Requisits dels projectes
  • Els projectes hauran de ser innovadors i/o tecnològics
  • Tenir per objectiu la creació d'una empresa o, si aquesta ja existeix, haver iniciat l'activitat aquest mateix any 2019
  • Fixar el domicili fiscal de la futura empresa, o empresa ja existent, a la ciutat de Mataró
Criteris de selecció
Producte o servei innovador Grau de definició del producte o servei 5 punts
Incorporació d'elements innovadors i millores tecnològiques 5 punts

Activitat vinculada a sectors estratègics per a  la ciutat, d’acord amb el seu Pla Estratègic vigent

5 punts
Dimensió del mercat i competència Es valorarà l'orientació al mercat del projecte 5 punts
Model de negoci Viabilitat econòmica i financera del projecte 5 punts
L'efecte emprenedor Es valorarà la capacitat de generació de llocs de treball i com a dinamitzador de l'activitat econòmica al territori 5 punts
Equip promotor Coneixements tècnics i de gestió de l'equip emprenedor 5 punts
Habilitats comunicatives, en base a la presentació oral del projecte 5 punts

Consulta les bases del premi

DESCARREGA