Estudis de Màster Oficial - Títol UPF

Convocatòria 2019-2020

 


 

Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment

Propera edició: setembre de 2019

Aquest màster ofereix una formació d’excel·lència a professionals de la salut amb inquietuds en la recerca sobre patologia crònica i que tinguin la necessitat d’enfrontar-se als nous reptes que requereix l’atenció integrada al pacient i als seus familiars. 


 

Estudis de Màster i Postgrau - Títols propis UPF

Convocatòria 2018-2019

 


 

Màster en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva

Propera eidició: octubre de 2018

Es tracta d’un màster que respon a les exigències professionals relacionades amb la preparació física en qualsevol nivell (activitat física i salut, malalties o patologies habituals, rendiment esportiu), la prevenció de malalties amb la pràctica regular d'activitats físiques i la readaptació a l'exercici físic en cas de lesió o patologia. 


Màster en Atenció a la Persona en Situació d'Urgència i/o Emergència

Propera edició: octubre de 2018

L’objectiu principal d’aquest màster es proporcionar als metges i infermers/es els coneixements necessaris perquè puguin fer raonaments lògics, tinguin pensament crític i aprenguin a prioritzar les cures i les habilitats especifiques per tal de proporcionar una atenció integral de qualitat i d’eficiència al malalt crític en situació d’urgència i emergència davant d’una altíssima pressió i estrès.


Postgrau en Seguretat del Pacient

Propera edició: febrer de 2019

Assegurar els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la formació d'experts en seguretat del pacient i gestió del risc sanitari, mitjançant un aprenentatge integrat i multidisciplinari.


 

 

Postgrau en Atenció a la Persona en el Procés Quirúrgic

Propera edició: gener de 2019

L'objectiu principal d'aquest Postgrau és proporcionar als professionals d'infermeria una formació específica que permeti l'adquisició de competències per atendre a la persona durant tot el procés quirúrgic.


 

Postgrau d'Especialització en el Pacient amb Ferida de Cicatrització Complexa. Ferides Cròniques

 Propera edició: gener de 2019

El valor diferencial d’aquest Postgrau és crear líders amb un alt nivell de coneixement i motivació per millorar la qualitat de les cures infermeres que reben els pacients amb ferida de cicatrització complexa.