El model de governança parteix de la Fundació i el seu patronat, màxim òrgan de govern. A partir d’aquí l’estructura s’enriqueix amb l’staff del parc, que gestiona un actiu de 50.000 m2 on hi ha més prop de 100 empreses, entre les quals hi ha 30 iniciatives emprenedores instal·lades a la incubadora.

El campus per la seva banda es el sistema comú de serveis i aporta la necessària transversalitat en recursos i facilitats per a tota la comunitat universitària. L’ acadèmia, entenent com a tal la suma de tots els centres universitaris, té un model de govern acadèmic en cada àrea de coneixement.

Aquest model està liderat pel president de la Fundació, que presideix el Patronat, màxima autoritat dins l’àmbit de la Fundació. A banda, es compta amb la figura de les vicepresidentes. I el director general de la Fundació, que n'és el càrrec executiu, que inclou la gerència, la direcció del parc i la direcció del Tecnocampus Centre Universitari.

Patronat

El Patronat de la Fundació representa la propietat i és el màxim òrgan de govern de la Fundació. En ell recauen tots els poders mercantils de l’organització i d’ell en depenen els poders delegats en el president i el director general. Aquesta capacitat de govern orienta la institució a objectius i resultats. El Patronat es regula a partir dels estatuts de la Fundació.


El Patronat segueix un model de triple hèlix on hi son presents:
- Administracions públiques: Ajuntament de Mataró, Consell Comarcal del Maresme
- Empresa: Empreses del territori, federació empresarial, sindicats i membres del senat (grups d’interès),
- Universitat: representació de la UPF (Universitat Pompeu Fabra) i del centre tecnològic EURECAT.
 

Presidència
David Bote Paz
Alcalde de Mataró
 
Vicepresidència (designació de l'Ajuntament de Mataró)
Alícia Romero Llano 
 
Vicepresidència (designació del Consell Comarcal del Maresme)
Montserrat Garrido Romera 
 
Vocals
Representants de l’Ajuntament
Mercè Bosch Pou
Juan Carlos Casaseca Ferrando
Xavier Simó Castells
Dolors Guillén Mena
Josep Illa Ximenes
Sarai Martínez Vega
Carlos Súnico Batchillería
Francesc Teixidó i Pont
Universitat Pompeu Fabra
Carles Ramió Matas
 
FAGEM
Roser Moré Roy
 
CCOO
Gonzalo Plata Jiménez
 
UGT
Lluís Torrents Díaz
 
Fundació Iluro
Pere Carles Subirà
 
EURECAT
Xavier Torra Balcells
 
Senat TecnoCampus
Simon Schwartz Riera
Lorena Molina Raya
Xavier Camps Casas
 
EPEL Parc TecnoCampus Mataró
Miquel Àngel Vadell Torres
 
PIMEC
Ambrós Martínez Oliver
 
Vocals a proposta de la Presidència
GENTIC, Albert Cortada Manchado
Ramon Cunillera Grañó
 
Assistents amb veu i sense vot
Secretari del Patronat
Pedro Alcántara
Director general de la Fundació
Director de Serveis Econòmics i Interventor de l'Ajuntament de Mataró
Josep M. Canal Codina
Gerent de l'Ajuntament de Mataró
Antoni Merino Orejón

SENAT

El Senat és un òrgan consultiu i de participació integrat per membres triats entre els grups d'interès de l'acció de govern de la Fundació: professors i personal administratiu, estudiants, empresaris i societat civil. Té per objectiu seguir i avaluar l'acció de govern i vetllar per una gestió professional i imparcial. Està regulat per uns estatuts i els seus membres són independents del govern de la Fundació i escollits en mandats democràtics de quatre anys.

Pel mandat 2018-2022 el Senat té la següent composició:
 
Presidència
Joaquim Esperalba Iglesias
Escollit per votació entre
els membres del Senat
 
Vicepresidència
Andreu Comajuncosas Fortuño
Antoni Aguilar Vidal
Escollits per votació entre
els membres del Senat
 
Vocals
Isabel Esparrell del Prado
Carles Fillat Riberas
Lorena Molina Raya
Carme Rosell Moreno
Gisela Vila Julià
Vocals designats entre el personal
docent i investigador permanent (PDI)
i el personal d’administració i serveis (PAS) 
 
Guillermo Álvarez Martínez
Sara Atienza Rodríguez
Jordi Bertran Vaqué
Max Faro Ballester
Vocals designats entre l’alumnat
i la comunitat Alumni del TecnoCampus
 
Josep-Eladi Baños Díez
Xavier Camps Casas
Joan Carbonell
Daniel Martín Ruiz
Joaquim Pons Juli
Vocals designats entre empreses
i institucions vinculades a la Fundació
 
Josep Comas Valls
Pilar González-Agápito
Xantal Oller Soler
Vocals designats entre
personalitats notòries
del territori