CANVIS DE GRUP ESCSET

Finalitat

Canviar de grup en una o vàries assignatures, d’acord amb els horaris establerts de cada grau.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants de 2on, 3er i 4art curs de qualsevol grau de l’ESCSET.

Documentació que cal aportar

Instància específica de canvi de grup i justificació del canvi (si és solapament d’horaris, necessitarem còpia dels horaris; si és per conveni de pràctiques: còpia del conveni, etc.)

Termini per sol·licitar-ho

Durant els 7 primers dies hàbils a comptar des de l'inici de cada trimestre, seguint el calendari acadèmic del teu centre universitari. A partir d’aquesta data es denegarà d’ofici.

Cost

No comporta cap cost

Resposta que obtindrà

L’estudiant rebrà una comunicació des de Gestió Acadèmica (via mail) on s’informarà de l’acceptació o denegació del canvi demanat.

Temps de resposta

5 dies hàbils des que l’estudiant ha lliurat la instància al PIE.

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Protocol de canvis de grup de l’ESCSET

On adreçar-se

Al Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)