Centre de Competències i Integració

Missió, visió i Objectius

L'actual repte del Sistema Sanitari Català és la integració de tots els centres i les seves dades clíniques en una xarxa nacional. Aquesta fita comporta un treball en diferents fronts i una especial implicació de la Fundació TicSalut. Per tal d'assolir aquesta integració d'una forma més efectiva i ràpida, des de la Fundació Tecnocampus i la Fundació TicSalut es va crear el CCI-TCM (Centre de Competències d'Integració del Tecnocampus).

El CCI neix amb els següents objectius generals:

 1. Investigació i desenvolupament d'eines i sistemes que facilitin la integració d'agents i solucions en el Sistema Sanitari Català, així com l'aplicació d'estàndards, a l'hora que afavoreixen la innovació i l'efectivitat operativa.

 2. Col·laboració amb l'OFSTI (Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat) de la Fundació TicSalut en la definició de pautes i criteris per aplicar els estàndards en els projectes TIC (Tecnologia de la Informació i Comunicació) en l'àmbit de la salut.

 3. Difusió de l'ús d'estàndards en el Sistema Sanitari Català.

 4. Promoció de l'efectivitat de la integració dels diversos centres sanitaris de Catalunya en una mateixa xarxa telemàtica i la seva interoperabilitat.

 5. Participació en l'homologació de solucions tecnològiques dels diferents proveïdors implicats en la millora tecnològica del Sistema Sanitari Català.

 6. Observació i avaluació de l'eficàcia i l'impacte de la integració i la interoperabilitat del Sistema Sanitari Català

I treballa per facilitar la integració, la interoperabilitat i l'ús d'estàndards en el Sector Sanitari en general i, especialment, en els Sistemes Públics de Salut.

Aquest treball comporta:

 1. Suport a l'OFSTI i a d'altres agents com centres proveïdors, empreses del sector i administracions.

 2. Investigació i recerca en projectes d'integració i millora de la interoperabilitat, col·laborant amb altres organismes en l'aplicació de les TIC a l'àmbit sanitari.

 3. Desenvolupament d'eines per facilitar l'aplicació d'estàndards.

 4. Formacó especialitzada.

 5. Difusió: Publicacions, Jornades i Congressos.

 6. Realització de projectes de suport a plans específics d'agències i entitas del Departament de Salut.

 7. Avaluació i certificació d'aplicacions, dispositius i eines que han de funcionar integrades amb sistemes d'informació sanitaris.

Responsable del grup: Léonard Janer García