves 88 tecles – amb capacitat de diferenciar la intensitat de les pulsacions,  que permet que el pianista pugui tocar com si d’un piano de cola es tractés a qualsevol lloc, a més de ser portable i poder doblegar-se i guardar-se còmodament a la butxaca.

Pots consultar aquí el catàleg d’empreses.

]]>
<![CDATA[ El professor Adrián García és el preparador físic de la selecció espanyola de bàsquet, classificada per al Mundial femení ]]> Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 +0200

El professor del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport del TecnoCampus Adrián García Fresneda treballa com a preparador físic de la selecció espanyola femenina de bàsquet en cadira de rodes, equip que s’ha classificat per al mundial que se celebrarà a Hamburg (Alemanya) el 2018. L'equip hi participarà després de derrotar a Turquia (94-29) el passat dijous 29 de juny i quedar en cinquena posició en el Campionat d’Europa disputat a Adeje (Tenerife).

Es tracta d’una fita important ja que feia 23 anys que Espanya no comptava amb una selecció femenina en un Mundial. Adrián García explica que el primer partit contra Turquia (82-10) va ser clau, ja que va ser el marcador més exultat de tot el campionat: “Veníem de l’Europeu B i vam demostrar que podíem estar entre els equips que es disputaran el campionat del món”. “Aquest any s’està vivint un canvi regeneratiu de jugadores, i amb això hem guanyat noves alienacions a la pista”, afirma.

Actualment, Adrián García combina la seva tasca com a docent de l'Escola Superior de Ciències de la Salut, on imparteix les assignatures d’Activitat Física Adaptada i d’Activitats en el Medi Natural, amb la de preparador físic de la selecció, feina que desenvolupa des del 2015. "M'agrada veure l'evolució anual de les noies i poder innovar tant en l'avaluació com en el mateix entrenament", conclou.

]]>
<![CDATA[ “La universitat t’obre la ment com a professional” ]]> Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 +0200

Albert Salarich es va graduar el curs passat en Màrqueting i Comunitats Digitals al TecnoCampus i el 2015 va crear l’empresa Visual Army arran del seu Treball Final de Grau (TFG) de caire emprenedor, juntament amb Alex Azofra, arquitecte i dissenyador. Amb seu a Barcelona, l’empresa es dedica a donar serveis d’imatge a altres arquitectes i dissenyadors.

En aquesta entrevista, Salarich explica quins han estat els principals reptes d’aquesta aventura emprenedora que va començar una tarda fent una cervesa en el barri de Gràcia de Barcelona.

Vau començar aquesta aventura emprenedora el 2015. Quines són els principals reptes amb els quals us heu anat trobant al llarg del camí?
La veritat és que tot ha anat força poc a poc, però bàsicament destacaria tres reptes: conèixer el sector, era important comprendre l’àmbit dins del qual creàvem l’empresa; el temps, gestionar el temps i la quantitat d’hores que hi dedicàvem ja que els dos treballem en altres projectes; i el finançament, tot i que no en necessitàvem massa, la inversió inicial la vam fer amb els nostres estalvis.

Com a graduat en Màrqueting i Comunitats Digitals, quines són les teves funcions dins de l’empresa?
Actualment m’encarrego de tota l’estratègia de màrqueting digital, SEO, SEM, creació i gestió de web (Wordpress), xarxes socials i newsletters. També sóc el responsable de la part comercial, la gestió de clients i de controlar que se segueixen les pautes establertes prèviament en el TFG de caire emprenedor.

Com a expert en l’àmbit del màrqueting i la comunicació digital, i tenint encara força a prop el teu pas per la universitat, què destacaries de tot allò après en el grau? 
El que més m’ha servit han estat els consells, les maneres d’entendre el màrqueting i els coneixements que m’han transmès els professors. Ara que he acabat, puc dir que la universitat és l’eina que t’obre la ment com a professional, però depèn de tu mateix aprofitar-la.

L'empresa es dedica a donar serveis d'imatge a altres arquitectes i dissenyadors. Quins és el tret diferencial de Visual Army?
Les nostres imatges reflecteixen l’essència i el concepte del projecte, i l’objectiu és potenciar els punts forts de cada projecte. El nostre servei es basa en dos eixos principals: la qualitat de les imatges i l’atenció al client. Pot semblar una mica bàsic, però després de fer un anàlisi exhaustiu en el meu TFG, puc afirmar que són dos aspectes de gran valor.

Quin és el vostre objectiu de cara al futur?
A curt termini, volem seguir creixent com empresa especialitzada en el sector de l'arquitectura digital, fidelitzar els nostres clients i aconseguir els objectius de l’estratègia empresarial que ens hem plantejat per a aquest any. Per altra banda, els nostres objectius a llarg termini són ser un referent dins del sector de l’arquitectura, i ajudar a professionals i estudiants d’arquitectura a professionalitzar educativament les imatges d’arquitectura digital.

Des del TecnoCampus s'intenta vincular l'àmbit universitari al món laboral i a l'emprenedoria, sobretot a través del campus emprenedor. Consideres que és important fomentar aquest tipus de connexions? 
És bàsic ja que gràcies a accions com aquestes les empreses poden arribar al talent més jove i també establir connexions elles i generar creixement econòmic que, al seu torn, fomenta la creació de nous llocs de treball i la millora de la societat. 

A finals de juny es va graduar una nova promoció d’estudiants del TecnoCampus. Algun consell per encara amb èxit el món laboral?
El que heu de saber és que cada persona té unes característiques i un perfil determinat, els mateixos consells no serveixen sempre per a tothom. En aquest sentit, el que necessiteu és experimentar, viure experiències personals i laborals i conèixer coses noves que us facin veure noves oportunitats i maneres diferents de fer les coses. El que sí que us diria és que tot el que feu ho heu de fer amb la intenció de millorar les coses. Encara que tinguis moltes decepcions, aconseguir un èxit sempre valdrà la pena, sobretot pel valor humà i l’enriquiment personal.

]]>
<![CDATA[ El GenticDay celebra la segona edició debatent sobre la transformació digital ]]> Thu, 06 Jul 2017 00:00:00 +0200

El TecnoCampus ha acollit avui la segona edició del GenticDay, una trobada del sector TIC català que ha reunit al voltant de 250 participants, entre representants de les administracions i el teixit empresarial. 

La trobada l’han inaugurada la presidenta del TecnoCampus, Dolors Guillén; la directora d’Innovació Empresarial d’ACCIÓ, Mariona Sanz; i l’alcalde de Mataró, David Bote. Sanz ha afirmat que l’objectiu de la Generalitat és crear un entorn favorable per potenciar les noves tecnologies, mentre que Guillén i Bote han coincidit a remarcar que el TecnoCampus és una de les apostes clares de la ciutat de Mataró en l’àmbit de les TIC. El president de Gentic, l’entitat organitzadora de l’esdeveniment amb TecnoCampus i Tertulia Digital, ha assenyalat els reptes de la revolució tecnològica. “És un tsunami que està transformant les nostres vides i les nostres empreses”, ha apuntat Albert Cortada. 

En el debat sobre les TIC a nivell municipal, hi han participat alcaldes i presidents de les principals entitats municipalistes de Catalunya. S’hi ha posat en relleu la necessitat d’impulsar un esforç conjunt entre les diverses administracions públiques per fer arribar les infraestructures de telecomunicacions d’alta capacitat arreu del territori. “El concepte de xarxa, entès dins de les infraestructures de comunicació, és l’element multiplicador de totes les noves tecnologies”, ha assegurat David Ferrer, de la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat. La resta de ponents han apuntat a la necessitat de crear riquesa a partir d’aquest desenvolupament, fomentar les vocacions tecnològiques entre els més joves i apostar per la imaginació i la innovació com les grans eines del futur.

A la taula rodona amb empresaris del territori s’hi ha destacat la necessitat d’apostar per un aprenentatge permanent i continuat davant d’una revolució tecnològica que ja està transformant les professions actuals, mentre que en el debat sobre les TIC aplicades al sector del turisme s’ha mencionat el big data com un dels elements claus en la millora de presa de decisions.

Els premis Gentic Awards 2017
Durant la trobada s’han lliurat els premis Gentic Awards, que reconeixen diferents accions de millora i innovació en l’àmbit tecnològic. Els premis han estat per a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ( al “Municipi connectat”); Siesmo (a l’“Empresa transformada”); i a TBS Agora , a l’“Empresari TIC”).
També s’ha celebrat una fira d’empreses i productes al voltant de les TIC al Foyer, així com un seguit de conferències relacionades amb temes com la revolució quàntica i la seguretat en l’època de la revolució digital, entre d’altres. El TecnoCampus ha promogut un debat sobre les claus d’emprendre en el món digital. Moderat per Emma Feriche, directora de l’àrea d’emprenedoria i empresa del TecnoCampus, en el debat hi han participat les start-ups de la incubadora del TecnoCampus DirCom Marketing, Geemba, Smile Republic i Cooperating Volunteers. Els emprenedors han coincidit a assenyalar que la diferència entre una start-up que aconsegueix convertir-se en empresa i una que no és la capacitat per apostar per un model de negoci clar i per adaptar-se a les necessitats dels clients.
 

]]>
<![CDATA[ Es disputa la final de la lliga universitària de futbol 7 del TecnoCampus ]]> Wed, 05 Jul 2017 00:00:00 +0200

El dijous 29 de juny es va celebrar la final de la lliga universitària de futbol 7, un partit que posava punt i final a la segona temporada organitzada des del TecnoCampus. La final la van disputar els equips Amics de Douglas i Mañicos (5-4), una competició molt ajustada fins a l’últim moment.

Han participat en aquesta última edició prop de 120 estudiants, que han disputat més de 100 partits durant el curs. “Cal destacar el bon ambient que s’ha respirat durant tota la temporada, ja que no hi ha hagut cap expulsió”, afirma David Rivera, organitzador de la competició. Tots els partits de lliga s’han jugat al camp de futbol de Pla d’en Boet en horari de migdia, amb l’objectiu d’oferir flexibilitat als estudiants perquè puguin combinar-s’ho amb els estudis.

Durant el curs s’ha organitzat un torneig i una lliga, ambdues activitats impulsades des de l’associació Junts per l’Esport, de la qual formen part diferents clubs esportius de Mataró. En aquest sentit, el TecnoCampus ofereix en col·laboració amb aquesta associació un abonament esportiu per a estudiants per només 59 euros anuals. L'abonament et permet accedir a les instal·lacions esportives, així com participar en determinades activitats dirigides i a les diferents lligues esportives universitàries que s’organitzen conjuntament amb els clubs.

]]>
<![CDATA[ Un estudi del sector dels videojocs pronostica un fort creixement els propers anys ]]> Tue, 04 Jul 2017 00:00:00 +0200

El llibre blanc de la indústria catalana del videojoc corresponent al 2016 assegura que les 120 empreses del sector van generar durant l’any 2015 217 millons d’euros de facturació, xifra que suposa més del 40% del total de la facturació del sector a tot l'Estat. L’ocupació de professionals vinculats directament al desenvolupament de videojocs era de 1.687 persones, i es preveu que la xifra s'enfilarà fins als 4.600 llocs de treball el 2019.

Quant a la tipologia d'empreses, el 85 % té una antiguitat inferior a 10 anys, el 66 % té menys de 10 empleats i el 44 % factura més de 2 milions d'euros. Es tracta d'un sector fortament internacionalitzat, com demostra que el 72% de la facturació prové de fora de l’Estat.

L'estudi avala la posada en marxa d'estudis com el que s'imparteixen al TecnoCampus, el Grau en Disseny i Producció de Videojocs, que des de fa tres anys està formant els futurs professionals del sector.

Podeu consultar el document, en l'elaboració del qual ha col·laborat el TecnoCampus, aquí.

]]>
<![CDATA[ Comunicat de la Universitat Pompeu Fabra en relació al coneixement d'un tercer idioma ]]> Tue, 04 Jul 2017 00:00:00 +0200

A continuació reproduïm el comunicat que la Universitat Pompeu Fabra desitja fer arribar a tots els estudiants de la universitat, en relació a les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació sobre el coneixement d'una tercera llengua com a requisit per obtenir una titulació de grau:

"L’article 211 de la Llei 2/2014 preveu que els estudiants que van iniciar els estudis universitaris el curs 2014-2015 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera (anglès, francès, italià o alemany) amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les
llengües.

Per tal de fer efectiu aquest article, el Consell de Govern de la UPF va aprovar el mateix 2014 un acord que establia l’acreditació de l’esmentat nivell de llengua estrangera com a requisit per obtenir el títol de graduat o graduada. Amb l’objectiu de facilitar el compliment d’aquest requisit, des dels serveis de gestió acadèmica, els centres, els àmbits de multilingüisme i d’idiomes, la Universitat ha animat els estudiants des de l’inici dels seus estudis a acreditar el seu nivell de competència d’una tercera llengua. També ha difós informació diversa per tal que els estudiants coneguin els mecanismes d’acreditació i els ajuts disponibles, així com la informació sobre els cursos oferts a través d’Idiomes UPF. 

El passat 22 de juny, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar instar el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè sol·liciti al Parlament de Catalunya un ajornament durant 4 anys de l’entrada en vigor de l’article 211 de la Llei 2/2014. L’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya no modifica el marc normatiu actual, però obre un període d’incertesa. Davant dels possibles dubtes que puguin sorgir, el proper curs la Universitat Pompeu Fabra manté el requisit, que els estudiants coneixen, per tal de complir la Llei 2/2014 mentre sigui vigent. Si es produís un canvi de les circumstàncies que aconsellin o impliquin la modificació d’aquesta posició els estudiants de la UPF rebran informació de forma immediata.

Al marge de si caldrà que els estudiants que van iniciar els estudis el curs 2014-2015 i posteriors acreditin el nivell B2 per obtenir el seu títol, la Universitat Pompeu Fabra anima fermament els seus estudiants a assolir-lo per obrir-se portes: portes al futur, a l’estranger, a noves cultures, a millors feines, a beques; a nous amics, viatges, punts de vista, etc. Per aquest mateix motiu els encoratja que no deixin escapar l’oportunitat d’incrementar el seu bagatge en llengües."

]]>
<![CDATA[ La professora Esther Cabrera obté l’acreditació de catedràtica ]]> Tue, 04 Jul 2017 00:00:00 +0200

La professora Esther Cabrera, directora de l’Escola Superior de Ciències de la Salut, ha estat acreditada en recerca avançada per l’Agència  per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Aquesta es la màxima acreditació reconeguda per l’AQU i possibilita que el docent es presenti a una plaça de catedràtic laboral en qualsevol universitat catalana. Amb aquesta acreditació ja són dos els professors del TecnoCampus acreditats de recerca avançada, altrament coneguda com a acreditació de catedràtic.

Esther Cabrera és infermera des de l'any 1988 i llicenciada en Humanitats. El 2008 va obtenir el doctorat al Departament de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya. Ha liderat  diferents projectes de recerca i un projecte FIS (Fondo Investigaciones Sanitarias del ISCIII) com a investigadora principal.  Durant aquests anys he participat activament en projectes finançats pel Ministeri de Ciència e Innovació, la Generalitat de Catalunya, la Fundació Marató de TV3 i la Unió Europea. Es revisora de la revista Patients Education and Counselling i forma part del comitè editorial de la revista Nursing. Es membre fellow de la European Academy of Nursing Science y vicepresidenta de la xarxa d’infermeres docents europea UDINE.

Des de l’any 2010 dirigeix l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus, centre universitari adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. Lidera una línia de recerca en intervencions psicoeducatives en consell genètic  i una altra en intervencions a cuidadors informals i a persones grans com a part del grup reconegut del TecnoCampus GRACIS ( Grup de recerca en Atenció a la Cronicitat i innovació en Salut), amb projectes finançats i publicacions nacionals i internacionals. 

]]>
<![CDATA[ Un total de 450 mestres debaten sobre com transformar l’educació en el segle XXI en l’Escola d’Estiu del Maresme ]]> Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0200

El TecnoCampus acull per sisè any consecutiu la 38ena edició de l’Escola d’Estiu del Maresme, que organitza el Moviment Educatiu del Maresme del 3 al 14 de juliol. Sota el lema “Nedem contracorrent?”, l’edició d’enguany vol debatre la transformació de l'educació en el segle XXI. Un total de 450 mestres es convertiran en alumnes durant les dues properes setmanes per participar en els prop de 30 cursos de què consta l’escola d’estiu. El Moviment d’Educatiu del Maresme ha destacat la xifra d’inscrits d’aquesta edició com una de les més nombroses dels últims anys.

El regidor d’Educació i Treball, Miquel Àngel Vadell, i el director general del TecnoCampus, Jaume Teodoro, han remarcat en la sessió de benvinguda que iniciatives com aquestes són essencials per transformar i millorar el sistema educatiu. “És la nostra tasca com a govern apostar per l’educació com a motor de progrés de la societat”, ha afirmat Vadell. La conferència inaugural ha anat a càrrec d’Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya i director d’Escola Nova 21, que ha destacat que l’objectiu no és nadar contracorrent sinó canviar la corrent a través d'una presa de consciència àmplia que impliqui també les administracions públiques, els mitjans de comunicació i la ciutadania, entre d’altres actors.

Per altra banda, Vallory també ha remarcat que l’aprenentatge a través de la repetició mecànica és un model obsolet ja que “el 65% dels infants que ara estan cursant primària treballaran en professions que actualment no existeixen”. En aquest sentit, ha afirmat que cal apostar per una educació que aprengui i no que ensenyi: “L’escola ha de ser un ens viu que permanentment es qüestioni el seu propòsit i que actualitzi les eines d’aprenentatge”. “Catalitzem el canvi perquè el conjunt de la societat se’l faci seu”, ha conclòs. Dins de la sessió de benvinguda també s’ha dut a terme un debat, amb el títol “Una Escola en el segle XXI”, moderat pel periodista Quim Barnola. 

Una de les activitats més destacades d’aquest any és l’organització de l’Edcamp el dilluns 10 de juliol, una trobada oberta a tothom que es basa en l’aprenentatge entre iguals, a través de la conversa i l’intercanvi d’experiències. Hi participaran prop de 300 mestres i es tracta d’un dels EdCamps més grans que s’haurà celebrat a Catalunya.
 

]]>
<![CDATA[ L’Escola Superior Politècnica gradua l’última promoció d’estudiants d’enginyeria i d'audiovisuals de la UPC ]]> Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0200

Un total de 218 estudiants de l’Escola Superior Politècnica es van graduar el divendres 30 de juny al TecnoCampus. Han finalitzat els seus estudis 123 estudiants en Mitjans Audiovisuals, 29 en Enginyeria Electrònica, 39 més en Enginyeria Mecànica i 27 en Enginyeria Informàtica. L’acte, dividit en dues sessions, es va celebrar a l’Auditori del TecnoCampus i va reunir graduats, acompanyants, professoral del centre i autoritats. Enguany es graduava l’última promoció d’estudiants de graus de l’escola adscrits a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La presidenta del TecnoCampus, Dolors Guillén, i el director de l’Escola Superior Politècnica, Marcos Faúndez, van agrair en el discurs de benvinguda la vinculació i l'estreta relació mantinguda durant tots aquests any amb la UPC, fet que ha ajudat a posicionar Mataró com a ciutat universitària. Per altra banda, Guillén va recordar als estudiants que tot i que graduar-se és un final d’etapa, també és “l’inici de quelcom molt important”, ja que significa entrar de ple al món laboral. “No tingueu por a manifestar les vostres opinions sobre el món que us envolta, heu de ser-hi presents”, els va encoratjar Faúndez. Per part de la Universitat Politècnica de Catalunya, el vicerector d’Ordenació Acadèmica, Xavier Cañavate, va animar als graduats a seguir estudiant i a créixer com a professionals per millorar no només la professió, sinó també el món on vivim: “Teniu un munt de qualitats que us posen en una situació d’observació privilegiada de la nostra societat”.

Alguns dels moments més esperats pels assistents van ser el lliurament de diplomes als graduats i el discurs dels estudiants com a representants de promoció. També es va fer entrega dels diplomes als millors expedients acadèmics a Noemí Marcual, en l’àmbit d’audiovisuals; Ramon Vinyes, en l’àrea industrial; i Carlos Gallardo, en enginyeria informàtica. Durant els actes de graduació es va fer un reconeixement a l’empresa Everis, a l’Institut Vilatzara i a l’Escola Pia Santa Anna per la seva col·laboració amb l’Escola Superior Politècnica.

Els padrins de la promoció 2017 van ser Anna Martínez, en el cas d’audiovisuals, i Andreu Veà, en el cas dels estudis d'enginyeria. Anna Martínez va apuntar la perseverança i la resiliència per afrontar amb èxit la vida laboral: “La resiliència és una eina de supervivència per transformar la teva feina i adaptar-te millor als canvis”. Per la seva banda, Andreu Veà, autor del llibre Cómo Creamos Internet i acabat d’aterrar de Silicon Valley, va animar als graduats a començar a teixir contactes des de la universitat. “L’experiència que nosaltres tenim del món depèn de les xarxes del lloc on residim, va afegir. L’alcalde de Mataró, David Bote, va apuntar en el discurs de clausura l’aposta que va fer l'Ajuntament en la construcció del TecnoCampus i va animar als graduats a seguir vinculats a la ciutat en aquesta nova etapa com a professionals.

]]>
<![CDATA[ El secretari d’Universitats i Recerca destaca el TecnoCampus com una “institució acadèmica de primer ordre” ]]> Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0200

El secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Arcadi Navarro, ha visitat avui el TecnoCampus, acompanyat de la presidenta, Dolors Guillén, la vicepresidenta, Alícia Romero, i l’equip directiu del parc. Navarro s’ha mostrat molt satisfet tant de la part universitària com del parc tecnològic, i ha apuntat que “el TecnoCampus és avui una institució acadèmica de primer ordre”.

Per Navarro, la clau és que el TecnoCampus no només dóna servei al territori, sinó que contribueix a la riquesa del país. En aquest sentit, ha remarcat que bona part dels estudiants que trien estudiar al TecnoCampus ja ho fan en primera opció i provenen de tot el territori català.

A preguntes dels mitjans, Navarro s’ha mostrat obert a estudiar que el TecnoCampus rebi finançament de la Generalitat. “En un context de recuperació econòmica, és raonable plantejar-se que la Generalitat tingui contractes-programa amb totes les universitats”, ha indicat.

Per la seva banda, la presidenta del TecnoCampus, Dolors Guillén, ha assegurat que el suport de la Generalitat serà clau en el desplegament del Pla Estratègic 2022 del TecnoCampus, que contempla entre altres accions la consolidació de les titulacions i el nombre d’estudiants de grau i el creixement de l’oferta de màsters i postgraus. Guillén ha afegit que el projecte busca la singularitat en la unió de la universitat i l’empresa, de la qual es donarà una nova mostra el curs vinent amb l’estrena d’espais destinats a empreses de l’àmbit de la salut en l’edifici TCM6, inaugurat l’octubre passat.

]]>
<![CDATA[ El professor Sergi Garcia, entrenador de l’equip campió de Catalunya i d’Espanya d’aigües obertes ]]> Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0200

El professor de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Sergi Garcia ha guanyat amb l’equip absolut del Centre Natació Mataró, del qual és l’entrenador, el XX Campionat de Catalunya i d'Espanya d’Aigües Obertes.

L’equip Torrot Centre Natació Mataró, format per Roger Rabassa, Guillem Pujol i Adrián González, es va proclamar campió de Catalunya i d'Espanya i va aconseguir revalidar el títol per equips en la competició que es va disputar el cap de setmana del 17 i 18 de juny a l'Estany de Banyoles. En categoria individual dins l’àmbit català, Roger Rabassa, Guillem Pujol i Adrián González van ocupar, respectivament, les tres posicions de podi en la prova dels 10 quilòmetres. Rabassa va guanyar la categoria individual corresponent al campionat d'Espanya, mentre que Pujol va quedar en quarta posició i Adrián en sisena.

Actualment Sergi Garcia (l'últim a la fotografia d'esquerra a dreta) imparteix classes en el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i en la doble titulació amb Fisioteràpia del TecnoCampus, feina que combina amb la tasca com a entrenador esportiu en el Centre Natació Mataró.

]]>
<![CDATA[ Últims dies per inscriure's al #GenticDay2017 ]]> Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 +0200

Ja falten ja pocs dies per la celebració, el proper 6 de juliol, del #GenticDay17, que organitzen Gentic, Tertulia Digital i el TecnoCampus. La taula inaugural, sota el títol “Catalunya, territori TIC”, organitzada en col·laboració de Tertúlia Digital i SmartCAT, de la Generalitat de Catalunya, es gravarà i passarà a formar part de la programació de Mataró Ràdio en dues edicions del programa “Tertúlia Digital”, que s'emet els dissabtes a les 18h. Hi participaran Jordi Puigneró, secretari de telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat; Xavier Fonollosa, president de Localret; Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis; Fernando Montans, vicepresident d'economia de GENTIC; i Jordi Marin, director general de Microsoft Catalunya.

Altres activitats són “Catalunya veritat”, on es debatrà sobre un teixit empresarial que, dia a dia, des de la seva realitat quotidiana, està intentant abordar amb èxit els reptes de la transformació digital; “TurisTIC”, que analitzarà com les TIC ajuden i impulsen el sector turístic, que amb gairebé amb un 16% del PIB es posiciona com un important sector tractor de l'economia catalana; o la conversa sobre emprenedoria i TIC, que organitza el TecnoCampus, i en què participaran les empreses de la incubadora Smile Republic, DirCom Marketing, Geemba, Cooperating Volunteers FootballAim.

#GenticDay17 proposa un esdeveniment de sis hores en el qual les TIC de tot el territori català podran difondre, aprendre, relacionar-se i en definitiva posar-se al dia en aquesta importantíssima i ineludible realitat que és la transformació digital.

El formulari d’inscripcions és a la web https://genticday.cat/.

]]>
<![CDATA[ El TecnoCampus gradua 234 estudiants de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa ]]> Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 +0200

L’Auditori del TecnoCampus va acollir ahir a la tarda la graduació dels estudiants d’últim curs de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa. Es van graduar un total de 234 estudiants del Grau en Administració del Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, el Grau en Turisme i Gestió del Lleure, el Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals, la Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, la Doble titulació en Màrqueting i Comunitats Digitals i Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, i el Màster en Emprenedoria i Innovació. Per primer cop, l'acte es va dividir en tres sessions per donar cabuda a l’auditori a tots els graduats, professorat i acompanyants.

La presidenta del TecnoCampus, Dolors Guillén, va recordar als graduats que ells són els millors prescriptors del centre i els va encoratjar a començar aquesta nova etapa laboral amb il·lusió: “Us heu de convertir en el motor que a partir de demà canviarà el món”. La directora de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, Montserrat Vilalta, va destacar la capacitat d’adaptació, els idiomes, la polivalència, la proactivitat i les habilitats socials com algunes de les actituds més valorades actualment per les empres. “El prestigi d’un centre universitari es construeix a través de les persones que s’hi ha graduat”, va afegir.

Alguns dels moments més emotius de l’acte van ser els discursos dels representants dels estudiants de cada grau i l’entrega de diplomes. També es va fer un reconeixement als graduats amb el millor expedient acadèmic d’aquest curs: Esther González, en el Grau en Administració i Gestió de la Innovació; Marta Corts, en el Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals; Helena Buscató en el Grau en Turisme i Gestió del Lleure ; i Esther Vives, en la Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. Pel que fa al Màster en Emprenedoria i Innovació, l’estudiant amb el millor expedient acadèmic va ser Matias Poggio. En el transcurs de l’acte també es va fer una menció especial a l’empresa Aqua Hotel per la seva col·laboració en el programa de beques de l’escola.

El padrí de la promoció va ser Francesc Massoller, graduat de l’escola i controller de gestió i adjunt a la direcció general de l’empresa Venfilter, que va destacar els coneixements experts, els valors i les actituds com els tres pilars fonamentals per assolir l’èxit professional. “TecnoCampus és una suma de sinergies, una manera de fer i de ser que et marca, que t’impregna i que passa a formar part del teu ADN”, va concloure Massoller.

L'alcalde, David Bote, va apuntar que l'esforç de la ciutat en la construcció del TecnoCampus es veu recompensat en actes com els de graduació, en què es forma talent humà que ha de permetre la millora de la nostra societat.

]]>
<![CDATA[ Sessió informativa sobre protecció de dades ]]> Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 +0200

L'entrada en vigor del nou Reglament obliga a totes les empreses a gestionar d'una nova manera les dades de caràcter personal amb les que tracten.

 Al llarg d'aquesta sessió s'analitzaran algunes de les aplicacions pràctiques que comporta aquest canvi legal, i que versen principalment al voltant de: tractament del consentiment; noves obligacions en el deure d'informar; responsables i encarregats: nova regulació; delegats de protecció de dades, registre de tractaments enfront d'inscripció de fitxes i avaluacions d'impacte sobre la protecció de dades.

Ponent: Paula García Rey, directora de qualitat de PONS IP.

Informació i inscripcions.

Data: 12 de juliol de 12 a 13h

Lloc: Sala Burriac de l'edifici TCM2

]]>
<![CDATA[ El TecnoCampus col·labora en un projecte per orientar els alumnes de batxillerat en el seu futur universitari ]]> Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 +0200

L’estudiant de batxillerat Mireya Doukkali, de l’escola St. Paul’s School, va realitzar del 15 al 21 de juny una estada al TecnoCampus en el marc del programa Work Experience. Es tracta d’un projecte que impulsa l’escola St. Paul’s per orientar els alumnes de batxillerar a l’hora d’escollir els estudis universitaris, a través d'una setmana de pràctiques a una empresa o universitat.

En aquesta ocasió, Mireya va participar en diverses activitats relacionades amb el Grau en Disseny i Producció de Videojocs, que imparteix l’Escola Superior Politècnica, degut al seu interès per l’art. En aquest sentit, i d’entre d’altres activitats, l'estudiant va assistir a una classe sobre psicologia de l’usuari, va tenir l’oportunitat de conversar amb diversos professors del grau i va participar a la “TecnoGames”, la mostra de treballs creats per estudiants de videojocs. “M’interessa l’àmbit artístic i valoro positivament aquesta experiència perquè m’ha ajudat a orientar la meva carrera de futur”, explica l’alumna.

Prop de cinquanta estudiants han participat aquest curs en el Work Experience, que enguany arriba a la seva sisena edició. El coordinador de batxillerat de la St.Paul’s, Carlos Mínguez, explica que es tracta d’un projecte molt consolidat a llocs com Gran Bretanya i Estats Units: “És molt beneficiós per als estudiants perquè els permet prendre consciència de les competències i requeriments necessaris en el món actual”. El projecte forma part del programa d’orientació que s’ofereix des de l’escola, que el considera fonamental en el procés educatiu dels estudiants. “Permet als estudiants viure en primera persona una experiència real en relació a les seves opcions universitàries i laborals”, afegeix el coordinador.

]]>
<![CDATA[ 158 estudiants es graduen en CAFE i Infermeria en la promoció 2017 ]]> Thu, 29 Jun 2017 00:00:00 +0200

El TecnoCampus va celebrar ahir el primer acte de graduació de la promoció 2017, en el qual es van graduar els estudiants d’últim curs de l’Escola Superior de Ciències de la Salut. Es van graduar 158 estudiants, dels quals 69 són del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i 89 del Grau en Infermeria. A l’acte, celebrat en dues sessions, hi van assistir graduats, acompanyants, professorat del centre i autoritats. Enguany s’ha graduat la segona promoció del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i la quarta del Grau en Infermeria, la promoció més nombrosa dels darrers anys.

La presidenta del TecnoCampus, Dolors Guillén, i la directora de l’Escola Superior de Ciències de la Salut, Esther Cabrera, van coincidir a remarcar que la inauguració de les noves instal·lacions del TCM6 el passat octubre consolida l’aposta del TecnoCampus pels estudis en l’àmbit de la salut. L'alcalde, David Bote, va remarcar que Mataró ha fet un gran esforç per posar en marxa el TecnoCampus, amb una inversió d'uns 50 milions d'euros, que ara es veu recompensada amb els bons resultats en l'àmbit universitari, amb més de 3.000 estudiants matriculats, i en l'empresarial, amb 120 empreses instal·lades.

L’entrega de diplomes, els discursos dels representants d’ambdós graus i l’entrega dels reconeixements als millors expedients acadèmics van ser alguns dels moments més emocionants de l’acte. Sílvia Meseguer, del Grau en Infermeria, i Jordi Costa, del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, han estat els estudiants amb el millor expedient acadèmic d’aquest curs. Al llarg de l’acte, també es va reconèixer la col·laboració d’entitats del sector de l’esport i la salut amb els graus de l’Escola Superior de Ciències de la Salut.

Els padrins de la promoció 2017 van ser Pere Robert, en el cas del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, i Montserrat Teixidor, en el cas del Grau en Infermeria. Pere Robert, director del Patronat Municipal d’Esports de Mataró, va remarcar que en els últims anys el món de l’esport ha viscut una transformació molt positiva, motiu pel qual cada cop hi ha més demanda de professionals qualificats en aquest àmbit. “En el món de l’esport hi ha un conjunt de valors que no només et converteixen en millor professional, sinó també en millor ciutadà”, va afegir Robert. Per altra banda, Montserrat Teixidor va recordar als graduats en Infermeria que és fonamental dotar de sentit la vocació a través del compromís i l’ètica professional, i no oblidar els valors intrínsecs de la professió. “L’humanisme és el paradigma que guia la nostra professió”, va concloure Teixidor.

]]>
<![CDATA[ Més de 600 estudiants del TecnoCampus es graduen aquesta setmana ]]> Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 +0200

L’Auditori del TecnoCampus acull des de dimecres 28 de juny i fins divendres 30 de juny els actes de graduació de la promoció 2016-2017. 610 alumnes finalitzen aquest any els seus estudis universitaris als tres centres universitaris del TecnoCampus. Es tracta de la promoció més nombroses dels últims anys, com a conseqüència de l’increment del nombre d’estudiants universitaris, que s’ha triplicat des de la inauguració del TecnoCampus el 2010 i ja supera els 3.000, i del desplegament de nous graus, postgraus i màsters.

A l’Escola Superior Politècnica es graduen: 123 alumnes del Grau en Mitjans Audiovisuals; 29 en Enginyeria Electrònica; 39 en Enginyeria Mecànica i 27 en Enginyeria Informàtica.

Pel que fa a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, 72 estudiants es graduaran en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, 56 en Màrqueting i Comunitats Digitals, 4 en la doble titulació en Administració d’Empreses i Màrqueting, 23 en Turisme, 52 en la doble titulació en Administració d’Empreses i Turisme, i 28 estudiants acabaran el Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació.

L’Escola Superior de Ciències de la Salut gradua enguany 89 estudiants en Infermeria i 69 en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

]]>
<![CDATA[ El TecnoCampus es converteix en un dels patrocinadors del Calella Film Festival ]]> Tue, 27 Jun 2017 00:00:00 +0200

La presidenta del TecnoCampus, Dolors Guillén, i el president de l’Associació Rosebud d'Amants del Cinema, Albert Guinart, com a entitat organitzadora del Calella Film Festival, han signat un acord de col·laboració perquè el TecnoCampus sigui un dels patrocinadors de la segona edició d’aquest festival audiovisual que se celebra del 24 de juny al 2 de juliol a Calella.

A la signatura del conveni, que va tenir lloc el divendres 23 de juny, també van assistir-hi Marcos Faúndez, com a director de l’Escola Superior Politècnica; María Soliña Barreiro, com a coordinadora del Grau en Mitjans Audiovisuals, i Jonathan Ruiz, membre de l’organització del Calella Film Fest.

El patrocini del TecnoCampus en el festival consisteix en la dotació amb la matrícula gratuïta del Postgrau en Guió i Direcció d’Actors que s’imparteix des de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus, que s’atorgarà al guanyador en la categoria Límit48h. Es tracta d’un concurs de curtmetratges on els participants han de plasmar una història en un màxim de 48 hores, incloent totes les tasques de gravació i edició de la peça audiovisual. L’acord també contempla, entre d’altres aspectes, la realització del taller “Eines bàsiques per a l’escriptura d’un guió” per promocionar del postgrau. La sessió, que es durà a terme el divendres 30 de juny a les 17h, anirà a càrrec d’Ariadna Vázquez, guionista i coordinadora d’aquest postgrau adreçat a professionals del món audiovisual. Per als estudiants del TecnoCampus, l'entrada és gratuïta per a totes les pel·lícules en seccions oficials a competició si ensenyen el carnet d'estudiant.

L’objectiu del Calella Film Festival és consolidar-se com un festival de cinema de qualitat capdavanter a la comarca del Maresme, però també amb projecció internacional. Ambdues entitats van coincidir a assenyalar la importància d’aquest acord com una via per intensificar les relaciones entre el món universitari, la societat i el territori en l’àmbit de l’audiovisual.

 

 

 

 

 

 

]]>
<![CDATA[ Mundiology, un projecte per reinventar el viatge a mida, a La Vanguardia ]]> Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 +0200

Explorar noves formes de viatjar és tendència entre els joves. Com va revelar una enquesta de l’agència de marqueting Blitz, un 84% dels millennials planifica els seus viatges després de veure fotografies en diferents comptes de les xarxes socials d’altres persones. Sigui l’efecte de les xarxes o no, els joves, quan viatgen, valoren l’autenticitat.

Això és precisament la filosofia d’empreses com Mundiology, start-up allotjada a la Incubadora del TecnoCampus, que ha sabut innovar en un sector tradicional per adaptar- a les noves demandes del mercat. Mundiology ofereix noves formes de viatjar que incentiven la connexió del viatger amb l’autenticitat dels destins per viure una experiència única.

Micaela Dip, sòcia de l’empresa, explica aLa Vanguardia la possibilitat de preparar un viatge a mida totalment personalitzat en funció dels gustos i estil de vida els viatgers.

Poder llegir la notícia sencera a aquí.

]]>
<![CDATA[ La professora Esther Cabrera participa en un programa europeu d'infermeria a la Universitat de Lincoln ]]> Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 +0200

La professora i directora de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus, Esther Cabrera, va participar la setmana passada en el programa europeu UDINE (Nurse Educator Careers Network) a la Universitat de Lincoln, al Regne Unit, on van assistir-hi professors de diferents universitats europees. Esther Cabrera va impartir classes als estudiants del programa de doctorat i també va l’encarregada de pronunciar el discurs de cloenda, una conferència titulada “Building bridges between academia and hospitals”.

Aquest any la Universitat de Lincoln ha estat reconeguda amb la màxima qualificació en l’avaluació de qualitat de l’ensenyament dels estudis d’educació superior en el Regne Unit, una valoració realitzada per experts independents de la Teaching Excellence Framework. L’Escola Superior de Ciències de la Salut manté actualment una estreta relació amb aquesta universitat anglesa i fomenta la mobilitat entre estudiants i professors d'ambdós centres.

]]>
<![CDATA[ La clau perquè una app mòbil tingui èxit és decidir amb eficàcia com monetitzar-la ]]> Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 +0200

Una quinzena de persones van assistir el passat dimecres 21 de juny a la sessió formativa sobre com impulsar un model de negoci mitjançant una aplicació mòbil, organitzada des del parc tecnològic i empresarial del TecnoCampus. La formació va anar a càrrec d’Albert Anta, de l’empresa Tseotsem, especialitzada en mentoria de start-ups.

Les aplicacions mòbil com a eina de màrqueting, el futur de la tecnologia mòbil i les plataformes de desenvolupament d’apps mòbil són alguns dels temes que es van tractar al llarg de la sessió. “Els inversors no només es fixen en les idees, sinó que aposten per un equip i, sobretot, per un projecte”, va afirmar Anta. En aquest sentit, va remarcar que decidir amb eficàcia de quina manera es monetitzarà l’aplicació, és a dir, establir per quin model de negoci s’optarà, és clau per assolir l’èxit.

La publicitat, com és el cas de Facebook o d'Instagram; el freemium, utilitzar per Dropbox o Evernote; les aplicacions de pagaments; les apps gratuïtes amb compres incorporades a dins, com és el cas de Candy Crush; o el mètode de subscripció, com utilitza el Financial Times, són alguns dels models de negoci més habituals en l’actualitat. “Et permet fer una previsió d’ingressos clara i si el contingut és de qualitat, garanteix la lleialtat dels usuaris”, va explicar Anta sobre el model de subscripció. Per altra banda, el formador de Tseotsem va remarcar que un dels nous models de negoci que està tenint més èxit és el de patrocini, que permet lligar una aplicació amb un patrocinador que al públic objectiu pot interessar-li. “És com una publicitat però benvinguda, ja que és ben rebuda pels usuaris”, va afegir Anta. 

Aquesta píndola formativa s’emmarca dins de les sessions de formació gratuïtes en l'àmbit de l'emprenedoria que organitza el TecnoCampus, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, del 20 al 27 de juny per ajudar a emprenedors que vulguin iniciar un negoci en l’àmbit digital.

]]>
<![CDATA[ Uns 160 estudiants s’examinen de les proves d’accés al Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport al TecnoCampus ]]> Fri, 23 Jun 2017 00:00:00 +0200

El TecnoCampus és un dels centres universitaris que va acollir ahir dijous 22 de juny la Prova d’Aptitud Personal (PAP), unes proves que han de realitzar tots els estudiants que volen cursar el curs vinent el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Un total de 161 estudiants van haver de superar proves relacionades amb el llançament de pilota medicinal, la Course de Navette, el salt horitzontal a peus junts i l’adaptació al medi aquàtic.

A part de ser un dels centres que acull aquesta prova, des de l’Escola Superior de Ciències de la Salut ofereixen dins de l’àmbit de l’esport el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i la Doble titulació en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
 

]]>
<![CDATA[ Se celebra la primera edició de la “TecnoGames”, la mostra de treballs realitzats per estudiants de videojocs ]]> Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 +0200

El Grau en Disseny i Producció de Videojocs del TecnoCampus va organitzar el dilluns 21 de juny, per primer cop, la “TecnoGames”, una mostra concebuda per mostrar els videojocs creats per estudiants de segon i tercer curs d’aquest grau de l’Escola Superior Politècnica. Al finalitzar l’acte, es va dur a terme una gala de premis per reconèixer els millors projectes del curs 2016-2017.

Van assistir a l’acte estudiants de primer, segon i tercer curs, estudiants de la Doble titulació en Enginyeria Informàtica i Disseny i Producció de Videojocs i diversos professors del grau, responsables de supervisar els projectes al llarg de curs. També van ser-hi presents el director general del TecnoCampus, Jaume Teodoro; el director de l’Escola Superior Politècnica, Marcos Faúndez; la coordinadora del grau, Ester Bernadó; i dos professors de la Universitat de Glyndwr, de Gal·les, que hi assistien com a convidats. En el discurs de benvinguda, el director general del TecnoCampus va remarcar que aquest tipus d’iniciatives serveixen per potenciar els projectes que es desenvolupen des de la pròpia universitat i per posar en relleu la bona feina en equip dels estudiants durant el procés de creació d’un videojoc.

Durant l’acte es van projectar dotze videojocs creats per estudiants de segon curs, mentre que vuit grups d’estudiants de tercer curs van pujar a dalt de l’escenari per presentar de manera més exhaustiva els projectes davant de companys i professors. Al finalitzar l’acte, es va celebrar l’entrega de premis al millor videojoc de segon curs i als millors projectes de tercer en els àmbits del disseny, l’excel·lència tècnica i l’art. Pol Ayala, Patricia Castilla, Sergi Hidalgo, Edgar Payan i Roger Llovera van guanyar el premi al videojocs de segon amb el projecte Valhalla is not for me. Pel que fa als alumnes de tercer curs, Pol Merino, Marc Lozano, Víctor Vilarubla, Carlos Brugerua i Pau Sánchez van rebre dos guardons en la categoria de millor disseny i millor excel·lència tècnica per Frogocaust, mentre que Kevin Garcia, Alison Gonzélz, Sergio Lindes i Xavier Lleonart van emportar-se el premi al millor art i al millor joc de tercer curs amb el videojoc Wunkong.

Tots els projectes que es van presentar s’han realitzat en el marc de l’assignatura Projecte de Creació i Desenvolupament, del tercer trimestre, impartida per els professors Adso Fernández, Jordi Arnal, a estudiants de segon curs, i Rafa González, Dani Candil i Daniel Castellanos, als de tercer. Els estudiants, en grups de quatre o cinc persones, havien de crear, dissenyar i desenvolupar un videojoc només en deu setmanes, on havien d’aplicar els coneixements adquirits al llarg del curs en els àmbits de disseny, art i programació. En aquesta ocasió, i per primera vegada, s'ha dut a terme una col·laboració amb el Grau en Mitjans Audiovisuals per crear alguns dels sons i músiques dels videojocs.
 

]]>
<![CDATA[ Nou projectes optaran a guanyar la primera edició dels premis Reimagine Textile ]]> Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0200

El Tecnocampus i l’Ajuntament de Mataró, juntament amb el centre tecnològic EURECAT i l’associació ASEGEMA, van convocat el passat mes de maig la primera edició dels Premis Reimagine Textile, adreçats a emprenedors i empreses de recent creació amb idees de negoci relacionades amb la tecnologia i la innovació en el tèxtil. . En la iniciativa també hi col·laboren la Diputació de Barcelona, ACCIÓ, AEI Tèxtils , Escola de Disseny LCI, Escola universitària Elisava , Moda 22, i Materfad.

L’objectiu d’aquest premis és contribuir al desenvolupament socioeconòmic de Mataró, mitjançant el suport econòmic, logístic i d’acceleració dels nous projectes empresarials.

L’organització dels premis veu molt positiva la participació en aquesta primera edició, en què s’han rebut 9 candidatures, distribuïdes en 4 per a la categoria de millor idea empresarial i 5 per a la categoria de millor start-up

El dia 11 de juliol es donaran a conèixer els guanyadors dels premis en un acte al Centre de Congressos del TecnoCampus. La categoria Millor Idea Empresarial ofereix una dotació econòmica de 3.000 euros per al primer classificat. La dedicada a les millors start-ups emergents, ofereixen un premi en metàl·lic de 5.000 euros per al primer classificat i 3.000 per al segon. Tots els guanyadors rebran a més suport en l’estudi de viabilitat tècnica del seu producte, suport de “mentors” i descomptes en l’ús d’espais d’incubació per desenvolupar el seu projecte empresarial al parc tecnològic del Tecnocampus, entre d’altres avantatges.
 

]]>
<![CDATA[ Visita de la universitat colombiana ICESI per reforçar el vincle amb audiovisuals i videojocs ]]> Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0200

El director del programa de Disseny de Mitjans Interactius de la universitat ICESI (Colòmbia), Javier Aguirre, acompanyat per un grup d'estudiants d'aquesta universitat, s'ha reunit avui amb el director de l'Escola Superior Politècnica, Marcos Faúndez, i amb les coordinadores dels graus en Disseny i Producció de Videojocs i Mitjans Audiovisuals, Ester Bernadó i la Mª Soliña Barreiro. La reunió ha servit per reforçar el conveni ja signat de col·laboració en matèria d'intercanvi d'estudiants i constatar les línies coincidents de treball en el camp dels graus que tenen en comú els dos centres. La visita a les instal·lacions del campus i a la preincubadora universitària ha servit per conèixer els projectes emprenedors del sector dels videojocs i l'audiovisual, de la mà de la directora de Comunicació i Serveis Campus, Luz Fernández .

La Universidad ICESI té 5.757 estudiants i forma part de la xarxa internacional d'universitats emprenedores impulsada per Tecnocampus, que té com a objectiu ajudar a crear ecosistemes emprenedors en les àrees d'influència de la xarxa, per ser un referent internacional universitari en el suport a la creació d'empreses.
 

]]>
<![CDATA[ Un projecte sobre tecnologia biomètrica guanya el premi d’emprenedoria YUZZ de Mataró ]]> Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0200

El projecte sobre la creació d’un cadenat que funciona amb empremta dactilar impulsat per Miquel Giménez (amb la samarreta vermella a la fotografia), estudiant de mecatrònica del TecnoCampus, ha estat escollit com la millor idea del Centre Yuzz Mataró. Aquesta és la primera vegada que el TecnoCampus acull el programa Yuzz per a joves emprenedors. L’estudiant tindrà l’oportunitat de viatjar a Silicon Valley, a San Francisco, juntament amb 51 joves emprenedors que han participat en aquesta edició del programa Santander Yuzz. Es tracta d'una iniciativa que impulsa el Banco Santander, amb la coordinació del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) i amb el suport del TecnoCampus, per estimular la creació d’empreses innovadores que contribueixin a accelerar el creixement econòmic i el desenvolupament sostenible del territori.

Cada participant del Centre Yuzz Mataró va presentar el dilluns 19 de juny el projecte davant d’un tribunal. El jurat estava format per Román Nebot, en representació del Banc Santander; Antònia González, en representació del TecnoCampus; Josep Maria Jané, tutor i representat de CECOT; i Patricia Canel, en representació del CISE, i va seleccionar el projecte d’en Miquel Giménez com la millor proposta del Centre Yuzz Mataró. Sota el nom Thumblock, l’estudiant ha dissenyat un cadenat que implementa la tecnologia biomètrica, basada en el reconeixement d’una característica física i intransferible d’una persona, per fer el dispositiu més segur i còmode. John Enrique Correa, amb el projecte C.O.R.E i David Rangil, amb Horus, van quedar en segon i tercer lloc, respectivament, de la competició.

Per altra banda, Palgea, un projecte que connecta residents d’un lloc amb viatgers que vulguin experimentar una immersió cultura i viure activitats genuïnes del país, creat per Cristina Garcia i Sarai Risueño, va ser seleccionat com a finalista del premi Yuzz Mujer que patrocina la Fundació EY, dotat amb 20.000 euros, mentre que C.O.R.E, una eina robòtica per retirar mines exposives impulsada per John Enrique Correa, va ser el guanyador en la categoria Yuzz innovació tecnologia disruptiva que impulsa INDRA, dotat amb 3.000 euros. Han participat en la primera edició del programa Yuzz al TecnoCampus una vintena d’estudiants, que durant cinc mesos han rebut formació i assessorament per desenvolupar un total de disset projectes emprenedors.

L'estudiant Miquel Giménez visitarà durant el viatge d'una setmana a Silicon Valley empreses com Google, LinkedIn o Facebook, i assistirà a conferències a universitats amb Berkeley o Stanford. Després del viatge, els guanyadors dels diferents centres YUZZ participaran a la final nacional dels premis Santander YUZZ 2017, on se seleccionaran els tres millors projectes emprenedors, que rebran 30.000, 20.000 o 10.000 euros per accelerar els seus projectes.
 

]]>
<![CDATA[ Obertes les inscripcions al #GenticDay17, que se celebrarà el 6 de juliol ]]> Mon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0200

“Més enllà del discurs institucional de l'Administració, que per descomptat tindrem, aquest any volem fer un pas de gegant, construint una nova visió que combini l'opinió d'empresaris i responsables municipals de tots els racons de la geografia TIC catalana, i que ens permeti arribar al fons de la qüestió”. Amb aquestes paraules Albert Cortada, president de l’associació d’empreses de tecnologia Gentic, ha anunciat l'obertura d'inscripcions al #GenticDay17, que se celebrarà el 6 de juliol amb el suport del Tecnocampus.

Fernando Montans, vicepresident d'economia de Gentic, apunta a una nova forma de relació amb la tecnologia: “Amb el #GenticDay17 pretenem posar les bases per a una nova forma de relacionar-nos amb la tecnologia, més humana i propera, on les persones recuperin el protagonisme”.

La taula inaugural, sota el títol “Catalunya, territori TIC”, organitzada en col·laboració de Tertúlia Digital i SmartCAT, de la Generalitat de Catalunya, es gravarà i passarà a formar part de la programació de Mataró Ràdio en dues edicions del programa “Tertúlia Digital”, que s'emet els dissabtes a les 18h. Hi participaran Jordi Puigneró, secretari de telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat; Xavier Fonollosa, president de Localret; Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis; Fernando Montans, vicepresident d'economia de GENTIC; i Jordi Marin, director general de Microsoft Catalunya.

Altres activitats són “Catalunya veritat”, on es debatrà sobre un teixit empresarial que, dia a dia, des de la seva realitat quotidiana, està intentant abordar amb èxit els reptes de la transformació digital; “TurisTIC”, que analitzarà com les TIC ajuden i impulsen el sector turístic, que amb gairebé amb un 16% del PIB es posiciona com un important sector tractor de l'economia catalana; o la conversa sobre emprenedoria i TIC, que organitza el TecnoCampus, i en què participaran les empreses de la incubadora Smile Republic, DirCom Marketing, Geemba, Cooperating Volunteers FootballAim.

#GenticDay17 proposa un esdeveniment de sis hores en el qual les TIC de tot el territori català podran difondre, aprendre, relacionar-se i en definitiva posar-se al dia en aquesta importantíssima i ineludible realitat que és la transformació digital.

La informació sobre el programa i el formulari d’inscripcions és a la web https://genticday.cat/

]]>
<![CDATA[ La professora Noemí Serra, reconeguda per la Universitat de Lleida per la seva tesi doctoral ]]> Mon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0200

La Universitat de Lleida ha lliurat a la professora Noemí Serra, també coordinadora del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport del TecnoCampus, un premi extraordinari per la seva tesi doctoral en l’àmbit de l’educació física, titulada “Hàbits d'activitat física/exercici físic, sedentarisme i alimentació en nens amb sobrepès/obesitat i les seves famílies. Programa Nereu”.

La tesi inclou cinc articles on s'analitzen els hàbits actius, les conductes sedentàries i d’alimentació, i la resposta a l’exercici físic agut al caminar en diferents pendents a nivell energètic. Per altra banda, l'estudi presenta una primera avaluació del programa Neureu i proposa com millorar la seva efectivitat com a eina integral vinculada a la salut públic en l’àmbit de l’atenció pediàtrica per al tractament del sobrepès i l’obesitat infantil. En aquest sentit, la principal conclusió a la que arriba la tesi és que practicar com a mínim tres hores d’activitat física a la setmana està associat a un nivells més baixos de sobrepès i obesitat i a una millora en l’aptitud física dels nens durant les etapes escolars.

Pots llegir la tesi doctoral completa aquí.
 

]]>
<![CDATA[ Com convertir els estudiants en els protagonistes del seu propi aprenentatge ]]> Mon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0200

Estudiants de segon curs del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals i de la Doble titulació en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals del TecnoCampus van celebrar la setmana passada un concurs de projectes dins de l’assignatura d’Estratègies de Publicitat i Promoció, impartida per la professora Thibisay González. L’objectiu de l’activitat era involucrar els estudiants en el seu propi aprenentatge a través d’un acte on es premiessin les millors campanyes de màrqueting presentades com a projecte final de l’assignatura.

Cada equip havia de dissenyar una estratègia publicitària sobre una marca coneguda, amb els respectius materials gràfics, audiovisuals, presentacions i informes, entre d'altres productes. Les campanyes les valorava un jurat format per un representant de cadascun dels equips, valoració que no estava vinculada a la nota atorgada per la professora. “El més significatiu és que tots els equips van mostrar un gran compromís amb el repte plantejat”, explica Gonzáelz. Sota el títol I Edició dels Premis Clavell, per ser aquesta la primera flor que es va cultivar a la zona del Maresme, durant l’acte es van entregar cinc premis relacionats amb els àmbits de l’originalitat, l’emoció, l’edició, el record i la senzillesa. També és va atorgar un últim premi, amb el nom de Clavell d’Or, al projecte més destacat d'entre totes les propostes presentades. L’equip format per els estudiants de la Doble titulació en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals David Giménez, Víctor Marín, Daniel Herrero, Sergi Coll, Roger Gubau i Oriol Antequera va guanyar aquest darrer premi per una campanya publicitària sobre la marca Fanta. “Vam internar crear una campanya que captés un nou target, l’adult, ja que Fanta sempre s’ha enfocat als joves”, explica Giménez sobre el projecte. “Penso que vam guanyar perquè vam dedicar-hi bastantes hores però, sobretot, perquè vam posar-hi molta passió”, valora l’estudiant. Pel que fa al Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals, els guanyadors van ser Jordina Sánchez, Toni Ávila, Neus Moreno i Alex Rodríguez, que van presentar un proposta al voltant de la marca Spotify.

Com a estudiant, Giménez creu que aquest tipus d’activitats donen valor afegit a les assignatures del grau: “Una de les coses més satisfactòries és veure amb els teus propis ulls com una idea que tenies es converteix en un projecte real”. En aquest sentit, la professora de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa considera que potenciar aquest tipus d’iniciatives és una manera d’implicar els estudiants en el seu propi aprenentatge: “Les noves generacions d’estudiants es motiven més quan senten que són els protagonistes del seu procés de formació”. “Aquest tipus de reconeixement estimula la competitivitat sana, i això els serà de gran ajuda en la seva futura vida com a professionals”, conclou González.

]]>
<![CDATA[ Oberta una nova convocatòria de beques de col·laboració per a estudiants ]]> Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0200

Si ets estudiant del TecnoCampus, pots optar a una de les beques de col·laboració disponibles per fer pràctiques en diferents departaments o serveis del TecnoCampus durant els mesos de juliol i/o setembre:

Beca per donar suport en el projecte de Perspectiva Sonora
Les principals tasques que inclou aquesta beca, dirigida a estudiants del Grau en Mitjans Audiovisuals, són donar suport en l’organització del II Congrés Perspectiva Sonora en els àmbits del disseny web, els materials i la preparació d’enregistraments. El període de realització de la beca és de l’1 al 31 de juliol del 2017 i pots presentar la sol·licituds fins al 20 de juny aquí. Recorda tenir a mà el quadre amb la informació i el perfil de la beca a l’hora de demanar la plaça.

Beca per donar suport en el projecte de Perspectiva Sonora
Les principals tasques que inclou aquesta beca, dirigida a estudiants del Grau en Mitjans Audiovisuals, són donar suport en el II Congrés Perspectiva Sonora a l’hora d’atendre els assistents i enregistrar l’esdeveniment i fer fotografies. El període de realització de la beca és de l’17 al 22 de juliol del 2017 i pots presentar la sol·licituds fins al 20 de juny aquí. Recorda tenir a mà el quadre amb la informació i el perfil de la beca a l’hora de demanar la plaça.

Beca per donar suport en la matrícula de nou accés del curs 2017-2018
Poden optar a aquesta beca per donar suport als tràmits de la matrícula d'estudiants de nou accés durant el mes de juliol, en horari de matí i/o tarda, tots els estudiants del TecnoCampus. Pots sol·licitar la beca fins al dia 3 de juliol omplint aquest formulari. Recorda tenir a mà el quadre amb la informació i el perfil de la beca a l’hora de demanar la plaça.

Beca per donar suport en la matrícula de nou accés del curs 2017-2018 
Poden optar a aquesta beca per donar suport als tràmits de la matrícula d'estudiants de nou accés durant el mes de setembre, en horari de matí i/o tarda, tots els estudiants del TecnoCampus.Pots sol·licitar la beca fins al dia 3 de setembre omplint aquest formulari. Recorda tenir a mà el quadre amb la informació i el perfil de la beca a l’hora de demanar la plaça.

]]>
<![CDATA[ Epinium, l'única start-up espanyola seleccionada en el programa d’acceleració de Techstars a Berlín ]]> Thu, 15 Jun 2017 00:00:00 +0200

L’empresa Epinium, ubicada a la incubadora del parc tecnològic i empresarial del TecnoCampus, és l'única start-up de l'Estat que participa en aquesta edició del programa METRO Accelerator by Techstars, que ha començat aquest més de juny a Berlín. Hi participa amb nou start-ups més de tot el món, escollides d’entre més de 400 sol·licituds. Durant tres mesos cada start-up rebrà formació, assessorament i 120.000 euros d’inversió per accelerar el seu creixement. El programa culminarà amb una presentació davant d’inversors de tot el món.

El programa pretén impulsar la disrupció del sector retail en busca d’innovacions tecnològiques lligades als nous hàbits de compra dels consumidors. En aquest sentit, Epinium ofereix una plataforma d’estudis de mercat en temps real a través de l’ús de la intel·ligència artificial i el big data. El CEO i cofundador d’Epinium, Carlos Martínez, explica que la combinació de METRO, matriu empresarial de Media Markt, MAKRO i Saturn, i Techstars, una de les acceleradores més potents del món, els permetrà disposar de més eines, i de millors, per fer arribar “les innovacions al mercat d’una manera més ràpida i escalable”. “Participar a METRO Accelerator by Techstars és com passar a jugar a la Champions League de les start-ups”, afegeix Martínez.

La start-up catalana presenta a Berlín la plataforma d’estudis de mercat en temps real Epinium Analytics, que permet, entre d’altres coses, conèixer els gustos dels consumidors, conèixer les tendències del mercat, analitzat el posicionament de la competència i monitoritzar les variacions de preu dels productes. “En un món multicanal com l’actual, les multinacionals i les grans marques necessiten una eina més ràpida, efectiva i econòmica per prendre de decisions de màrqueting en base a les dades”, conclou el cofundador d’Epinium.


 

]]>
<![CDATA[ Dos treballs de final de grau d’infermeria, reconeguts en la XX Jornada de Recerca Sanitària del Maresme ]]> Wed, 14 Jun 2017 00:00:00 +0200

La vintena edició de la Jornada de Recerca Sanitària del Maresme es va celebrar el passat 8 de juny a Vilassar de Mar. Durant la jornada es van exposar els estudis acabats o en fase final realitzats en diferents centres de la comarca del Maresme des de l’àmbit hospitalari i de primària, així com els resultats de treballs generats per les beques atorgades l’any passat.

Es tracta d’un acte que organitza anualment la filial del Maresme de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i les Balears, i que enguany comptava amb la col·laboració del Servei d’Atenció Primària Barcelonès Nord – Maresme de l’Institut Català de la Salut. Al llarg de l’acte també es van presentar els millors treballs seleccionats en la convocatòria d'aquesta edició, entre els quals hi havia dos realitzats per estudiants del Grau en Infermeria del TecnoCampus. En la modalitat de treball de recerca es va premiar l’estudiant Carla Chacón per el Treball Final de Grau (TFG) titulat “Estudio del efecto del ejercicio físico en relación a la calidad de vida en mujeres mayores de 45 años: estudio descriptivo”, mentre que en la modalitat de treball de desenvolupament professional es va reconèixer la feina duta a terme per Elisabeth Messeguer en el TFG titulat “Hábitos de vida saludable en videojugadores – Diseño de un programa de salud”. La directora de l’Escola Superior de Ciències de la Salut, Esther Cabrera, va lliurar els guardons a ambdues estudiants en el marc de la XX Jornada de Recerca Sanitària del Maresme.
 

]]>