Tecnocampus http://www.tecnocampus.cat/ Web de Tecnocampus Tue, 19 Feb 2013 17:02:14 +0000 ca <![CDATA[ Josep Maria Raya serà el nou director de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa ]]> Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0200

El Patronat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme va aprovar dilluns 23 de juliol que Josep Maria Raya sigui el nou director de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, on imparteix docència des de l’any 2000. El nomenament el farà efectiu el rector de la Universitat Pompeu Fabra, en tractar-se d’un centre adscrit a aquesta universitat. Raya és doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i té l'acreditació de catedràtic de l'AQU. És un expert en la recerca en l`àmbit del turisme relacionat amb l’habitatge. Dirigeix el Grup de Recerca Aplicada en Benestar Econòmic i Turisme (GRAEFES) del TecnoCampus, reconegut com a grup emergent per l’AGAUR (SGR535). Raya és un col·laborador habitual en mitjans de comunicació i també ha estat elegit després d’un procés obert.

]]>
<![CDATA[ Ajuts europeus ]]> Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 +0200

Et presentem les principals convocatòries obertes d’ajuts de finançament europeus per a start-ups i pimes catalanes. Si vols obtenir més informació, pots contactar amb Yolanda Fernàndez, responsable de finançament empresarial de TecnoCampus. Email: yfernandez@tecnocampus.cat

Convocatòria Horizon 2020: Instrumento PYME

L’instrument PIME forma part del programa Horizon 2020. És un fons permanent obert amb quatre períodes específics d’accés al llarg de l’any, segons les diferents fases. Encara hi ha convocatòries previstes per a aquest any 2018 i es preveuen un total de 8 dates límit més durant els anys 2019 i 2020.

L'instrument està pensat per donar suport a projectes de recerca i innovació d'empreses. L’objectiu final és introduir al mercat un nou producte, servei o procés mitjançant una idea innovadora que tingui un gran impacte.

Hi poden participar totes les petites i mitjanes empreses amb seu a la UE o en països associats al programa Horizon 2020. Han de tenir menys de 250 treballadors i una facturació anual de no més de 50 milions.

A la darrera convocatòria un total de 16 empreses catalanes van resultar beneficiàries de la fase 1, rebent entre totes elles un total de 800.000,00€. Podeu consultar-les aquí.


Hi ha 3 fases diferenciades:

Fase 1: de la idea al concepte (concepció i avaluació de la viabilitat)

Fase en la qual es presenta i valora el concepte del projecte i la seva viabilitat.

Les empreses seleccionades en aquesta fase reben fins a 50.000€ per a dur a terme un estudi de viabilitat tècnic i comercial i un pla de negoci. Les empreses reben un servei de coaching empresarial (acompanyament) i mentoring (tutorització).

Aquesta fase té una durada de 6 mesos.

Les properes dates límit previstes per aquest 2018 són: 05 setembre 2018 i 07 novembre 2018.

 

Fase 2: del concepte al mercat

Es tracta de donar suport a les empreses a fer el pas del concepte al mercat. Les activitats poden incloure prototips, validacions, demostracions i proves, etc. Es pot aplicar directament a la fase 2 sense necessitat d’haver passat primer per la fase 1.

Les empreses seleccionades en aquesta fase reben un màxim de 2,5 M€ per projecte (dels quals la UE financia el 70%). En aquesta fase, les empreses també reben un servei de coaching empresarial (acompanyament) i mentoring (tutorització).

La propera data límit prevista pel 2018 és: 10 octubre 2018

 

Fase 3: comercialització

En aquesta fase no es proporciona finançament directe. El  suport pot donar-se en forma de formació, enllaços a inversors, associacions i contactes.

Aquí podreu trobar tota la informació relativa a aquesta propera convocatòria i a les que vindran al 2019 i 2020.

]]>
<![CDATA[ Ajuts i finançament estatals ]]> Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 +0200

Et presentem les principals convocatòries obertes d’ajuts de finançament estatal per a start-ups i pimes catalanes. Si vols obtenir més informació, pots contactar amb Yolanda Fernàndez, responsable de finançament empresarial de TecnoCampus. Email: yfernandez@tecnocampus.cat

Acció estratègica d’Economia i Societat Digital (AEESD)

Objecte: ajuts per projectes d’I+D en l’àmbit de les TIC

2 subprogrames:

 • Subprograma Impuls Tecnològic: adreçat al impuls de tecnologies amb baix nivell de maduresa i alt potencial de transformació del sector TIC mitjançant l’execució de projectes d’alt risc tecnològic. Adreçat a empreses constituïdes abans del 31/12/2013
 • Subprograma EUREKA:  projectes que hagin obtingut l’acreditació de la pertinença a algun clúster TIC de EUREKA, PENTA, EURIPIDES, ITEA3 I CELTIC-PLUS
 •  
 •  
 • Tipologia de projectes

Projectes d’investigació industrial i desenvolupament experimental que s’enquadrin en les següents prioritats temàtiques:

 • Indústries de futur
 • Internet de futur
 • Components i sistemes
 • Cloud Computing
 • Tractament massiu de dades
 • Supercomputació
 • Robots i sistemes autònomes
 • Ciutats intel·ligents
 • Internet de les coses
 • Fabricació aditiva (Impressió 3D)

B) Indústria connectada 4.0

c) Ciberseguretat i confiança digital

d) Salut i benestar

e) agroalimentària i gestió ambiental, eficiència energètica

f) transport i logística

g) Continguts digitals

Modalitat i quantitat

El pressupost mínim del projecte és de 200.000 euros. Les ajudes són una combinació de subvenció i préstec. La subvenció pot ser entre el 20 fins el 50% del projecte en funció del programa i la qualificació que se li doni al projecte. El préstec és a 5 anys, inclosos 2 de carència amb un interès del 0% i amb garanties exigides en funció de la qualificació en l’avaluació del projecte.

 1. Ajuda Projectes PID – CDTI:
 2. Tipologia del projecte: Projectes d’investigació industrial o desenvolupament experimental per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei.
 3. Temàtica: Lliure. Enfocament bottom-up.
 4. Nº participants: 1 (projecte individual)
 5. Beneficiaris: Empreses (petites, mitjanes o grans).
 6. Duració del projecte: 1-3 anys
 7. Pressupost: Mínim 175K€
 8. Finançament:
 9. PRÉSTEC de fins al 85% del pressupost. (Interès: euríbor a 1 any, carència entre 2 i 3 anys, amortització: 10 anys).
 10. SUBVENCIÓ, entre el 20 i el 33%
 11. Termini presentació: Convocatòria oberta tot l’any.

Consulta aquí més informació.

 

CDTI – LIC (Línia Directa Innovació)

Objecte: Línia que finança projectes d’innovació i inversió tecnològica, que poden incloure l’adquisició d’actius fixes nous, despeses de personal, materials i col·laboracions externes.

Termini: tot l’any

Més informació

 

Enisa Joves emprendors:

Objecte:  préstecs participatius adreçats a empreses de recent constitució (vida no superior a 2 anys) creades per joves fins a 40 anys destinats a finançar les inversions necessàries del projecte en la seva fase inicial.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

 

Enisa Emprenedors:

Objecte: préstecs participatius adreçats a empreses de recent constitució, promogudes per emprenedors, sense límits d’edat, destinats a finançar les inversions necessàries del projecte en la seva fase inicial

Termini: oberta tot l’any

Més informació

 

Enisa Competitivitat

Objecte: préstecs participatius adreçats a empreses rendibles enfocats al creixement mitjançant (1) la millora competitiva de sistemes productius i/o canvi de model productiu; (2) expansió mitjançant l’ampliació de la capacitat productiva, avenços tecnològics, augment de productes/serveis, diversificació de mercats...

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

]]>
<![CDATA[ Ajuts i finançament catalans ]]> Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 +0200

Et presentem les principals convocatòries obertes d’ajuts de finançament autonòmiques per a start-ups i pimes catalanes. Si vols obtenir més informació, pots contactar amb Yolanda Fernàndez, responsable de finançament empresarial de TecnoCampus. Email: yfernandez@tecnocampus.cat

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ SUBVENCIONA A EMPRESES QUE CONTRACTIN PERSONES QUE ESTIGUIN A L’ATUR

El Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) ofereix una nova línia de subvencions a les empreses per afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur empadronades a la ciutat de Mataró.

L’import de la subvenció anirà en funció de la durada del contracte des de 1.500 € per 3 mesos fins a 4.246 € per 6 mesos (per contractes a jornada completa).

Es pot acollir qualsevol empresa que contracti una persona que es trobi en situació d’atur i compleixi els requisits marcats en les bases. La contractació ha de ser mínim de 3 ó 6 mesos (segons data inici de contracte) i amb una jornada mínima del 50%.

Els contractes poden formalitzar-se fins l’1 de juliol de 2018 o fins que s’esgoti el pressupost.

Més informació.

 

INNOTEC: Cofinancem el teu projecte d’R+D+I

No deixis cap projecte innovador al calaix!

Aquell nou material adhesiu amb què volies fer el teu producte més sostenible...

El nou sistema d’envasat que tenies al cap per agilitzar la producció...

Les millores en la gestió de la teva base de dades que multiplicarien l’èxit de la teva empresa...

INNOTECés el nou servei d'ACCIÓ que t'ajudarà a fer-ho possible. Si tens un projecte d'R+D+i d’entre 25.000 i 150.000 euros, els ajuts INNOTEC et poden subvencionar fins a un 70% del seu cost.

La convocatòria estarà oberta del 9 de juny fins al 9 d'agost del 2018. Sol·licita el teu ajut INNOTEC!

Si encara tens dubtes, posa't en contacte amb nosaltres per conèixer-ne més detalls i no et perdis lasessió informativa del proper 14 de juny!

 

PROGRAMA “30PLUS 2017”: SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de  persones en situació d’atur de 30 anys o  més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Aquest programa beneficia a ambdues parts, al treballador per una banda i a les empreses pel que fa a poder disposar de personal subvencionat durant 6 mesos.

JORNADA LABORAL:

Temps complert o temps parcial (no inferior al 50% de la jornada ordinària)

CONTRACTACIÓ: Mínim 6 mesos

Les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base al que estableixi el conveni de sector o d'empresa d'aplicació o, en absència de conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona contractada sigui superior a la subvenció atorgada (SMI), l'entitat contractant li abonarà la diferència.

FORMACIÓ:Mínim 60 hrs - màxim 150 hrs (durant el contracte laboral)

Aquesta actuació preveu afavorir la inserció de la persona participant desocupada en el mercat de treball, facilitar l'aprenentatge i l'adquisició de competències professionals en un entorn real de treball. La persona haurà de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos mitjançant qualsevol modalitat contractual que, d'acord amb la normativa laboral vigent, s'ajusti a les condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de l'entitat contractant.

LA SUBVENCIÓ: Correspondrà a la quantia equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) vigent l’any pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos. 

A la convocatòria per l’any 2017, el SMI serà de 707,70 €. Aquesta quantia correspondrà a una jornada completa i, en el cas de contractes a temps parcial, se subvencionarà la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista.

En el moment de subscriure el corresponent contracte s’haurà de preveure la seva durada total i no seran subvencionables les seves pròrrogues.

La FAGEM assessorarà a les empreses en tot moment durant el projecte i signarà un conveni  amb les empreses interessades, com a entitat promotora del programa, on es manifesta la voluntat de l’empresa de participar en el programa “30 PLUS”, mitjançant la contractació de persones participants.

 

ICF Comerç

Préstecs o lísings per a emprenedors, autònoms, microempreses i pimes del sector comerç, artesania, moda i serveis relacionats.

L’ICF aporta els fons. Banc Sabadell i Caixa Bank comercialitzen els préstecs (i avaluen la viabilitat financera del projecte). L’ICF coordina l’oferta de finançament entre les entitats financeres, el Departament d’Empresa i Coneixement i els beneficiaris.

Per facilitar l’obtenció del finançament, les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 70% del capital pendent per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Condicions financeres

Import:per autònoms mínim de 15.000€ i per pimes mínim de 25.000€. Import màxim de 100.000€ per sol·licitant.

Termini:5 anys, amb 1 de carència inclòs.

Interès:Euríbor a 6 mesos més un diferencial de fins al 3,70%.

Comissió:per amortització anticipada de fins a l’1%.

Garanties:a determinar per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell), en funció del projecte.

Sol·licitud

 1. Demana el teu préstec “ICF Comerç”.
 2. Un cop complimentada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a seguir.

La data límit per formalitzar operacions amb les entitats financeres és el 20/12/2018 (o fins exhaurir els fons).

 

ICF Eurocrèdit

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

Condicions financeres

Préstecs a curt termini

Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.

Termini: de 2 a 5 anys, amb fins 1 any de carència inclòs.

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.

Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

 

Préstecs a llarg termini

Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.

Termini: de 2 a 15 anys, amb fins 2 anys de carència inclosos.

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.

Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

 

Línia de préstecs participatius de co-inversió entre start-ups i empreses.

Tan si ets una start-up innovadora com una empresa que treballa en dinàmiques d’innovació oberta amb voluntat i capacitat d’invertir, aquesta línia de finançament és per a tu.

Amb aquesta eina, les start-ups obtenen recursos per desenvolupar el seu model de negoci i, al mateix temps, la companyia inversora pot innovar de manera disruptiva a través de l’empresa emergent.

La línia de finançament és mitjançant préstecs participatius atorgats per l'IFEM (ICF), i compten amb un ajut en forma de garantia per part del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. L’import del préstec pot ser d’entre 50.000 euros i 200.000 euros, i va destinat a les start-ups que rebin una inversió del mateix import per part d’una empresa consolidada.

Inscripcions fins el 27 de desembre del 2019.

Més informació.

 

Ajuts INNOTEC

els ajuts INNOTECet cofinancen el teu projecte d’R+D+i. sol·licita l’ajut que pot cofinançar-te fins al 70 % del seu cost.

Convocatòria oberta del 9 de juny al 9 d’agost del 2018.

Més informació

Nuclis d’R+D empresarial

Nuclis d’R+D empresarial. Subvencions a fons perdut per desenvolupar un projecte durant dos anys i mig. Es poden desenvolupar en solitari, de manera consorciadao fins i tot amb socisinternacionalsgràcies als acords de cooperació tecnològica que ACCIÓ ha signat els darrers anys amb Alemanya, Xile o Israel. A més, des d’ACCIÓ també t’ajuden a trobar aquests socis i a estructurar els teus projectes.

Termini de sol·licitud fins al 6 de setembre del 2018.

 

TECNIOspring Plus

TECNIOspring Plust’ofereix un ajut del 100 % per a la contractació de personal d’R+D qualificat durant dos anys. Un investigador d’alt nivell per desenvolupar un projecte de recerca aplicada a cost zero.

Convocatòria oberta del 2 de juny al 2 d’agost.

 

Ajuts per empreses de comerç i moda

Les línies d’ajuda són les següents:

Línia 2: Participació en fires.
Línia 3: Transformació digital.
Línia 4: Implantació de comerços.
Línia 5: Internacionalització de la moda.

Per poder optar a aquests ajuts, caldrà estar donat d’alta al 2018.

Si t’interessa, pots consultar més informació sobre les subvencionsi sobre la resolucióde la convocatòria.

Els tràmits per sol·licitar els diferents ajuts.

]]>
<![CDATA[ Els Premis Creatic es reinventen en la 18a edició, amb el mecenatge de vuit empreses del TecnoCampus ]]> Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200

El TecnoCampus i l'Ajuntament de Mataró han obert la 18a convocatòria dels Premis Creatic, dirigits a projectes emprenedors relacionats amb la tecnologia i la innovació. Amb una llarga trajectòria, aquests guardons es reinventen en la 18a edició gràcies a la implicació de les empreses del parc tecnològic: un total de vuit empreses del parc (a més de BStartup del Banc Sabadell) en seran mecenes. Són les empreses CSV Experts i Bytemaster (categoria platinum); FYR Legal, Eignapharma, Minoryx Therapeutics i l’esmentada BStartup (categoria gold); Web Manager Service i Palobiofarma (categoria silver); i Sabática (categoria bronze). Amb el seu suport, aquestes empreses han fet possible augmentar la dotació econòmica dels premis, i mostren així el compromís amb emprenedors que, com ells fa uns anys, fan els seu primers passos.

En la convocatòria d’enguany, se simplifica l’estructura i es passa de les dues candidatures de l’any passat a una de sola: premi a les millors idees empresarials o a start-ups ja constituïdes. El primer premi serà de 12.000 euros, el segon de 6.000 i el tercer, de 3.000. Els premiats també gaudiran d'altres importants beneficis que els ajudaran a impulsar els seus projectes empresarials: es podran allotjar, amb una bonificació del 50% el primer any, al parc empresarial TecnoCampus, actualment seu de més de 120 empreses.

Les candidatures als premis es poden presentar fins al 9 d'octubre de 2018. En una primera fase de selecció, un comitè format per representants del Tecnocampus i altres entitats col·laboradores, seleccionarà 10 projectes finalistes. Posteriorment, els finalistes hauran de presentar el projecte en un format elevator pitch davant el jurat, que escollirà els guanyadors.

Els premis Creatic, es lliuraran el 15 de novembre de 2018 en la Nit de l’Emprenedoria, en què també es premiarà el millor projecte emprenedor d'entre els que plantegen els estudiants del Tecnocampus. En aquest cas el guanyador rebrà un ordinador i allotjament a la pre-incubadora del Tecnocampus.

Els Premis Creatic els organitzen el TecnoCampus i l'Ajuntament de Mataró. A més de les empreses que actuen com a mecenes, hi col·laboren la Diputació de Barcelona, el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat (mitjançant  Catalunya Emprèn i ACCIÓ), el Grup d'Empreses de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Mataró i Maresme (GENTIC), l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC), la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM), la Cambra de Comerç de Barcelona, BANC i PIMEC.

]]>
<![CDATA[ El Patronat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme nomena Josep Lluís Checa nou director general ]]> Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200

El Patronat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme va aprovar ahir el nomenament de Josep Lluís Checa com a nou director general. Checa és enginyer tècnic industrial i PDG (Programa de Direcció General) per l’IESE i màster en business research. És un directiu amb més de 20 anys d’experiència en llocs de responsabilitat tant en l’àmbit públic com en el privat. En la seva trajectòria professional ha ocupat diversos càrrecs directius en empreses com Gas Natural i en institucions com el CTTI o Cetemmsa. Actualment és director executiu del centre tecnològic Leitat a Xile. S’incorporarà al càrrec el proper 3 de setembre. Per primer cop, la selecció del director general s’ha dut a terme mitjançant un procés obert de lliure concurrència en què es van presentar una vintena de candidats.

En la reunió d’ahir, el Patronat també va aprovar que Josep Maria Raya sigui el nou director de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, on imparteix docència des de l’any 2000. El nomenament el farà efectiu el rector de la Universitat Pompeu Fabra, en tractar-se d’un centre adscrit a aquesta universitat. Raya és doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i té l'acreditació de catedràtic de l'AQU. És un expert en la recerca en l`àmbit del turisme relacionat amb l’habitatge. Dirigeix el Grup de Recerca Aplicada en Benestar Econòmic i Turisme (GRAEFES) del TecnoCampus, reconegut com a grup emergent per l’AGAUR (SGR535). Raya és un col·laborador habitual en mitjans de comunicació i també ha estat elegit després d’un procés obert.

D’altra banda, el Patronat celebrat ahir va aprovar un nou marc de relacions entre el TecnoCampus i la Universitat Pompeu Fabra, a la qual estan adscrites les tres escoles universitàries del TecnoCampus: l’Escola Superior Politècnica, l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i l’Escola Superior de Ciències de la Salut. Aquest acord estableix que es buscaran sinergies en els àmbits de la docència, la recerca o el foment de l’emprenedoria universitària, entre altres. La recerca d’aquesta major col·laboració es plasmarà, organitzativament, en la presència recíproca en òrgans de gestió.
 

]]>
<![CDATA[ Eignapharma signa un acord amb el consorci italià Biogem ]]> Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200

L’empresa del sector mèdic Eignapharma, allotjada a TecnoCampus i membre de CataloniaBio & HealthTech, ha arribat a un acord de col·laboració amb Biogem. l’Institut de Biologia Molecular i Genètica

En virtut d'aquest acord, Eignapharma connectarà la recerca i investigació de Biogem amb la indústria, implementant la seva expertesa en els protocols i processos adequats en la transferència tecnològica.

Biogem és un consorci italià conformat pel Consell Nacional d'Investigacions (CNR) italià, Stazione Zoologica “Anton Dohrn” de Nàpols, Parc Científic de l'Àrea de Trieste, la Universitat de Nàpols "Federico II", Segona Universitat de Nàpols, la Universitat de Milano Bicocca, la Universitat Lumsa de Roma, Universitat de Sannio Benevento, Universitat de Foggia, Universitat Suor Orsola Benincasa de Nàpols, Cambra de comerç d’Avellino i Comunità Montana dell’Ufita.

Eignapharma és una consultora mèdica especialitzada en regulatòria, farmacovigilància i sistemes de qualitat a Europa, com així a prestar serveis personalitzats de desenvolupament de negoci a nivell mundial.

Per més informació.

]]>
<![CDATA[ Com utilitzar la tecnologia per elaborar dissenys més sostenibles? ]]> Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200

Les dissenyadores Ane Castro i Núria Costa, participants al programa Reimagine Textile de TecnoCampus, van crear l’any 2017 la seva pròpia firma de roba Zer Collection. Aquesta es caracteritza per posar en el centre la innovació i la sostenibilitat, que aconsegueixen gràcies a un model de fabricació digital responsable basat en la impressió 3Di la Bordadora Industrial, per produdir els seus dissenys amb zero residus. I els materials que utilitzen són biodegradables i aposten per la producció circular i local. A més a més, aquest model els permet elaborar peces que s’adaptin totalment al cos i crear estructures més geomètriques.

El passat mes de juny varen guanyar el premi a la millor start-up en el popular certamen de moda 080 Barcelona Fashion, entre 10 projectes finalistes i més de 100 candidatures.

L’objectiu de la seva participació en el Programa Reimagine Textile és consolidar el seu projecte fent el llançament al mercat de la seva primera col·lecció.

Llegir més.

]]>
<![CDATA[ Professors del TecnoCampus participen al X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació ]]> Tue, 17 Jul 2018 00:00:00 +0200

Els professors Daniel Torras, Aina Fernandez, Patrícia Crespo, Màrian Buil, Noemí Ruíz, Anna Castells i Aitor Ruiz van assistir al X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, celebrat al Palau de Congressos de Girona del 4 al 6 de juliol. Es tracta d’un espai de col·laboració entre les universitats de Catalunya que enguany se centrava en com connectar les universitats a l’entorn i a la societat.

Sota el lema “Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat”, es van organitzar diverses activitats al voltant de quatre eixos temàtics: espais físics d’aprenentatge, espais virtuals d’aprenentatge, relació universitat i societat, i desenvolupament professional. Les professores Aina Fernandez i Anna Castells van participar en una taula rodona titulada “Efectes de la gamificació en la formació”, juntament amb professors d’altres universitats, on van explicar les experiències en gamificiació dutes a terme en les seves assignatures impartides al TecnoCampus en el Grau en Mitjans Audiovisuals i en el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i la doble titulació amb Fisioteràpia, respectivament.

Per altra banda, Castells va presentar una ponència titulada “Educar en la incertesa”, on va parlar sobre com l’experiència revela el procés que cal seguir amb els estudiants de magisteri perquè aquests siguin capaços de generar un espai de joc lliure perquè els infants treballin continguts motrius. “Es tracta de crear un espai on el docent no intervé, sinó que es preocupa d’oferir situacions físiques que motivin les persones a jugar lliurement”, afirma. Segons Castells, participar en aquest tipus de congressos permet millorar en l’àmbit educatiu i, en aquesta edició en concret, treballar de manera col·lectiva com transformar els espais i el temps per a l’aprenentatge: “Les necessitats dels nous aprenents exigeixen que adaptem el marc educatiu”.
 

]]>
<![CDATA[ El grup de recerca sobre activitat física i salut participa en un congrés a Dublín ]]> Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0200

El grup de recerca GRI-AFIRS de l’Escola Superior de Ciències de la Salut, liderat pel professor del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport  Manuel V. Garnacho, va participar en el 23è congrés European Collage of Sport Science, celebrat a Dublín del 4 al 7 de juliol. Aquest congrés és considerat el més important d’Europa.

Guillem Palau, exalumne del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, va assistir a la trobada com a ponent en representació del GRI-AFIRS per presentar dos estudis amb participació dels docents Noemí Serra, Lluís Guirao, Eulogio Pleguezuelos, Manuel Gomís, Sergio Vilches i Manu Garnacho. Palau, després de graduar-se al TecnoCampus, està col·laborant amb el GRI-AFIRS desenvolupant el doctorat en Biomedicina en col·laboració amb la UB.

El primer estudi presentat va ser sobre els efectes de la suplementació amb suc de remolatxa en el component lent del consum d’oxigen i l'eficiència/economia. El segon estudi va ser sobre el component lent del consum d’oxigen i la eficiència de l’exercici de la mitja gatzoneta (“sentadilla”).

Es tracta d’una recerca en un tema innovador. El component lent del consum d’oxigen s’entén com l’increment en el consum d’oxigen més enllà del tercer minut d’exercici continuat fins o bé arribar a un estat estable o bé arribar a la màxima capacitat de consum d’oxigen (VO2max).

]]>
<![CDATA[ El TecnoCampus acollirà el 2019 el simposi ‘La creación musical en la banda sonora’ ]]> Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0200

El grup de recerca So, Silenci, Imatge i Tecnologia (SSIT) coordinat pel professor Daniel Torras ha arribat a un acord amb el grup de Música i Llenguatges Audiovisuals de la Sociedad Española de Musicología – SedeM pel qual la propera edició del veterà simposi “La Creación Musical en la Banda Sonora” es realitzarà l’estiu del 2019 al TecnoCampus, en dates que es concretaran properament. En aquesta edició també hi participarà el grup MUSC, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el qual el SSIT manté un conveni de recerca i col·laboració.

La intenció és fer coincidir la tercera edició del Congrés Internacional sobre So, Silenci i Imatge Perspectiva Sonora amb aquest simposi de prestigi a nivell internacional, per sumar esforços, proposar ponents de la primera línia mundial en so i audiovisual, i compartir camps de treball comuns. El simposi “La Creación Musical en la Banda Sonora” va ser el primer congrés que va tractar el tema de la música y el so a l’audiovisual a l’Estat, fa més de 15 anys que es realitza i ha tingut seu a ciutats com Salamanca, Madrid, Oviedo, Càceres o Granada.

L’organització dels dos congressos compartirà espais, convocatòria i activitats, però els temes d’estudi proposats per Perspectiva Sonora es diferenciaran en el programa distribuint-se en meses de debat separades. D’aquesta manera els dos certàmens s’integraran en una suma cooperativa, però mantenint la seva singularitat.

L’edició del 2019, tant del Perspectiva Sonora com del simposi, tindrà una triple direcció assumida pels professors Jordi Roquer (TecnoCampus), Josep Lluís i Falco (SedeM) i Lídia López (MUSC – UAB).

]]>
<![CDATA[ Segona conocatòria de l'acceleradora d’start-ups del sector salut Kenko, destinada a start-ups de dispositius mèdics ]]> Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0200

El TecnoCampus i Foundingers Group han posat en marxa la segona convocatòria de l'acceleradora de start-ups Kenko Health Accelerator, oberta fins al proper 16 de juliol, que pretén detectar projectes de nova creació basats en Medical Devices: dispositius mèdics, electrònics, biomaterials, dispositius de diagnòstic, lliurament de medicaments, monitorització, rehabilitació o altres articles amb fins de diagnòstic o teràpia, per exemple.

El seu objectiu, tal com van fer en la primera convocatòria destinada a les plataformes de salut digitals (Digital Health), és connectar els emprenedors d'aquests projectes amb el sector sanitari català i amb possibles inversors. "Kenko deixa enrere el terreny digital i de les aplicacions, per endinsar-se al món físic dels sistemes utilitzats a l'hora d'afrontar la salut dels pacients", destaca Rafael García, co-fundador de Foundingers Group. Es busquen start-ups relacionades amb el desenvolupament de dispositius mèdics, electrònics, biomaterials, dispositius de diagnòstic, lliurament de medicaments, monitorització, rehabilitació o altres articles amb finalitats de diagnòstic o teràpia."Moltes vegades, aquest tipus d'start-ups tan específiques tenen molt ben plantejada la seva part tècnica, però els falten nocions d'empresa i negoci perquè el seu projecte es faci realitat", destaca Emma Feriche, directora de l'àrea d'emprenedoria i empresa del TecnoCampus. Feriche destaca que les start-ups en Medical Devices tenen un procés més complex i costós. "Amb l'acceleradora Kenko podran concretar la seva idea de negoci i, finalment, aconseguir finançament en un Inverstor Day", afegeix.

Tot i que, segons els organitzadors, en els últims mesos hagin nascut moltes acceleradores d'start-ups del sector de la salut, ja que és un nínxol de mercat per explorar, Kenko ofereix les seves pròpies peculiaritats. "L'economia mundial fa que les empreses tinguin moltes possibilitats de caure en l'oblit. El mètode de Kenko és fer que els emprenedors pensin en el client, que descobreixin què necessiten per després començar a dissenyar el seu producte amb la intenció que aquest sigui útil", destaca García. "Es tracta d'un sector molt particular i moltes vegades no és senzill i no saps a quina porta trucar. Des de Kenko els connectem amb l'ecosistema hospitalari català", conclou la responsable del TecnoCampus.


Per més informació.

]]>
<![CDATA[ Creix la demanda global i en primera opció per estudiar al TecnoCampus en la preinscripció de juny ]]> Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0200

Un total de 842 estudiants han sol·licitat cursar algun dels estudis a Tecnocampus en primera preferència, un 6% més respecte del curs anterior. D’aquests, 644 han estat assignats al TecnoCampus, ja que en tretze de les quinze ofertes hi ha nota de tall per a poder-hi accedir.

En total han estat 941 els estudiants que han estat assignats a Tecnocampus (en primeres i successives opcions) per a les 840 places que s’ofereixen, i n’hi 445 en llista d’espera, dels quals 201 en primera preferència.

Aquest augment de demanda és el més alt registrat mai al TecnoCampus, i demostra que els tres centres universitaris del parc, adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, són cada cop més l’opció preferida per molts estudiants.

Per centres, destaca, en el cas de l’Escola Superior Politècnica, la consolidació de l’aposta feta per les titulacions relacionades amb els videojocs, amb notes de tall en el grau en Disseny i Producció de Videojocs (6,265) i la doble titulació en Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació i Disseny i Producció de Videojocs (6,328). El grau en Mitjans Audiovisuals (nota de tall de 5,714) repeteix com els darrers anys com la titulació del TecnoCampus amb més estudiants assignats (175). D’altra banda, destaca l’important creixement d’estudiants assignats en el Grau en Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació -prop d’un 40% més respecte del curs anterior-.

En el cas de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, té nota de tall en totes les titulacions: Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació (5,944); Màrqueting i Comunitats Digitals (6,856); doble titulació en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals (7,948); doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació (5,232); Logística i Negocis Marítims (6,250); i Business and Innovation Management, amb docència en anglès (5,798), aquestes dues últimes per primera vegada.

Finalment, l’Escola Superior de Ciències de la Salut també té notes de tall en totes les titulacions que imparteix, fruit de l’alta demanda: Grau en Infermeria (8,064), Grau en Fisioteràpia (9,464), la més alta del TecnoCampus; Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (7,516); i la doble titulació en Fisioteràpia i Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (7,755).
 

]]>
<![CDATA[ Tens acreditat el nivell B2 de llengua estrangera? Reconeix crèdits RAC! ]]> Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0200

El Consell de Govern de la UPF, a la sessió del 30 de maig, va aprovar la modificació de l’acord que establia l’acreditació del nivell B2 de llengua estrangera com a requisit per obtenir el títol de graduat o graduada. Aquest requisit, tal com es recull a la Llei 1/2018, només serà d’aplicació als estudiants que iniciïn estudis universitaris a partir del curs 2018-19.

Als estudiants que han iniciat estudis entre els cursos 2014-15 i 2017-18 i que tenen el nivell B2 o superior acreditat al seu expedient, TecnoCampus, en el certificat acadèmic personal, els farà constar que han acreditat aquest requisit.Si algun estudiant, amb el certificat que va utilitzar per acreditar el nivell de B2 o superior, vol sol·licitar reconeixement de crèdits, sempre que compleixi amb la normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües, haurà de sol·licitar-ho mitjançant instància al PIE.

Aquest reconeixement està subjecte a l'import que s'estableix al catàleg de preus aprovat pel TecnoCampus per al reconeixement de crèdits i comptarà dins dels crèdits optatius com a crèdits RAC. Per tant, cal tenir en compte el nombre de crèdits requerits per complir amb el que s'estableix a cada un dels plans d'estudis.

Consulta tota la informació aquí
 

]]>
<![CDATA[ La biblioteca del TecnoCampus presenta una nova guia de lectura en l'àmbit dels videojocs ]]> Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0200

La Biblioteca-CRAI del TecnoCampus presenta les novetats bibliogràfiques del mes de juliol, una guia de lectura amb una selecció documental de quinze llibres en l'àmbit del disseny i desenvolupament de videojocs.

Trobaràs una mostra a l'expositor de novetats, ubicat a la planta semisoterrani de la biblioteca. Per consultar algun document de la guia, es pot demanar a través del servei del préstec del TecnoCampus o del préstec consorciat (PUC). Recorda que la Biblioteca-CRAI del TecnoCampus obre de 9 a 20 hores del 2 al 26 de juliol, i que a partir d'aquesta data romandrà tancada fins al 2 de setembre.

Pots consultar la guia de lectura completa en l'àmbit del disseny i desenvolupament de videojocs aquí

]]>
<![CDATA[ Com pot beneficiar les empreses la tecnologia 'blockchain'? ]]> Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0200

El passat 20 de juny el TecnoCampus va dur a terme una sessió informativa i un workshop amb l'objectiu de donar a conèixer a les empreses les funcions d'aquesta tecnologia i els seus avantatges.

La tecnologia blockchain està dissenyada per ser una base de dades comuna i alhora descentralitzada perquè empreses o diferents agents d'un sector puguin compartir informació, processos i serveis de forma verificada i segura.

Veronica Torras, directora de màrqueting i desenvolupament de negoci dins d'Jelurida, una empresa de programari que ofereix solucions de blockchain per a empreses, va portar a terme la conferència sobre blockchain del passat 20 de juny al TecnoCampus, i per això ens parla de les tres característiques principals de la tecnologia blockchain -seguretat, immutabilitat i descentralització- i de la gran utilitat que pot tenir per a les empreses.

En primer lloc, cal destacar el seu sistema de verificació d'actius digitals. "Tota la informació que s'emmagatzema és verificada a través d'un consens de seguretat basat en la criptografia", afirma Torras. En la mateixa línia i en referència a la segona gran característica del blockchain, per reforçar la seguretat, "gràcies a les lleis criptogràfiques, un cop les dades estan emmagatzemats, són immutables, no es poden canviar, ja que prèviament ja s'han validat i emmagatzemat en els anteriors blocs seguint el consens de seguretat esmentat, la qual cosa evita el frau a causa de modificacions o alteracions posteriors d'una base de dades", afegeix.

En tercer lloc, la tecnologia blockchain es caracteritza per ser un sistema descentralitzat en el qual una comunitat, o conjunt de participants de la xarxa, executa el consens de seguretat de manera que la base de dades s'alimenta i es manté de forma segura per un nombre determinat de nodes (en contraposició a un sistema centralitzat en el qual només un organisme decideix i té el control). Com més nodes té una xarxa descentralitzada, més gran és el nivell de seguretat.

Per més informació.

]]>
<![CDATA[ El professor Josep Maria Raya publica un article a "El Periódico" sobre el pes del pis turístic a les ciutats ]]> Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0200

Josep Maria Raya, professor de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa, va publicar el dissabte 7 de juliol un article al diari El Periódico sobre el mercat de l'habitatge, centrat sobretot en la rellevància dels pisos turístics a les diferents ciutats espanyoles.

Raya utilitza Barcelona com a exemple, la ciutat amb més número d'ofertes de lloguer en el portal Airbnb, per il·lustrar l'augment de les propostes de pisos turístics a les ciutats, una xifra que comença a equiparar-se a l'oferta hotelera.

En aquest sentit, Raya apunta a l'article que un dels possibles motius d'aquest increment és que els lloguers turístics ofereixen una rendibilitat cada vegada superior, fet que explica per què el 30% dels habitatges de segona mà són comprats per inversors. "O molt canvia el panorama, o continuarem presenciant com els pisos a les grans capitals i centres turístics cada vegada es venen més com un bé d’inversió en comptes de com un lloc on viure", afirma.

Llegeix l'article complet aquí

]]>
<![CDATA[ 18 de juliol: Business Corner amb S2CXConsulting ]]> Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0200

L’estratègia de negoci CX per a pimes. La plataforma web d’S2CXConsulting 

En aquesta sessió et presentarem un nou membre de la comunitat del TecnoCampus, l’empresa S2CXConsulting. És una start-up que ofereix un Programa d’estratègia de negoci per pimes a través d’una plataforma web. El seu objectiu és facilitar que les pimes adoptin l’estratègia de negoci més efectiva, com fan totes les marques excepcionals a nivell mundial.
Programa:
• 9 a 9.30 h. Esmorzar.
• 9.30 a 10 h. Presentació.
• 10 a 10.30 h Networking i fi de la sessió.
Ponents:
Josep Antolín Olvieros, cofundador i soci gerent, gestió d'experiència al client i estratègia empresarial a S2CX Consulting.
Toni Ruiz Soto, cofundador en S2CX Consulting.

Dia: Dimecres 18 de juliol de les 9h a les 10.30 h 

Lloc: Sales Burriac i Laia l’Arquera (TecnoCampus. Avda. d’Ernest Lluch, 32 (Mataró)


Inscriu-t'hi

 

 

 

 

 

 


 

]]>
<![CDATA[ Primera trobada dels Seminaris indústria 4.0 ]]> Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200

L’Escola Superior Politècnica i el programa Alumni del Tecnocampus van iniciar el passat dijous 5 de juliol els Seminaris indústria 4.0 dirigits a graduats i graduades de l’Escola Superior Politècnica, per als quals es compta amb la participació de professors de l’escola.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és crear un espai de trobada entre professors i alumnis per tal de reflexionar sobre indústria 4.0 en base al coneixement i experiència dels participants.

En aquest primer seminari es va debatre sobre com poder avançar en la transformació digital de les empreses. Per fer-ho, es va comptar amb la participació de l’Alumni Manel Claus, gerent de l’empreesa SAMCLA Smart Systems, que va introduir la seva experiència com a empresari dins de l’àmbit de l’smart factory. També va comptar amb la intervenció de diferents professors que van voler donar també la seva visió sobre les noves tecnologies i la digitalització de processos aplicats a la producció. L’acte va finalitzar amb un espai de networking per potenciar els coneixement, contactes i col·laboracions entre els assistents.

]]>
<![CDATA[ El TecnoCampus gradua 303 estudiants de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa ]]> Fri, 06 Jul 2018 00:00:00 +0200

El TecnoCampus va celebrar ahir l’últim acte de graduació de la promoció 2018, en el qual es van graduar els estudiants d’últim curs de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa. Es van graduar un total de 303 estudiants del Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació (90), Màster en Emprenedoria i Innovació (26), el Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals (90), el Grau en Turisme i Gestió del Lleure (10), la Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació (22), la Doble titulació en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals (33) i el Grau en Logística i Negocis Marítims (32), la primera promoció que es graduava d’aquestes dues darreres titulacions. L’acte es va dividir en tres sessions per donar cabuda a l’Auditori a graduats, docents i acompanyants.

La directora de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, Montserrat Vilalta, va destacar que la graduació dels estudiants en els àmbits de la logística i el màrqueting consoliden l’aposta del TecnoCampus, amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra, per oferir graus vinculats a les noves necessitats del mercat. “El prestigi d’un centre universitari s’adquireix a través de les persones que s’hi han titulat”, va recordar als graduats. També va dedicar unes paraules als graduats Carles Ramió, com a representant de la Universitat Pompeu Fabra, qui va assenyalar que en un món tan canviant, reinventar-se al llarg de la vida professional és clau per “diferenciar-se de la resta en un mercat cap cop més competitiu”.

Alguns dels moments més emotius de l’acte van ser els parlaments de professors, els discursos dels representants dels estudiants i l’entrega dels diplomes. També es va fer un reconeixement als graduats amb el millor expedient acadèmic: Oliver Gregory, en AdE i Gestió de la Innovació; Rodrigo Eduardo Tisi, en el Màster en Emprenedoria i Innovació; Sílvia López, en Màrqueting i Comunitats Digitals; Raquel Rodríguez, en Turisme i Gestió del Lleure; Judith López, en Turisme i Gestió del Lleure i AdE i Gestió de la Innovació; i Óscar Martínez, en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals.

Els padrins de la promoció van ser Joan Pera, president Pimec Joves Empresaris; Lluís Bassat, fundador de l’agència Bassat &Asociados, avui Ogilvy & Mather; i Santiago García-Milà, subdirector general d’Estratègia i Comercial del Port de Barcelona. Els tres van animar els estudiants a ser persones curioses, amb ganes de seguir aprenent i sensibles amb el món que els envolta. La vicepresidenta de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, Alícia Romero, va posar en relleu que enguany s’ha graduat la promoció més nombrosa del TecnoCampus, fet que impulsa a l’entitat a seguir millorant la qualitat del centre universitari. “El nostre objectiu és acompanyar-vos en el camí de l’aprenentatge, no només com a professionals, sinó també com a persones”, va afirmar en el discurs de cloenda.

Pots veure les fotos de l'acte a l'àlbum de Flickr.

]]>
<![CDATA[ Es constitueix el senat del TecnoCampus ]]> Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200

L'alcalde i president del TecnoCampus, David Bote, va presidir ahir la constitució del senat del TecnoCampus. El senat estarà format pel president, Joaquim Esperalba (escollit per votació entre els membres del Senat); els vicepresidents, Andreu Comajuncosas  i Toni Aguilar (escollits per votació entre els membres del Senat); i els vocals: Isabel Esparrell, Carles Fillat, Lorena Molina, Carme Rosell, Gisela Vila (personal docent i investigador permanent i el personal d’administració i serveis), Guillermo Álvarez, Sara Atienza, Jordi Bertran, Max Faro (alumnes i exalumnes), Josep Eladi Baños, Xavier Camps, Joan Carbonell, Daniel Martín i Joaquim Pons  (representants d'empreses i institucions vinculades a la Fundació), Josep Comas, Pilar González-Agàpito i Xantal Oller (designats entrepersonalitats notòries del territori). 

Ahir també es va celebrar un acte de comiat als membres del senat que abandonen l'organisme, que té un caràcter consultiu i que està format per tots els col·lectius de la comunitat TecnoCampus (professors, personal d'administració i serveis, empreses, estudiants, institucions públique si privades). L'alcalde els va agrair la dedicació i les valuoses aportacions, amb una menció especial al president sortint (Simon Schwartz). 

]]>
<![CDATA[ Nota de condol per la mort de Joan Colomer, exgerent de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró ]]> Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200

La presidència, el patronat i el senat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, així com la comunitat universitària i empresarial del parc, expressen el condol a família i amics per la mort de Joan Colomer i Toribio, que va ser gerent de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró entre el 1995 i el 1999.

Colomer va ser una figura clau en un moment en què l’Ajuntament de Mataró va començar a idear el projecte TecnoCampus mitjançant l'elaboració del Pla Director de la Societat de la Informació de Mataró.

A la fotografia, Colomer, el segon per l'esquerra, en l'acte de celebració dels 30 anys de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, el novembre de 2013.

]]>
<![CDATA[ El TecnoCampus acull la 39ª Escola d'Estiu del Maresme ]]> Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0200

El TecnoCampus acull des d'aquest dilluns i fins al proper 13 de juliol la 39ª Escola d'Estiu del Maresme, adreçada a mestres de primària i que organitza el Moviment Educacatiu del Maresme. Com cada any, el TecnoCampus cedeix gratuïtament les seves instal·lacions per facilitar la formació continuada dels professionals de l'ensenyament aprofitant la pausa estival de l'activitat docent. La trobada va començar ahir amb la conferència inaugural “Pedagogia de l’efecte i projectes d’indagació”, a càrrec de Fernando Hernández, psicòleg i professor de la Universitat de Barcelona.


 

]]>
<![CDATA[ Obrim convocatòria de beques de col·laboració per al curs 2018-2019 ]]> Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0200

Si ets estudiant del TecnoCampus, pots optar a una de les 64 beques de col·laboració ordinàries disponibles per donar suport en els diferents departaments o serveis del TecnoCampus durant el curs 2018-2019. El període d’inscripció finalitza el 2 setembre del 2018, aquest dia inclòs, i la sol·licitud es realitza de manera online.

Les beques de col·laboració són un sistema d’ajuts a l’estudiant del TecnoCampus en tasques de col·laboració i suport a projectes que es duen a terme des de les diferents unitats i serveis del TecnoCampus. Poden presentar-s’hi tots els estudiants del TecnoCampus, que poden sol·licitar d’una a tres beques. Tot i així, els estudiants de nou accés no es podran tenir en compte en aquesta convocatòria.

Com puc demanar una beca de col·laboració?
Els interessats heu de fer la sol·licitud mitjançant el formulari que trobareu a l'eCampus. Si vols consultar-ho directament des de l’eCampus, pots accedir-hi des del menú principal a través del nou apartat “Beques de col·laboració” dins de la secció “Serveis”, o a l’apartat “Beques” de la secció “Informació Acadèmica”.

És important que t’informis del tipus de beca i els requeriments de cada plaça al document de convocatòria. Aquestes són les unitats o serveis on s’ofereixen beques de col·laboració el proper curs, amb la retribució corresponent a cada plaça:

Trobaràs la informació detallada de cadascuna de les ofertes al document de convocatòria d'aquest curs.

Per a més informació, o si tens algun dubte, pots consultar l’apartat de beques de col·laboració de la pàgina web del TecnoCampus o enviar un correu a bequescol@tecnocampus.cat.
 

]]>
<![CDATA[ Namaka rep una menció especial a la millor revista a la Nit de les Revistes 2018 ]]> Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0200

La revista Namaka, editada per l'empresa del mateix nom ubicada al TecnoCampus, ha rebut una menció especial a la Nit de les Revistes organitzada per l’Associació de Publicacions Periódiques en català. El jurat va voler reconèixer els èxits de la revista durant el seu primer any de vida i va ressaltar la seva qualitat i la manera com es comunica amb els seus lectors. A més a més, una de les portades de Namaka va quedar entre les cinc finalistes, tot un reconeixement per la seva autora, la il·lustradora Lirios Bou. En el moment de recollir el premi les editores de Namaka van aprofitar l’ocasió per recordar que «les revistes, com els llibres, són una boníssima eina per crear els lectors del futur». En la seva intervenció van agrair el suport i la confiança dipositades en el seu projecte per part, entre d’altres, dels seus socis, SomDocents, el TecnoCampus de Mataró, les biblioteques catalanes i l’extens equip de col·laboradors que participen a la revista. Amb aquest menció especial, Namaka es posiciona com una publicació de referència en l’àmbit infantil i en català.

]]>
<![CDATA[ L'Escola Superior de Ciències de la Salut gradua 156 estudiants ]]> Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0200

El TecnoCampus va celebrar el divendres 29 de juny l’acte de graduació dels estudiants que acaben els estudis a l’Escola Superior de Ciències de la Salut, i que formen part de la promoció del 2018 dels tres centres universitaris del TecnoCampus, formada per 657 estudiants. Es van graduar 156 estudiants, dels quals 78 són del Grau en Infermeria, 67 del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i 11 del Màster Universitari en Cronicitat i Dependència. Enguany s’ha graduat la cinquena promoció d’estudiants d’Infermeria, la tercera de CAFE i la darrera d’aquest màster que ara s’anomena Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment, amb l’objectiu d’acostar-se al màxim al tipus de pacients que pateixen aquesta patologia. 

La directora de l’Escola Superior de Ciències de la Salut, Esther Cabrera, va animar els estudiants el discurs d’inici de l’acte a comprometre’s amb la professió i sobretot, amb els valors humans i socials, imprescindibles en totes les feines on es treballa amb persones. “L’aprenentatge ha de perdurar al llarg de la vida, no renuncieu a ser millors cada dia”, va afegir. Per part de la Universitat Pompeu Fabra hi va assistir el vicerector de Direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Pablo Pareja, també va recomanar als graduats a seguir-formant-se i a no conformar-se en adaptar-se al canvi, sinó a ser-ne els catalitzadors: “No només heu de respondre al que el món laboral espera de vosaltres, definiu què voleu ser i feu valdre tot el que heu après”. Durant l’acte també es van entregar una sèrie de reconeixements a empreses i institucions col·laboradores amb els graus de l’Escola Superior de Ciències de la Salut.

Pel que fa a l’entrega de diplomes, el reconeixement per als millors expedients acadèmics de la promoció 2018 van ser per Sara Casado, en el Grau en Infermeria; Víctor Aparició, en el Grau en CAFE, i Albert Malaret, en el Màster Universitari en Cronicitat i Dependència. L’empresa Fecunmed i el Col·legi de professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya van entregar un obsequi als estudiants d’Infermeria i CAFE, respectivament, amb millors notes.

Els padrins de la promoció 2018 van ser Julio Fernández, president de la Conferència Nacional de Degans d’Infermeria, Marc Carmona, responsable del departament de Formació d’entrenadors del FC Barcelona, qui van assenyalar les persones com el denominador comú en totes les sortides professionals i van animar els estudiants a ser referents pel que fa a valors. “Actualment el valor diferencial en l’èxit professional és la manera com fem les coses”, va afirmar Carmona. “Sigueu apassionats, sigueu els líders del canvi, sense complexos i sense por. La felicitat és una actitud personal que cadascú decideix adoptar”, va afegir Fernández.

L’alcalde de Mataró i president del TecnoCampus, David Bote, va agrair als estudiants i famílies la confiança dipositada al TecnoCampus i va emfatitzar en el seu discurs la importància de posar les persones al centre: “Tot el que compartim amb les persones que ens acompanyen és el que dona sentit a la nostra feina”.

Pots veure les fotos de l'acte a l'àlbum de Flickr.

]]>
<![CDATA[ Prop de 200 estudiants es graduen en audiovisuals, enginyeria i videojocs al TecnoCampus ]]> Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 +0200

Un total de 197 estudiants de l’Escola Superior Politècnica es van graduar dijous 28 de juny al TecnoCampus. Formen part de la promoció del 2017-2018 dels tres centres universitaris del TecnoCampus, formada per 657 estudiants. En el cas de la Politècnica, han finalitzat els seus estudis 118 estudiants en Mitjans Audiovisuals, 29 en Videojocs, 14 en Enginyeria Electrònica, 11 més en Enginyeria Mecànica i 25 en Enginyeria Informàtica. L’acte, dividit en dues sessions, es va celebrar a l’Auditori del TecnoCampus i va reunir graduats, acompanyants, l’equip docent i autoritats. Aquest any es graduava la primera promoció del Grau en Disseny i Producció en Videojocs, que consolida l’aposta del TecnoCampus per impulsar estudis que donin resposta a les noves necessitats i oportunitats del mercat de treball.

La directora de l’Escola Superior Politècnica, Ester Bernadó, que va assumir el càrrec el passat mes d’abril, va assenyalar en el discurs de benvinguda que l’acte de graduació només és un punt i seguit per continuar aprenent de manera constant al llarg de la vida professional i personal: “Heu après a aprendre, i aquest és el gran coneixement que us heu d’emportar de la universitat. Aprendre és el que us permetrà estimar i treballar per fer allò que us més us apassioni”. També va assistir a l’acte Carles Ramió, com a comissionat per a l’estratègia del Grup UPF i patró de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, qui va remarcar l’aposta de la Universitat Pompeu Fabra pel model singular del TecnoCampus com a centre adscrit i el compromís de la UPF per consolidar i ampliar les col·laboracions entre ambdues institucions. Alhora, va encoratjar els graduats a viure l’entrada al món laboral, sobretot marcat pel canvi constant, amb il·lusió i “apostant per la responsabilitat social corporativa a títol individual”.

Alguns dels moments més esperats pels assistents van ser el lliurament de diplomes als graduats i el discurs dels representats de promoció. Pel que fa al reconeixement dels millors expedients acadèmics, es van lliurar als estudiants Raquel Aqüera, en Mitjans Audiovisuals; Marc Lozano, en Videojocs; Juan David Polanco, en l'àrea d'industrial, i Jordi Romagosa, en Enginyeria Informàtica. Representants de les entitats GrauTic, Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de Catalunya van fer entrega d’un obsequi als estudiants d’audiovisuals, de l’àrea industrial i d’enginyeria informàtica, respectivament, amb el millor expedient.

Els padrins de la promoció 2018 van ser Luís Tinoco, en l’acte d’audiovisuals, i Alberto Guerrero, en el cas dels estudis d’enginyeria i videojocs. Tinoco va recomanar als estudiants dominar l’anglès, estar prepara’t per moure’s i treballar per projectes, i centrar-se més en la part creativa i no només en la tècnica si es vol afrontar amb èxit la vida professional dins del sector audiovisual. “La distància entre la teoria i la pràctica és infinita, per això no heu de deixar de reinventar-vos”, va afegir. Alberto Guerrero, per la seva banda, va apuntar que conèixer-se a un mateix és clau per crear les condicions ideals per treballar en allò que t’agrada. “Sigueu curiosos, crítics, enginyosos, humils i, sobretot, bones persones”, va concloure. L’alcalde de Mataró i president del TecnoCampus, David Bote, va afirmar en el discurs de clausura l’aposta que va fer l’Ajuntament de Mataró en la construcció del TecnoCampus, que ha contribuït a augmentar el capital humà de la ciutat, i va animar els graduats a seguir vinculats a la ciutat i a la universitat en aquesta nova etapa com a professionals.

Pots veure les fotos de l'acte a l'àlbum de Flickr.

]]>
<![CDATA[ Estudiants de la universitat ICESI de Colòmbia fan una estada al TecnoCampus per formar-se en emprenedoria digital ]]> Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 +0200

El TecnoCampus acull aquesta setmana 23 estudiants de la universitat ICESI de Colòmbia que realitzen el Programa en Emprenedoria en Entorns Digitals, una formació que s’emmarca dins del seu programa de màster. Per part del TecnoCampus, el programa ha estat coordinat conjuntament per l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, a través del professor Roberto Dopeso, i per l’Oficina de Relacions Internacionals del TecnoCampus.

L’objectiu del programa, que duu a terme entre TecnoCampus i Barcelona, és treballar les claus per emprendre amb èxit en entorns digitals i alhora, formar professionals per liderar la transformació digital de les empreses amb una mirada estratègica. En aquest sentit, el programa combina sessions magistrals, experiències professionals i visites a empreses. Innovació digital, inbound màrqueting, posicionament a internet, business analytics o com fer un estratègia per a xarxes socials són els principals continguts de les formacions, conceptes que els estudiants d’ICESI han d’aplicat en un cas real treballat a l’última sessió celebrada avui divendres 29 de juny al TecnoCampus.

Durant l’estada han visitat empreses referents en l’àmbit digital com BitPhy, una start-up que ha desenvolupat un software per a l'anàlisi de dades i que elabora prediccions sobre les vendes del petit comerç; i Byhours, que ha estat capaç de fer-se un lloc en el mercat de l’allotjament turístic amb una proposta basada en la reserva d’habitacions d’hotel per hores. Les sessions al TecnoCampus s’han complementat amb la visita a la incubadora del parc empresarial, on s’hi ubiquen actualment unes vint start-ups.

Mónica Franco, docent que acompanya els estudiants d’ICESI, ha assenyalat que la finalitat de l’estada és que els estudiants tinguin una experiència internacional enfocada a l’emprenedoria: “És molt interessant l’ecosistema emprenedor de Barcelona, és molt fort, ja que hi ha molts recursos i facilitats perquè els estudiants i els joves creïn una empresa”. La col·laboració s’emmarca dins del conveni de mobilitat internacional que mantenen els dos centres d’educació superior pel que fa a estudiants de grau i del Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació.

 

]]>
<![CDATA[ Comença el campus d’estiu d’Xnergic de robòtica, videojocs i animació 3D, amb un centenar d’inscrits ]]> Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200

El TecnoCampus impulsa aquest estiu, i per cinquè any consecutiu, el campus d’estiu per fomentar les vocacions tecnològiques entre els més joves a través del moviment Xnergic. Un centenar de nens i nenes, d’entre 12 i 18 anys, participen durant el proper mes en els cursos de robòtica, videojocs i animació 3D, distribuïts en dues quinzenes.

A l’edició d’enguany es duen a terme un total de cinc cursos en motion capture, per gravar els moviments i fer-los servir per animar un personatge; animació 3D amb Maya, on es treballen els principis d’animació en videojocs i cinema; programació de videojocs amb blueprint Unreal4 i Unity 3D, per crear jocs aprofitant les possibilitats gràfiques d’aquests motors, i robòtica, on es construeix i es programa un robot des de zero. 

La gran novetat d'enguany són els cursos de robòtica organitzats per Avanza, empresa especialitzada en activitats educatives vinculades a la robòtica i al disseny 3D, on els joves treballen per equips per dissenyar un robot personalitzat i després fer-lo interactuar amb altres autòmats. Pel que fa a la resta de tallers, els monitors que els imparteixen són estudiants de l'Escola Superior Politècnica, fet que permet als participants no només tenir els primers contactes amb temes vinculats a l'enginyeria i els videojocs, sinó també amb el món universitari. 
 

]]>
<![CDATA[ Estudiants d’infermeria realitzen una acció formativa al centre penitenciari de dones Wad-Ras ]]> Tue, 26 Jun 2018 00:00:00 +0200

Vuit estudiants de tercer curs del Grau en Infermeria de l’Escola Superior de Ciències de la Salut van dur a terme una intervenció al centre penitenciari de dones Wad-Ras de Barcelona del 7 al 14 de maig. David Santiago, Maria Parrón, Carla Bassa, Naroa Romanos, María José Pastor, Marta Villodres, Jennifer Sánchez i Daniel Parés formen el grup d’estudiants que van realitzar aquesta acció formativa sobre el cicle menstrual, impulsada des de l’assignatura d’Educació per a la Salut, impartida per la professora Catalina Fons.

Fons considera que iniciatives com aquesta són una gran oportunitat d’aprenentatge per als estudiants perquè fomenten el rol actiu en la seva formació professional i els ajuden a "adquirir noves competències i habilitats des de la responsabilitat de dirigir una intervenció preparada per ells mateixos”. “Realitzar intervencions des d’una perspectiva més social els ajuda a conèixer altres contextos on infermeria i educació juguen un paper clau”, afegeix. Aquest és precisament l’objectiu de l’assignatura d'Educació per a la Salut, ser capaç de proporcionar informació científica i actuar per millorar els hàbits de vida saludables. “Volem que les persones siguin part activa en el manteniment i l'increment de la seva salut”, conclou Fons.

Jennifer Sánchez, una de les participants, assenyala que aquesta experiència li ha ha servit no només per aplicar els coneixements adquirits a l’aula, sinó per saber com adaptar-se al públic i al context: “Ens va sorprendre la gran rebuda per part de les preses i ens vam sentir recolzats en tot moment per la professora, sense qui segurament no haguéssim pogut complir amb èxit la intervenció”. “No només és experiència educativa única, sinó que també suposa una aportació com a ciutadans”, afegeix l’estudiant d’infermeria.


 

]]>
<![CDATA[ El professor Jordi Martín presenta un videojoc a la fira E3 de Los Ángeles ]]> Mon, 25 Jun 2018 00:00:00 +0200

Jordi Martín, professor del Grau en Disseny i Producció de Videojocs de l’Escola Superior Politècnica, va participar al congrés E3 a Los Ángeles de l’11 al 14 de juny. És un dels congressos de videojocs més importants del món on es presenten les novetats de la indústria que arribaran al mercat en els propers mesos.

Martín, que imparteix l’assignatura Disseny de Jocs i Projectes, hi va participar com a ponent per presentar el videojoc 3 Minutes to Midnight, en el qual hi ha estat treballant com a dissenyador principal.

El videojoc és el primer joc d’aventures que presenta l’estudi Scarecrow Studio, del que ell hi forma part. Es tracta d’un clàssic joc point-and-click, amb escenaris 2D i més de cent localitzacions diferents, entre d’altres característiques, que es llançarà al mercat a principis del 2019.
 

]]>
<![CDATA[ Un producte que augmenta la seguretat dels ciclistes guanya el premi d’emprenedoria Explorer del TecnoCampus ]]> Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0200

Un projecte que pretén millorar la seguretat dels ciclistes impulsat per Marc Millet i Nil Oleaga ha estat escollit com la millor idea del TecnoCampus Explorer Space. Els joves guanyadors podran optar a aconseguir 30.000 euros de finançament i viatjaran a Silicon Valley juntament amb els altres 52 millors joves emprenedors de la IX edició del programa Explorer que impulsa el Banc Santander. El projecte guanyador es va donar a conèixer ahir dimecres 20 de juny a la sessió de clausura celebrada al TecnoCampus, després que més de 25 emprenedors hagin rebut formació i assessorament durant en els últims cinc mesos.

Es van presentar un total de 14 projectes davant del jurat, format per Jordi Torné, de Banco Santander; Rosana Sasián, de CISE, Miquel Serra, de SECOT, i Emma Feriche i Antonia González, com a directora de l’Àrea d’Empresa i Emprenedoria i cap del Servei d’Emprenedoria del TecnoCampus, respectivament. Millet i Oleaga han guanyat l’edició del programa amb Evix.  Els dos joves han dissenyat un producte que augmenta la seguretat dels ciclistes. Borja Alonso, amb Global Player, i David Gassó, amb Rigoo, van quedar en segon i tercer lloc, respectivament, de la competició.

Per una banda, Moonbox, una caixa mensual amb productes per cuidar la dona embarassada i al bebè durant els mesos de gestació dissenyada per les estudiants del TecnoCampus Adriana Buch i Mariona Rams, han estat seleccionades com a finalistes del premi Woman Explorer Award que patrocina la Fundación EY i que optarà al novembre a 20.000 euros. Per l’altra, el projecte VoiceX impulsat per Thomas Holzheu que té per objectiu dissenyar les primeres funcionalitats per a Alexa, assistent virtual d'Amazon, ha quedat finalista en la categoria Disruptive Technology Explorer Award que impulsa INDRA i podrà optar a 3.000 euros per al desenvolupament del seu projecte i assessorament per part dels professionals de Indraventures.

El jove Marc Millet, com a representant de l'equip, visitarà durant el viatge d'una setmana a Silicon Valley empreses com Google, LinkedIn o Facebook, i assistirà a conferències a universitats amb Berkeley o Stanford. Després del viatge, els guanyadors dels diferents centres participaran a la final nacional dels premis Santander Explorer 2018, on se seleccionaran els tres millors projectes emprenedors, que rebran 30.000, 20.000 o 10.000 euros per accelerar els seus projectes.

]]>
<![CDATA[ La segona edició de la Tecnogames posa en valor treballs realitzats per estudiants de videojocs ]]> Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0200

Un centenar d’estudiants van assistir el passat dijous 14 de juny a la segona edició de la Tecnogames, la mostra de treballs realitzats per estudiants de videojocs. L’acte, que es va celebrar a l’Auditori, s’organitza des del Grau en Disseny i Producció de Videojocs amb l’objectiu de posar en valor la feina duta a terme a les classes durant el curs.

En aquesta edició s’han presentat onze projectes de segon curs, desenvolupats dins de l’assignatura de Projecte de Creació i Desenvolupament II, i vuit projectes de tercer curs, dissenyats dins l’assignatura Projecte de Creació i Desenvolupament III. Durant l’acte es van projectar els videojocs creats per estudiants i un jurat, format per professors del Grau en Disseny i Producció de Videojocs, va avaluar cadascun dels projectes.

El premi al millor joc va ser per als estudiants Álex Montaño, Dan Roeniguer, Gerard Maynegre, Jordi Pascual, Sergio Mora, que van presentar Silver Steered, un videojoc futurista del gènere shoot’em all ambientat en un jardí botànic. Pel que fa a la resta de reconeixements, els premiats van ser:

Premi al Millor joc de segon curs:

 • Downbeat, d’Anna Maria Díaz, Alan Elwood, Adrià López, Adrián Núñez i Susana Grass

Premi al Millor joc de tercer curs al millor disseny:

 • Ruin & Run, de Pol Ayala, Guillem Cusachs, Jonathan Filgaira, Sergi Hidalgo, Pol Rodríguez

Premi al Millor joc de tercer curs al millor art:

 • Afterlife Arcade, de Patricia Castilla, Estanis Gardella, Edgar Payan, Ricard Perea, Oscar Sastre

Premi al Millor joc de tercer curs a l’excel·lència tècnica:

 • Afterlife Arcade, de Patricia Castilla, Estanis Gardella, Edgar Payan, Ricard Perea, Oscar Sastre

La Tecnogames s’emmarca dins de l’aposta que fa TecnoCampus per la personalització i professionalització dels estudis de grau. En aquest sentit, iniciatives com aquesta permeten donar visibilitat als projectes realitzats pels propis estudiants i acostar-los a la realitat del món professional.
 

]]>
<![CDATA[ El TecnoCampus renova el patrocini del Calella Film Festival ]]> Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200

El Tecnocampus i l’Associació Rosebud, organitzadora del CalellaFilmFestival, han renovat l’acord de col·laboració firmat l’any passat pel qual el TecnoCampus es convertia en un dels patrocinadors d’aquest festival audiovisual que se celebra a Calella a partir d'aquest divendres i que s'alllarga fins a l'1 de juliol.

El patrocini del TecnoCampus en el festival consisteix en la dotació amb la matrícula gratuïta en la tercera edició del Postgrau en Guió i Direcció d’Actors, impulsat conjuntament amb la productora Clack i que s’imparteix a l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus. La matrícula gratuïta s’atorgarà al guanyador en la categoria Límit48h, un concurs de curtmetratges on els participants han de plasmar una història en un màxim de 48 hores, incloent totes les tasques de gravació i edició de la peça audiovisual.

L’acord també contempla, entre d’altres aspectes, la realització del taller “Eines bàsiques per a l’escriptura d’un guió” per promocionar del postgrau. Per als estudiants, exestudiants i treballadors del TecnoCampus, l'entrada és gratuïta per a totes les pel·lícules en seccions oficials a competició.

L’objectiu del Calella Film Festival és consolidar-se com un festival de cinema de qualitat capdavanter a la comarca del Maresme, però també amb projecció internacional.

]]>
<![CDATA[ El professor Marcos Faúndez presideix un tribunal de tesi a la UVic ]]> Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200

El professor de l'Escola Superior Politècnica Marcos Faúndez ha presidit el tribunal de tesi doctoral de l'estudiant Alejandro Blanco a la Universitat de Vic.

La tesi es titula Study and design of classification algorithms for diagnosis and prognosis of failures in wind turbines from SCADA data.

La defensa ha tingut lloc el 18 de juny i es tracta d'un doctorat industrial fet a l'empresa Smartive i ha estat codirigida pels professors Jordi Sole i Pere Martí, i tutoritzada a l'empresa pel professor Jordi Cusido.

]]>
<![CDATA[ Uttopy i ELISAVA creen una col·lecció solidària de samarretes per involucrar nenes i joves en la lluita contra l’Alzheimer ]]> Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200

Uttopyés una marca de moda que realitza col·leccions inspirades en causes socials. Per crear cada col·lecció la marca col·labora amb un dissenyador i una ONG, conscienciant sobre una causa i donant a l'entitat col·laboradora. Les peces es produeixen de manera sostenible i ètica respectant el planeta i les persones.

Durant el seu primer any de vida, ha rebut el reconeixement del sector per la seva proposta innovadora, sent guardonada com "Best 080 ID Raising Brand" en l'última edició de la 080 Barcelona Fashion Week, i "Segona millor Start Up pels premis Reimagine Textile" , que conviden a reinventar el sector des de la innovació i la tecnologia.

Aquest any, Uttopy i ELISAVA, Escola universitària de dissenys i enginyeria de Barcelona, han col·laborat amb la fundació Pasqual Maragall per la investigació del Alzheimer.

La col·lecció, dissenyada per l'alumna d'ELISAVA (CIC Cicles Formatius) Cristina Fernández Cortés, està formada per samarretes i complements per a nens, dona i home que reprodueixen el missatge 'Remember Me'. Per l'alumna: "Remember Me és un missatge recordatori cap a les persones afectades, per fer-los saber que sempre estarem al seu costat".

L'objectiu de la col·lecció és apropar la causa a les noves generacions i sensibilitzar sobre la importància de la seva prevenció, que és fonamental per frenar la incidència de la malaltia. Cada peça de la col·lecció anirà acompanyada d'una llista de bons hàbits per prevenir la malaltia, convidant el públic a portar una vida activa i seguir una dieta saludable.

Fins al proper 16 de juny la col·lecció està disponible a Verkami, plataforma de Crowdfunding de Recompensa líder a Espanya. Els recursos que s'obtinguin es destinaran a la Fundació Pasqual Maragall per seguir impulsant investigació en prevenció de l'Alzheimer.

]]>
<![CDATA[ Professors de videojocs imparteixen una conferència sobre direcció d’art al congrés Unite Berlín 2018 ]]> Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200

El professors Daniel Candil i Elena Candil, del Grau en Disseny i Producció de Videojocs de l’Escola Superior Politècnica, impartiran demà una conferència sobre direcció d’art al congrés Unity Developer Conference (UNITE) Berlín 2018. En aquestes jornades, que acull la capital alemanya fins al dijous 21 de juny, s’exposen les últimes novetats pel que fa a creació de contingut i es reuneixen professionals de diversos àmbits, com artistes, desenvolupadors o cineastes, entre d’altres. 

Sota el títol “Embrace a Visual Vertical Slice and not die trying: The Nautilus Odyssey”, els professors del TecnoCampus se centraran en el “visual vertical slice”, un concepte per vendre videojocs que serveix per definir l’estat d’ànim, la sensació visual, l’atmosfera i el to del joc. En aquest sentit, es tracta d’un aspecte que si es treballa de manera planejada, un petit equip d’artistes pot aconseguir resultats espectaculars en molt poc temps. De fet, la ponència parteix d’una experiència dels propis professors de videojocs, que han dissenyat Nautilus Odyssey, un hipotètic joc en Unity creat en només un mes i mig per un equip de dos artistes en 3D, un animador i un dissenyador des del principi, que pretén posar en pràctica la metodologia esmentada.

La ponència, dirigida sobretot a desenvolupadors, començarà a les 12.15 hores i es podrà seguir per streaming a través de la pàgina web del congrés.  

]]>
<![CDATA[ Estudiants de videojocs proposen solucions innovadores per a Port Aventura ]]> Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0200

Estudiants de quart curs del Grau en Disseny i Producció de Videojocs van abordar el passat dimecres 13 de juny tres reptes proposats per Port Aventura, un dels parcs temàtics més visitats a Espanya. Els reptes estaven vinculats a l’acollida de nous treballadors, el llançament d’una aplicació mòbil i el desenvolupament d’un programa de qualitat que estan desenvolupant a partir de la missió i visió de Port Aventura. L’activitat s’emmarcava dins de l’examen final de l’assignatura optativa Jocs Seriosos i Gamificació, impartida pel professor Carlos G. Tardón.

El director de Recursos Humans de Port Aventura, Albert Sanantón, i la responsable de formació del parc d'atraccions, Pilar Capdevila, van visitar el TecnoCampus per plantejar el repta a l’aula. Tardón afirma que l’objectiu d’aquest tipus d’avaluació és potenciar la resolució de projectes per a clients reals: “És important que els estudiants tinguin una experiència amb clients de veritat, sobretot perquè és el seu últim any de carrera i han d’integrar-se al mercat laboral com a dissenyadors”. A més, es tracta d’una oportunitat per al centre universitari a l'hora de crear aliances i engegar projectes conjunts amb empreses del sector. “Per a les empreses també és un apropament cap a la generació actual, una manera de conèixer nous talents i obtenir altres perspectives”, afegeix Tardón.

]]>
<![CDATA[ Estudiants del TecnoCampus assisteixen al BizBarcelona, el saló dels emprenedors ]]> Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0200

Un grup d’estudiants de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa van assistir el 30 i 31 de maig al BizBarcelona, un dels grans esdeveniments adreçat a emprenedors, petites i mitjanes empreses i economia social celebrat al recinte de Montjuïc de Fira Barcelona.

Sota el lema “Suma’t a la transformació dels negocis”, aquesta edició del BizBarcelona es proposava donar un impuls a la transformació tecnològics i social dels negocis. Estudiants del Postgrau en Gestió de Cooperatives i Empreses d’Economia Social, un programa liderat per la Càtedra d’Economia del TecnoCampus amb el suport de la Generalitat, van visitar l’espai del saló destinat a l’emprenedoria social dins del mòdul d’emprenedoria, impartit per la professora Màrian Buil.

També van assistir-hi estudiants de primer curs dels Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i el Grau en Business and Innovation Management, que van anar a algunes de les 150 conferències organitzades dins del BizBarcelona amb les professores Estel Paloma i Màrian Buil. A més, el projecte Fly me to the moon, impulsat per estudiants del TecnoCampus, va rebre un accèssit, atorgat per la Xarxa d'Emprenedoria Universitària, d'entre projectes emprenedors nascuts a universitats catalanes.

Estudiants de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus han assistit al BizBarcelona des del curs 2010-2011 en el marc de les assignatures d’emprenedoria i creació d’empreses, amb l'objectiu de complementar la seva formació acadèmica amb esdeveniments referents del sector.
 

]]>
<![CDATA[ Vint estudiants reben les beques On The Move per fer estades fora de la UE ]]> Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0200

Vint estudiants han rebut avui de mans de l'alcalde i president del TecnoCampus, David Bote, i del conseller delegat de Sabadell Consumer Finance, Miquel Costa, les beques On The Move. Les beques són una iniciativa del TecnoCampus i enguany arriben a la 4a edició. Formen part de l’estratègia d’internacionalització i foment de la mobilitat dels estudiants, ja que els permeten sufragar parcialment les despeses de l'estada en universitats de països tan llunyans com Estats Units, Mèxic o Taiwan, i amb les quals el TecnoCampus té signats convenis bilaterals. Totes elles queden fora de l’abast del programa Erasmus+ (Europa). 

Les beques On The Move consten de vint beques -el doble que el curs passat- de 1.000 euros cadascuna, i enguany han estat aportades a parts iguals per Sabadell Consumer Finance, de Banc Sabadell (entitat patrocinadora), i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. S’atorguen als vint estudiants amb les millors notes mitjanes.

En l'acte d'entrega, l'alcalde ha recordat l'esforç que ha fet la ciutat en la construcció del TecnoCampus, ha instat els estudiants a aprofitar l'experiència a l'estranger i ha agraït a Banc Sabadell l'aposta per les beques.

Durant l'acte també s'ha projectat un vídeo sobre l'experiència dels estudiants becats l'any passat:

  

]]>
<![CDATA[ Prop de 400 estudiants s’examinen de les proves d’accés a la universitat al TecnoCampus ]]> Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0200

Uns 34.000 estudiants s’examinen fins demàde la selectivitat i un any més el TecnoCampus és una de les seus que acull les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), des d’on uns 400 estudiants realitzen els exàmens.

Els estudiants provenen de set centres educatius: l’Institut Alexandre Satorras, l’Institut Damià Campeny, l’Institut Josep Puig i Cadafalch, l’Institut Thos i Codina, l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, l’Escola GEM i l’Institut Premià de Mar. Com en cursos anteriors, les proves consten de la fase general obligatòria per a tots els alumnes i d’una fase específica, que es voluntària i que serveix sobretot per pujar la nota. La fase general consta de cinc exàmens (català, castellà, una llengua estrangera, història i una matèria a escollir entre matemàtiques, llatí, fonament de les arts o matemàtiques aplicades a les ciències socials), i una específica, que és voluntària i sobretot serveis per pujar la nota. La proves de selectivitat d’aquest any compten amb tres novetats. La primera és que l’assignatura d’història de la filosofia deixa de ser obligatòria, i per tant ara és una optativa a la fase específica; la segona és que per accedir als graus d’arquitectura es tenen en compte matèries com història de l’art o dibuix artístic, i biologia o química deixen de ponderar; i la tercera és que en tots els graus universitaris es reservarà una plaça per a estudiants del col·lectiu gitano, per afavorir la seva incorporació als estudis.

Els estudiants s’examinen avui, de 9 a 17.30 hores, d’Història, Llengua estrangera i d’una tercera assignatura vinculada a la seva especialitat en el batxillerat.
 

]]>
<![CDATA[ El professor Cristòfol Casanovas publica “Relatos ocultos”, un llibre de fotografia amb Barcelona com a escenari ]]> Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0200

La llibreria Calders de Barcelona acollirà el proper divendres 15 de juny a les set de la tarda la presentació del llibre Relatos Ocultos, un llibre de fotografia de Cristòfol Casanovas, professor del Grau en Mitjans Audiovisuals de l’Escola Superior Politècnica, i José Luis Secorún, amb la ciutat de Barcelona com a marc de treball.

Relatos Ocultos és un llibre autoeditat que consta de 130 fotografies, fetes al llarg del 2016, que plasmen el transcórrer vital pels carrers de Barcelona. Es tracta d’una edició única i limitada a cent exemplars signats pels dos autors. Cristòfol Casanovas, llicenciat en estudis cinematogràfics i audiovisuals per la Universitat de París 8 i un màster en Recerca en Gestió Cultural per la UOC, és realitzador audiovisual i professor d’il·luminació i fotografia al TecnoCampus des del 2010. José Luis Secorún, per la seva banda, ha treballat en els últims 25 anys com a guionista, redactor, i realitzador de reportatges i documentals per a televisió, especialment per al programa Thalassa, on ha obtingut diversos guardons internacionals.

Les imatges del llibre proposen un recorregut amable i quotidià per la ciutat de Barcelona i volen ser una invitació perquè cada lector hi trobi el seu propi relat. En aquest sentit, el llibre inclou dos escrits, una reflexió del filòsof Angel Secorún, titulada Instants de llum, i un poema de José Marín, que porta per títol Tal cual, qui serà l’encarregat de conduir l’acte de presentació de Relatos Ocultos, amb la presència del guitarrista Guillermo Sánchez i els dos autors del llibre.
 

]]>
<![CDATA[ Oberta la convocatòria per demanar les beques ACA ]]> Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0200

Si ets estudiant matriculats en el curs acadèmic 2017-2018, et comuniquem que el 6 de juny de 2018 es va publicar al DOGC número 7636, la RESOLUCIÓ EMC/1069/2018 de 14 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a estudiants universitaris a centres adscrits (ACA 2017/2018).

El termini de presentació de sol·licituds de les beques ACA és del 7 de juny al 6 de juliol del 2018, trobaràs tota la informació aquí. Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de la pàgina de Tràmits de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Com a novetat, aquest any el formulari només es pot signar digitalment, de manera que si no disposes de signatura digital, el certificat IdCAT pot ser l’opció més fàcil i ràpida per aconseguir-la. Tot i així, has de tenir en compte que si ets estranger, hauràs d’anar físicament a sol·licitar aquest certificat, ja que no el podràs obtenir per a la pàgina web ja que un dels requisits per tramitar-lo és tenir la targeta sanitària.
 

]]>
<![CDATA[ Es presenten uns cent projectes a la tercera edició del festival audiovisual ARQFest ]]> Tue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200

La tercera edició del festival audiovisual ARQFest ha reunit al voltant de cent projectes audiovisuals universitaris en una activitat pensada per reconèixer les millors peces audiovisuals i multimèdia realitzats per estudiants i de graduats del Grau en Mitjans Audiovisuals i del Grau en Videojocs.

El lliurament dels premis va tenir lloc el passat dijous 6 de juny a l’Auditori del TecnoCampus, on l’estudiant Júlia Garcia va guanyar el Premi ARQ al millor treball i el Premi al millor TFG amb Control, un projecte que posa en el punt de mira la violència de gènere. Durant l'acte es van entregar un total de deu premis i fins a dotze mencions, que posaven en relleu la qualitat dels projectes en diverses facetes de l’audiovisual:

 • Premi ARQ al millor treball: Control, de Júlia Garcia Edo
 • Premi al Millor TFG: Control, Júlia Garcia Edo
 • Premi àmbit a la Millor animació i arts digitals: Cold Blood, d'Anna Magallón i Mar Moreno
 • Premi àmbit al Millor so i/o música: La Danseuse, de Cristina Borràs, Malena de Juan i Laia Sanz
 • Premi àmbit a la Millor imatge: Femme, de Sara Distefano, Andrea Moreno i Mireia Pellicer
 • Premi al Millor disseny i multimèdia: Dark Van, d’Eric Pomar, Clara Prieto, Roger Prunera, Guillem Nicodemus, Elena Nieto, Noelia Perez
 • Premi 1:4: al Millor projecte de primer curs: Dark Van, d’Eric Pomar, Clara Prieto, Roger Prunera, Guillem Nicodemus, Elena Nieto, Noelia Perez
 • Premi 1:4: al Millor projecte de segon curs: Clonatrón, de Marc Ruiz i Jaume Soler
 • Premi 1:4: al Millor projecte de tercer curs: Determinants, de Glòria Martínez, Paloma Martínez, Queralt Muns, Pau Minella, Olga Ridaura, Christian Medrano, Marc Peabody, Jesús Mirón i Roger Monleón
 • Premi 1:4: al Millor projecte de quart curs: Femme, de Sara Distefano, Andrea Moreno i Mireia Pellicer
 • Menció Millor projecte ficció: Control, de Júlia Garcia Edo
 • Menció Millor projecte no-ficció: Determinants, de Glòria Martínez, Paloma Martínez, Queralt Muns, Pau Minella, Olga Ridaura, Christian Medrano, Marc Peabody, Jesús Mirón i Roger Monleón
 • Menció Millor guió: Cuando nadie mira, d'Ariadna Pons i Gaspar de la Ossa
 • Menció Millor direcció: Control, de Júlia Garcia Edo
 • Menció Millor producció: Determinants, de Glòria Martínez, Paloma Martínez, Queralt Muns, Pau Minella, Olga Ridaura, Christian Medrano, Marc Peabody, Jesús Mirón i Roger Monleón
 • Menció millor fotografia: A través de los ojos, de Gabriela de Sandra Gómez
 • Menció millor muntatge: LoneLiness, d'Èric Barberà, Xavier Coll, Victor Comino, Eulàlia Maluquer i Jana Moya
 • Menció Millor banda sonora: Dhamma, de Pau Escutia
 • Menció Millor disseny sonor: Django Unchained, de Ángel J. Jiménez, Jaume Masnou, Eric Meseguer
 • Menció Millors efectes especials i grafisme: Dark Van, d’Eric Pomar, Clara Prieto, Roger Prunera, Guillem Nicodemus, Elena Nieto, Noelia Perez
 • Menció Millor direcció artística, vestuari i maquillatge: Femme, de Sara Distefano, Andrea Moreno i Mireia Pellicer
 • Menció Millor videojoc: Valhalla is not for me, de Pol Ayala, Sergi Hidalgo, Patricia Castilla, Edgar Payan i Roger Llovera

Durant tot el dia es van organitzar xerrades i tallers gratuïts, oberts a tots els estudiants, sobre temes com narració cinematogràfica de la música o animació 3D, entre d’altres. Com a novetat, aquest any un equip d’estudiants format per Cristian Beteta, Sara Distefano i Jaime Foncillas han coliderat l’organització del festival juntament amb professors del Grau en Mitjans Audiovisuals amb la voluntat de crear una activitat dels i per als estudiants. Les fotografies de la jornada, realitzades per l’estudiant Irene Iñáñez, estaran disponibles properament al compte de Flickr de l’ARQFest.
 

]]>
<![CDATA[ Trobada Alumni de l'àmbit d'empresarials i turisme ]]> Tue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200

El divendres 8 de juny es va organitzar la primera trobada antics alumnes del’Escola Universitària del Maresme (EUM) i de l’Escola de Ciències Socials i de l'Empresa (ESCSET) de l'àmbit d'empresarials, ADE i Turisme. Van assistir-hi més de 70 graduats i professors de Tecnocampus. L’acte va tenir lloc, en una primera part, al Tecnocampus, on es va fer una presentació a càrrec de la directora de l’ESCSET, Montserrat Vilalta, i de Luz Fernández, directora de Serveis Campus. Posteriorment, es va fer un sopar al Port de Mataró. 

L’acte es va organitzar en el marc del programa Alumni, que té com a objectiu potenciar la vinculació d’antics alumnes amb el Tecnocampus, oferint un programa de serveis i avantatges vinculat al desenvolupament professional dels seus graduats. Ofereix serveis com l’orientació professional, l’accés a la borsa de treball, als seminaris Skills i fins a un 15% de descompte en màsters o postgraus. A més, el programa Alumni potencia trobades d’antics alumnes com la del passat 8 de juny per tal de fomentar també el networking professional entre la comunitat Alumni.

Consulta l'àlbum de fotos

]]>
<![CDATA[ El professor Daniel Torras participa en el ‘Simposium Internacional La Creación Musical en la Banda Sonora’ ]]> Tue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200

Enguany, del 13 al 16 de juny, Salamanca acull l’onzena edició del fòrum de debat sobre música i cinema a l’estat més veterà i consolidat, el Simposium Internacional La Creación  Musical en la Banda Sonora. El TecnoCampus hi estarà representat a través del professor del Grau en Mitjans Audiovisuals Daniel Torras, que forma part del seu comitè científic i moderarà una de les taules de ponències.

Concretament, el professor Torras es farà càrrec de la sessió sobre “Anàlisis de la música en el mitjà cinematogràfic 1”, que inclou ponències sobre l’origen i la relació creativa de la banda sonora, en referència al compositor Pascal Gaigne; l’ús per part de Godard de la música incidental i el so diegètic, analitzat amb la metodologia de Michel Chion; o la relació musical entre Nino Rota i Fellini.

El simpòsium internacional es celebra enguany a la Universitat de Salamanca coincidint amb la celebració del 800 aniversari de la institució.

]]>
<![CDATA[ Un total de 23 estudiants del TecnoCampus participen en campionats esportius universitaris ]]> Mon, 11 Jun 2018 00:00:00 +0200

Dos estudiants de l’Escola Superior Politècnica, quatre de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i disset de l’Escola Superior de Ciències de la Salut han participat aquest 2018 en campionats esportius universitaris, aproximadament el doble d'estudiants que el curs anterior.

En esports d’equip, han participat en Campionats Universitaris a Catalunya els estudiants Sònia Blanco, Georgina Casals, Aina Moya i Mònica Utrilla (futbol sala femení); Ferran Marín, Ignacio Rosillo (futbol masculí); Celia García, Carmen Prelchi i Elene Vázquez (handbol femení); Oriol Blanco, Aniol Bordes, Joan Costa, Josep Morales i Nil Sabadell (handbol masculí).

Pel que fa a esports individuals, els esportistes són Júlia Erra, Júlia Cortes, Arnau Pérez, Daniel Bermúdez (natació), Andrea Serrano i, Ivan Suárez (judo), Nicole Márquez (taekwondo), Naiara Moreno (karate). Aquestes dos últimes estudiants també han competit en competit en Campionats d’Espanya Universitaris, on ambdues ha guanyat la medalla d’argent com a segones classificades. Com a novetat, l’estudiant Néstor Sánchez ha competit en els Campionats de Catalunya Universitaris en la modalitat eSports.

A la fotografia, alguns dels estudiants que han participat en campionats esportius universitaris aquest 2018.
 

]]>
<![CDATA[ S'obre la segona convocatòria per a empreses del programa Go Global ]]> Mon, 11 Jun 2018 00:00:00 +0200

El TecnoCampus obre la segona convocatòria del programa d'internacionalització Go Global, adreçat fonamentalment a empreses instal·lades al parc, però oberta també a altres companyies del territori que vulguin participar-hi. Es tracta d’un programa d’acompanyament en el procés d’internacionalització, orientat al creixement de les empreses a nivell internacional. L'objectiu és acompanyar i donar suport en l’elaboració i execució de la planificació estratègica, promoció i sortida als mercats internacionals.

El programa té una metodologia pròpia que combina l'assessorament d’experts amb una àmplia trajectòria internacional i coneixement pràctic i operatiu dels mercats exteriors, amb el servei softlandings premium en una xarxa exclusiva de parcs tecnològics i acceleradores internacionals. L'objectiu és abordar les quatre "keys" que necessita conèixer qualsevol empresa que aborda un nou mercat: Key companies, Key people, Key institutions i Key investors

Els partners internacionals del TecnoCampus en aquest projecte són parcs tecnològics de França, Portugal, Itàlia i Estats Units (Florida) i Amèrica del Sud (Xile, Colòmbia, Perú i Argentina).

Enguany, com a novetat, les empreses també disposaran d’assessorament específic de màrqueting digital internacional amb l’objectiu de reforçar aquest canal i integrar-lo a l’estratègia internacional. A més, tindran la possibilitat de disposar, amb bonificació, d’un estudiant en pràctiques de màrqueting i negocis internacionals com a suport operatiu a l’empresa.

La convocatòria per a la segona edició del Programa Go Global està oberta fins al 29 de juny. El TecnoCampus seleccionarà  les vuit empreses participants, que iniciaran el programa el pròxim mes de juliol.

]]>
<![CDATA[ El RCDE Stadium acollirà el FootballAim Barcelona Congress ]]> Mon, 11 Jun 2018 00:00:00 +0200

Amb la temporada finalitzada i els futbolistes amb un merescut respir, els tècnics assumeixen el protagonisme durant el període estival en el RCDE Stadium. Després d'una primera presa de contacte per Nadal, en una trobada que va reunir 250 entrenadors i coordinadors, l'estadi blanquiblau tornarà a acollir un congrés organitzat per FootballAim, amb seu al TecnoCampus.

La plataforma de programari que utilitza el RCD Espanyol -entre altres clubs i entrenadors professionals- per gestionar la tasca diària, tant en el primer equip com en el futbol base, organitzarà, el 30 de juny i l'1 de juliol, un congrés sobre la gestió de la pedrera amb prestigiosos ponents que donaran a conèixer les seves diferents formes de treballar i la metodologia emprada.

Joan Vilà (FC Barcelona), Pol García (RCD Espanyol), Eduardo Covelo (Celta), Dani Poyatos (Maccabi Tel-Aviv) o Ismael García (Arsenal) seran alguns dels ponents en unes jornades úniques per aprendre dels millors professionals del sector. El FootballAim Barcelona Congress té una entrada general de 145 euros i una premium de 175 euros, disponibles en la pàgina web de la plataforma

]]>
<![CDATA[ El Tecnocampus incorpora tecnologia de so ATMOS al Centre de Congressos ]]> Mon, 11 Jun 2018 00:00:00 +0200

El sistema de so ATMOS és el nou format de projecció de so amb que compten els cinemes més avançats, ja que permet una experiència inmersiva amb un nombre casi ilimitat d’altaveus, millorant els sistemes tradicionals anteriors com 5.1 o 7.1.

El Tecnocampus compta amb la primera instal·lació al Maresme en aquest format, a la seva sala Burriac, al Centre de Congressos. Amb aquest equipament tècnic es poden fer audicions i projeccions en format Atmos 13.2 i barreges amb sistema Protools en format 9.4.2, compatibles amb qualsevol sala professional.

El Grau en Mitjans Audiovisuals ja ha realitzat les seves primeres classes d’iniciació al so en cinema, i aviat ho veurà incorporat en diverses assignatures. Altres graus, com el de Disseny i Producció de Videojocs, podran també gaudir d’aquesta instal.lació per a proves dels estudiants sobre els seus propis treballs i sobre Playstation 4.

Aquesta instal.lació ha estat possible gràcies a la tasca del departament d’audio del Grau en Mitjans Audiovisuals, la col.laboració de Jaume Puig, consultor de Dolby Labs, l’empresa Magnetron, i també els serveis d’Infrastructures i SERMAT del Tecnocampus.

]]>