Reconeixement de crèdits RAC idiomes UPF

Finalitat

 

Reconèixer fins a 6 ECTS pel fet d’obtenir un certificat de llengua superat durant el període acadèmic en què han estat matriculats en estudis oficials en qualsevol dels tres centres universitaris del Tecnocampus.

No es poden reconèixer crèdits per cursos o certificats de llengües no contemplats en els annexos de la normativa que trobareu dins l'apartat corresponent d'aquesta pàgina.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant de grau del Departament de Salut i dels Departaments de Tecnologia i Indústries Culturals del TecnoCampus.

 

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria (Convalidacions: Reconeixement crèdits RAC Idiomes UPF (Salut, Tecnologia i Indústries Culturals)

Documentació obligatòria

 

  • Certificat del nivell de l'idioma d'acord amb la normativa i annexos indicats a l'apartat corresponent d'aquesta pàgina

 

Termini per sol·licitar-ho

 

El termini per a la incorporació dels crèdits és des de l'inici del curs acadèmic fins al 31 de maig de cada curs acadèmic. Les sol·licituds presentades després del 31 de maig s'incorporaran el curs acadèmic següent.

Excepcionalment, els estudiants que estiguin a l'últim curs dels seus estudis en condicions d'acabar, podran sol·licitar el reconeixement amb posterioritat a aquesta data. Cal que ho indiquin en la sol·licitud. En aquest cas la data límit de presentació de les sol·licituds serà el dia abans de l'inici del curs següent.

Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria

 

Temps de resposta

Màxim 30 dies

 

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica