Impressió 3D aplicada a l'empresa

Dates: 16 de novembre de 2015
Horari: 17h a 21h
Durada: 4 hores
Preu: 140 € ( inclou impressió peces de 3D)
Inscripció: Entra
 

Presentació

El creixent desenvolupament tecnològic, el creixement del sector serveis i la globalització dels mercats i de l'economia,estan canviant profundament l'entorn de les organitzacions.
Tal situació de canvi es posa especialment de manifest per la progressiva incorporació a les empreses dels actuals avanços de la robòtica, la tecnologia de la informació, les Telecomunicacions i les tecnologies telemàtiques. Així, les noves tecnologies estan incidint en gran manera sobre els llocs de treball i els seus requisits, l'estructura ocupacional,els grups, els processos i la gestió organizacional i les relacions de la pròpia organització amb el seu entorn.


Objectius

La jornada té per objectiu apropar a les empreses als beneficis i oportunitats que suposa la tecnologia de la fabricació additiva, donant a conèixer a diferents tècniques d'impressió 3D i mostrar casos pràctics d'aplicacions a la indústria.