Finalitat

Sol·licitar matricular-se d’un curs superior a l’actual al llarg del mateix curs acadèmic en que està matriculat l’estudiant, seguint la normativa de permanència i progressió al llarg del mateix curs acadèmic (2n i 3r trimestre)

Qui ho pot sol·licitar?

Tots els estudiants que compleixin amb la normativa de permanència i progressió.

Documentació que cal aportar

Obligatòria: Instància específica

Termini per sol·licitar-ho

Durant els 15 dies posteriors a la publicació de les qualificacions (notes) definitives.

Resposta que obtindrà

Còpia de la matrícula i abonaré.Resolució

Temps de resposta

Com a màxim 72 hores a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

Responsable

Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

Règim de permanència i progressió.

On adreçar-se

Sol·licitar presencialment al Punt d'informació a l'Estudiant