Títols oficials en les àrees de l'emprenedoria, l'empresa i la Salut.

Títols oficials atorgats pel Minis- teri d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Tenen reconeixement oficial i una avaluació de qualitat, amb una durada d’entre 60 i 120 crèdits ecTs (European Credit Transfer System) i un o dos anys acadèmics.

Aquests programes ofereixen una formació d’alt nivell per obtenir una especialització acadèmica i professional o adquirir competències en la investigació.


Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims

Empresa

Màster oficial

 • Modalitat: Presencial
 • Durada: 1 anys
 • Crèdits: 60 ECTS
Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació

Empresa

Màster oficial

 • Modalitat: Presencial
 • Durada: 1 anys
 • Crèdits: 60 ECTS
Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment

Salut

Màster oficial

 • Modalitat: Semipresencial
 • Durada: 2 anys
 • Crèdits: 60 ECTS
Màster Universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva

Salut

Màster oficial

 • Modalitat: Semipresencial
 • Durada: 1 anys
 • Crèdits: 60 ECTS / 600 hores
Activitats d'orientació universitària

Programa una visita guiada al TecnoCampus.