Aula Oberta d'Idiomes del TecnoCampus

TecnoCampus organitza cursos d’idiomes adreçats als estudiants universitaris de grau. Aquests cursos, que tenen l’aval de la Universitat Pompeu Fabra, s’obren a tots els estudiants que desitgin aprendre idiomes en el marc universitari, i serveixen per acreditar el coneixement d'una llengua estrangera d’acord a la Llei 1/2018.

Tots els cursos són impartits per un equip docent sota la direcció del Programa d’Ensenyament d’Idiomes de la UPF.

Informació general

Durada: Cada curs s’estructura en 90h presencials i 60h de treball autònom per any.

Calendari: Les classes presencials comencen el dia 24 de setembre del 2019 i finalitzen el 12 de juny del 2020. Consulta calendari acadèmic

Places: Les places són limitades, màxim 30 estudiants. Per iniciar qualsevol dels cursos cal un mínim de 15 inscripcions.

Certificació: La superació dels cursos permet obtenir un certificat avalat per Idiomes UPF. Els certificats, amb la garantia de reconeixement UPF, acrediten el tipus de curs, el nombre d'hores i el nivell establert dins del Marc europeu comú de referència.

Requisits: Per saber el teu nivell hauràs de fer la Prova de Diagnosi Lingüística-PDL (si no l´has fet) o bé ens hauries d´acreditar amb una certificació oficial el nivell assolit fins ara.

 

Preus

Matrícula: 540€

Certificat acreditatiu: 30€ (preu orientatiu)

 

Procés d’inscripció

  • Pre-Inscripció Aula Oberta Idiomes: Informació curs 2019-20 properament disponible 
  • Realització de la Prova obligatòria de Diagnòstic Lingüístic (PDL) d'anglès pròpia del Programa d’Ensenyament d’Idiomes de la UPF per poder adreçar els interessats als nivells adequats. 

Dates de les PDL: 1 d'octubre (tarda) i 3 d'octubre (matí).   (data límit per inscriure's 27 de setembre de 2019)

Exemptes de la PDL:

- Si es vol realitzar un curs d'idioma diferent de l'anglès.
- Ja es disposa d'un certificat de nivell. Cal adjuntar-lo en la pre-inscripció. Consulta els certificats i diplomes acreditatius de coneixements d’idiomes acceptats pel Consell Interuniversitari de Catalunya en el següent enllaç
- Es va participar en cursos anteriors a l'Aula oberta.
- Estudiants que inicien els seus estudis al TecnoCampus en el curs 2019/20 i ja hagin estat assignats per fer la PDL amb la seva escola.

NOTA: La realització de la PDL no assegura l'obtenció de la plaça als cursos de l'Aula Oberta d'Idiomes

  • Entre el 24 de setembre al 6 d'octubre del 2018 s'informarà als pre-inscrits de la plaça assignada en funció de les preferències expressades i en cas d'acceptació es procedirà a la matriculació i es podran incorporar d'immediat al curs.
    Nota: A l'assignació de places tenen prioritat els estudiants Tecnocampus i ALUMNI i posteriorment s'aplica el criteri d'ordre d'inscripció. 

Per a més informació: aulaIdiomes@tecnocampus.cat

Assignació de nivell, professor/a i aula (actualitzat 9 d'octubre del 2018)

Idiomes i nivells pel curs 2018/19