Netlab

El TCM NetLAB s’engloba dins de l’aposta ferma que la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme fa en la consolidació dels laboratoris en les àrees d’Acústica, Comunicacions, Dependències, Tractament del Senyal, CCU (Centre de Coneixement Urbà) i CCI (Centre de Competències d’Integració), i amb l’objectiu d’ampliar i potenciar les nostres àrees de coneixement.


Durant el procés de posada en marxa del laboratori s’ha incorporat personal d’investigació amb coneixements en xarxes de comunicacions domèstiques per tal d’aprofundir en el coneixement, desenvolupament i integració d’aquesta tecnologia al mercat.
 

 

L'objectiu del laboratori NetLAB és ser un espai per al desenvolupament i la innovació de productes, aplicacions i serveis multimèdia en l’àmbit de les telecomunicacions. A través d'aquest, es pretén impulsar la investigació i el desenvolupament de sistemes, protocols i serveis en l’àmbit de les telecomunicacions per oferir solucions a empreses que permetin millorar la seva competitivitat.


En matèria de serveis, el NetLab ofereix assessorament i consultoria en projectes tecnològics per a empreses, definició, disseny i desenvolupament de demostradors tecnològics, i també disseny i impartició d’activitats formatives específiques.


Responsable tècnic: Pere Barberan