CANVIS DE GRUP ESCEST

Finalitat

Canviar de grup en una o vàries assignatures, d’acord amb els horaris establerts de cada grau.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants de 2on, 3er i 4art curs de qualsevol grau del TecnoCampus.

Documentació que cal aportar

Instància específica de canvi de grup i justificació del canvi (si és solapament d’horaris necessitarem còpia dels horaris– si és per conveni de pràctiques: còpia del conveni, etc)

Termini per sol·licitar-ho

Durant els 10 primers dies a comptar des de l'inici de cada trimestre, seguint el calendari acadèmic de cada centre universitari.

Cost

No comporta cap taxa dins termini.
Durant els posteriors 15 dies de la finalització del termini tindrà el cost per tramitació fora de termini establert a les taxes per gestions acadèmiques del TecnoCampus, en el cas que t'ho concedeixin.

Resposta que obtindrà

Notificació de l’admissió o denegació del canvi de grup. També es podrà consultar el canvi a l’expedient acadèmic i al moodle.

Temps de resposta

Menys d’una setmana a comptar des de la sol·licitud del tràmit.

Responsable

Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

No procedeix  

On adreçar-se

Al punt d'Informació a l'estudiant