Pràctiques acadèmiques

 

Les pràctiques acadèmiques externes són una activitat formativa que permet als estudiants posar en pràctica els coneixements teòrics, adquirir experiència i millorar habilitats i competències que han treballat al llarg del grau. També permet tenir els primers contactes amb el món laboral i els hi pot servir de porta d’entrada al món laboral.

Per a les empreses acollir estudiants en pràctiques permet detectar nous talents i contribuint a la formació del talent universitari.

El model educatiu dels estudis de TecnoCampus es basa en els pilars de la innovació, l’emprenedoria i la professionalització.

Totes les titulacions que s’hi imparteixen tenen per objectiu final la inserció laboral de qualitat dels estudiants. A TecnoCampus impulsem la realització de pràctiques per tal que els estudiants finalitzin els estudis amb una estada de pràctiques externes a empreses. 

IMPORTANT SEGURETAT SOCIAL!

Segons estableix el Reial Decret Llei 2/2023, de 16 de març i el Reial Decret llei 5/2023, de 28 de juny, a partir de l’1 de gener de 2024 estableix l’obligatorietat de donar d’alta a la Seguretat Social a tots els alumnes que realitzen pràctiques, tan pràctiques remunerades com no remunerades.

Fins al desembre de 2023, únicament s’establia  l’obligatorietat d’afiliació i cotització a la Seguretat Social dels estudiants que realitzaven pràctiques remunerades, però, a partir de l’1 de gener de 2024, també és obligatori i s’haurà de cotitzar per els alumnes en pràctiques no remunerades.

Les cotitzacions s’hauran de realitzar de la següent manera:

 

PRÀCTIQUES REMUNERADES:

L’alta i pagament de les quotes de la Seguretat Social correspon a l’empresa que acull l’estudiant en pràctiques. A la quota, s’aplicarà una reducció del 95% de les quotes per contingències comuns. La base mínima de cotització mensual serà la vigent en cada moment respecte del grup de cotització 7. Es deixa de fer diferenciació entre pràctiques curriculars i extracurriculars. 

 

PRÀCTIQUES NO REMUNERADES:

Per tal d’evitar un possible perjudici als alumnes que ja estan realitzant pràctiques no remunerades i degut a la proximitat de l’entrada en vigor Reial Decret Llei 2/2023, de 16 de març i el Reial Decret llei 5/2023, de 28 de juny, TecnoCampus assumirà la gestió i cost de l’alta a la Seguretat Social dels alumnes en pràctiques no remunerades a partir de gener de 2024.

Preguntes freqüents alta Seguretat Social 

INFORMACIÓ IMPORTANT:

 • Disposar d'estudiants formats a TecnoCampus, ubicades en un parc tecnològic i de la innovació.
 • Permet detectar nous talents 
 • Contribuint a la formació del talent universitari.
 • L'empresa publica l'oferta i selecciona lliurement l'estudiant que s'hagi interessat en l'oferta, no tenim borsa de curriculums.

Les empreses que sol·licitin convenis de cooperació educativa extracurriculars o renovacions de convenis extracurriculars, hauran d’abonar la tarifa de gestió dels convenis de cooperació educativa de 100€ (+ IVA), aprovada per resolució de la Direcció General del TecnoCampus número 54/2019 i que podeu consultar aquí

Això no obstant, es faran les següents exempcions en el pagament de la tarifa:

 • Empreses que tinguin un contracte d’arrendament vigent amb la Fundació Tecnocampus o que tinguin un contracte vigent com a membre del col·lectiu TCM Pass.
 • Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.
 • Administracions públiques, entitats i organismes públics dependents d’aquestes.

En cas que l’estudiant doni de baixa el conveni de cooperació educativa de forma unilateral durant els primers 15 dies des de l’inici de la pràctica, no es cobrarà la tarifa anterior a l’empresa.

 • Pràctiques curriculars: Són pràctiques amb reconeixement acadèmic. L’estudiant ha d’estar matriculat de l’assignatura de pràctiques. (Aquestes pràctiques tenen subvencionada l’alta a la Seguretat Social i l’exempció del pagament de la tarifa de gestió dels convenis de cooperació educativa).
 • Pràctiques extracurriculars: Són pràctiques sense reconeixement acadèmic però que aporten experiència. (Aquestes pràctiques no tenen subvencionada l’alta a la Seguretat Social i hauran d’abonar a TecnoCampus la tarifa de gestió dels convenis de cooperació educativa).

Estudiants dels departaments d'Empresa o de Tecnologia. Per a les pràctiques de Salut, cal contactar directament amb l'escola a mromeu@tecnocampus.cat

Pots consultar els GrausMàsters i Postgraus que s'ofereixen a TecnoCampus.

 • Empresa: els estudiants poden començar les pràctiques quan hagin superat 30 ECTS del grau (a partir del tercer trimestre de primer curs)
   
 • Tecnologia i Indústries Culturals: els estudiants poden començar les pràctiques quan hagin superat 60 ECTS del grau (tot primer curs aprovat)
   
 • Salut: per les pràctiques de Salut, cal contactar directament amb el departament de Salut.

Tot i que es recomana un preu mínim de 5€/hora, les pràctiques al Tecnocampus no són remunerades obligatòriament, excepte els estudis d'Enginyeria, on el preu mínim són 6€/hora (Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació).

En el cas que les pràctiques siguin remunerades (en qualsevol estudi), l’empresa estableix directament amb l’estudiant la remuneració que percebrà en concepte d’ajut a l’estudi i fa el pagament directament a l’estudiant. L’ajut té una retenció mínima d’IRPF del 2%.


Recordatori per pràctiques en estudis d’enginyeria: La remuneració no pot ser inferior a 6€/hora.

La dedicació dels estudiants que hi participin en el conveni haurà de ser compatible amb els seus estudis. En període docent, habitualment, no es poden superar les 20 hores setmanals.

Per curs acadèmic es poden realitzar un màxim de 900 hores de pràctiques. 

TECNOLOGIA:

 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Doble Titulació en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica 
  900 HORES PER CURS ACADÈMIC. MÀXIM 1800 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU

 INDÚSTRIES CULTURALS:

 • Grau en Mitjans Audiovisuals
 • Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs
  900 HORES PER CURS ACADÈMIC. MÀXIM 1800 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU

 

 EMPRESA: Per curs acadèmic es poden realitzar un màxim de 900 hores de pràctiques. 

 • Grau en Turisme i Gestió del Lleure
 • Doble Titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Turisme i Gestió del Lleure
  PRÀCTIQUES  CURRICULARS: 500 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU. 
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC
 • Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
 • Doble Titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals
  PRÀCTIQUES CURRICULARS: 350 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU. 
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.
 • Grau en Logística i Negocis Marítims
  PRÀCTIQUES CURRICULARS: 400 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU.
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.
 • Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals
  PRÀCTIQUES CURRICULARS: 350 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU.
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.
 • Màster en Emprenedoria i Innovació
 • Postgrau en Social Media i Màrqueting Digital
 • Postgrau en Projectes Transmèdia
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.

Els passos a seguir per contactar amb els estudiants de TecnoCampus són:

 1. Registrar l’empresa a l’aplicatiu Borsa Talent TecnoCampus
 2. Presentar l’oferta. Un cop introduïda l’oferta, en el termini màxim de 5 dies hàbils, el coordinador dels estudis la validarà
 3. Els estudiants interessats presentaran la seva candidatura.
 4. Es podran consultar els seus CVs en línia i concertar entrevistes directament amb els candidats.
 5. Un cop seleccionat l’estudiant, l’empresa haurà d’emplenar el formulari que trobarà a l’aplicatiu, a la pestanya “CREAR CONVENI”.
 6. En un termini màxim de 10 dies hàbils, un cop validat pels responsables acadèmics, l’empresa rebrà el PDF del conveni que haurà de signar, tan l’empresa com l’estudiant, i enviar-ho a talent@tecocampus.cat

En cas de tenir un candidat pre-seleccionat sense haver publicat una oferta:

 1. Accedir o registrar l’empresa a la Borsa Talent TecnoCampus
 2. NOTA: L’alumne  també ha d’estar registrat a la Borsa Talent TecnoCampus
 3. L’empresa haurà d’emplenar el Recull de Dades, que trobarà a l’aplicatiu, a la pestanya CONVENIS - CREAR CONVENI.
 4. En el cas dels convenis extracurriculars en un termini màxim de 10 dies hàbils, un cop validat pels responsables acadèmics, l’empresa rebrà el PDF del conveni que haurà de signar, tan l’empresa com l’estudiant, i enviar-ho a talent@tecocampus.cat

Si l'estudiant no ha arribat al màxim de 900 hores de pràctiques al curs acadèmic, es pot sol·licitar la renovació del conveni. Els passos a seguir son:

1. Accedir a Borsa Talent TecnoCampus

2. L’empresa haurà d’accedir a la pestanya CONVENIS - ELS MEUS CONVENIS.

3. Seleccionar el conveni que es vol renovar (VEURE CONVENI - a la part de sota trobarà la pestanya per renovar-ho)

4. En el cas dels convenis extracurriculars en un termini màxim de 10 dies hàbils, un cop validat pels responsables acadèmics, l’empresa rebrà el PDF del conveni que haurà de signar, tan l’empresa com l’estudiant, i enviar-ho a talent@tecocampus.cat. En el cas dels convenis curriculars o amb reconeixement acadèmic, el termini de 10 dies hàbils podrà ser superior, ja que s’aprovaran tan bon punt es completin els procediments de validació vigents.

La tarifa de gestió de convenis extracurriculars de 100€+IVA també s'aplica a les renovacions dels convenis.  

Pots sol·licitar convenis de pràctiques al llarg de tot el curs acadèmic, però en períodes de vacances les dates límit són: 

NADAL: Data límit per fer les sol·licituds 15 de desembre (Convenis amb data d’inici entre el 22 de desembre i el 15 de gener)

Tancament del servei: Del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)

SETMANA SANTA: Data límit per fer les sol·licituds 13 de març (Convenis amb data d’inici entre el 23 de març i el 8 d'abril)

Tancament del servei: Del 23 de març al a l'1 d’abril (ambdós inclosos)

ESTIU: Data límit per fer les sol·licituds 16 de juliol (Convenis amb data d’inici entre el 24 de juliol i el 16 de setembre)

Tancament del servei: Agost

 

NOTA: Recordem que cap estudiant pot començar pràctiques sense tenir el conveni de cooperació educativa aprovat per la universitat. En cap cas la universitat es farà responsable de les sol·licituds rebudes fora dels terminis establerts. 

És responsabilitat de l'estudinat tenir en vigor tota la documentació necessària per a poder realitzar pràctiques.

En el cas d’estudiants de fora de la UE, també és responsabilitat de l'estudiant, tenir en vigor l’autorització d’estada adequada per a poder realitzar les pràctiques.

En cap cas la Universitat es farà responsable de l'acompliment d'aquest requisit per part dels estudiants.

Es molt important que abans de sol·licitar un Conveni de Cooperació Educativa o tramitar una oferta de pràctiques, es revisi la informació de la pàgina Preguntes Freqüents 

IMPORTANT! Preguntes freqüents

Avís important

Les empreses que sol·licitin convenis de cooperació educativa extracurriculars amb data d’inici a partir del 16 de setembre de 2019, hauran d’abonar la tarifa de gestió dels convenis de cooperació educativa de 100€ (+ IVA), aprovada per resolució de la Direcció General del TecnoCampus número 54/2019 i que podeu consultar aquí

Et podem aclarir algún dubte més?

Contacta amb nosaltres