Presentació

L'economia circular és un nou model de producció i consum que assegura un creixement sostenible en el temps. Amb l'economia circular, podem impulsar l'optimització dels recursos, reduir el consum de matèries primeres i recuperar els residus reciclant-los o donant-los una segona vida com a producte nou.

Des de TecnoCampus volem acompanyar a les empreses en la seva transició cap a l’economia circular.

La transformació cap a models de negoci i processos productius basats en l’economia circular té a veure amb molts àmbits:  

Economia restaurativa

Com que és restaurativa redueix la desforestació i l’esgotament dels nostres recursos naturals.

Reducció de les emissions de carboni

Reducció de la contaminació amb gasos d’efecte d’hivernacle i les emissions que inevitablement es produeixen.

Reducció de residus sòlids

Reducció de la quantitat i/o perillositat dels residus generats.

Menor inversió de capital i costos operatius

Amb la implementació de la circularitat estalviem en inversions de capital i costos operatius.

Potencial per innovar

El redisseny de materials, sistemes i productes per a ús circular és un requisit fonamental de l’EC que representa una gran oportunitat per a les empreses.

+ Vida útil

Productes de més durada, en contraposició amb l’obsolescència ràpida i planificada vinculada a l’economia lineal de “vendre més, vendre més de pressa”.

+ Valor

Valor superior per al client que comporta mantenir la seva lleialtat i satisfacció, així com protecció de la marca.

Nous mercats

Creació de nous mercats per a treballs circulars que cada cop comencen a representar un percentatge més alt.

Reducció de la matèria primera

Reducció de l’ús de matèria primera (recursos naturals), estalviant-la.

Programa StartCircular

StartCircular és el programa vertical de Tecnocampus Mataró en economia circular dirigit a acompanyar a empreses en la seva transformació cap a la circularitat així com a I’impuIs de noves iniciatives emprenedores en aquest àmbit.

El programa, coordinat per l’àrea de Transferència, Innovació i Empresa compta amb el suport de la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del Tecnocampus i s’emmarca dins l’estratègia de la ciutat de Mataró per fomentar la transició cap a una economia circular i ofereix tota una sèrie d’activitats pel foment de l’economia circular per a empreses i emprenedors que anirem desplegant el 2022 i 2023

Vine el proper 6 d’octubre a la sessió d’inauguració i t’explicarem tot el ventall d’activitats i serveis que t’oferim

Serveis Programa StartCircular

 

El programa startcircular t’ofereix jornades o webinars per formar-te per abordar els reptes socials i ambientals amb noves solucions tecnològiques i/o innovadores.

Aquest 2022 endeguem un itinerari formatiu que ajudarà a les empreses i emprenedors a repensar l’estratègia de negoci per esdevenir una empresa més sostenible. A més a més, aquelles empreses que hi participin, comptaran amb assessorament expert per a incorporar la sostenibilitat a la seva estratègia empresarial a partir d’un diagnosi inicial.

Inscriu-te a la sessió inaugural del programa

Sensibilització i capacitació

 

Itinerari formatiu en economia circular per a empreses i emprenedors

Aquest mes d’octubre, posem en marxa l’itinerari formatiu en economia circular, que té com a objectiu donar a conèixer els principals conceptes i estratègies que poden aplicar les startups i les petites i mitjanes empreses per a una transició cap a l’Economia Circular.

Les sessions seran impartides per professionals de la càtedra d’economia circular i sostenibilitat de TecnoCampus.

 • Estat: Inscripcions obertes 
 • Dia i hora: dijous alterns del 20 d’octubre al 15 de desembre de 16h a 18h.
 • Lloc: Tecnocampus (presencial)

Adreçat a:

 • Emprenedors amb idees o projectes vinculats a I’economia circular.
 • Startups i pimes amb la voluntat d’incorporar elements de sostenibilitat.

 

Inscriu-te aquí a la sessió inaugural

Inscriu-te aquí al programa complet

Les empreses que hi participeu, podreu comptar amb assessorament expert per a incorporar la sostenibilitat a la vostra estratègia empresarial a partir d’un diagnosi inicial.

Calendari i jornades:

6 d’octubre, de 16 a 18 h, sessió inaugural “Els negocis del futur seran sostenibles i circulars o no seran”. 

En aquesta sessió, explicarem en què consistirà el programa formatiu, tot el contingut que anirem abordant en totes les sessions, així com es farà una introducció sobre el concepte de l’economia circular i com pot impactar a l’empresa.

 • Context i situació actual: motivacions per la circularitat
 • Per què el teixit empresarial està incloent la variable estratègica de circularitat
 • Algunes exemples d'empreses que ja són circulars
 • Estratègies per la sostenibilitat

Ponents: Carlos Dominguez (tècnic d’emprenedoria i creixement empresarial de TecnoCampus) i Ariadna Benet (consultora i docent d’economia circular i sostenibilitat)

Inscripcions 

20 d’octubre, de 16 a 18 h,: Què és l’economia circular?   

Vols adaptar el teu negoci i fer-lo més circular, o descobrir noves oportunitats? En aquesta sessió aprendràs els beneficis d’incorporar la circularitat a l’empresa, així com les estratègies de l’economia circular i les noves tendències a partir d’exemples reals.

Programa:

 • Implicacions de l’economia circular
 • Implementació de models de negoci circulars
 • Casos d’èxit per sectors
 • Com posa-ho en pràctica

 

Ponent: Ariadna Benet, consultora i investigadora en economia circular i sostenibilitat

3 de novembre, de 16 a 18 h: Models de negoci circulars.   

En aquesta sessió, tractarem:

 • Nous models de negoci circulars. Introducció i context
 • Servitització: definició, nivells de servitització i exemples
 • Metodologia i factors clau
 • TCO: Total Cost of Owner ship
 • Principals barreres que caldrà gestionar
 • Eines per a la definició de models de negoci circulars

 

Ponent: Sònia Llorens, directora de la càtedra d’economia circular i sostenibilitat de TecnoCampus

17 de novembre, de 16 a 18 h: Reporting no financer: què és i com ho puc incorporar a la meva empresa

Es tractarà el marc ESG (govern ambiental, social i corporatiu) i com integrar-lo en l’estratègia d’una organització per crear valor empresarial. Es treballarà un pla de treball que inclogui la identificació, avaluació i gestió de riscs i oportunitats relacionats amb la sostenibilitat i també aspectes normatius de sostenibilitat i com elaborar un informe de sostenibilitat.  

 

Ponents: Xavier Subirats i Axel Ehberger​, experts en reporting i control de gestió 

1 de desembre, de 16 a 18 h: Màrqueting institucional incorporant la visió de l’economia circular.   

Si penses en introduir l’economia circular a l’empresa o ja l’estàs aplicant, segurament hauràs tingut el dubte de com fer-ho arribar al mercat. El Màrqueting Institucional, té com a principal objectiu el de posicionar l’empresa pels seus valors, incloent al màxim d’actors socials possibles per garantir la sostenibilitat a llarg termini de l’empresa en el mercat.  

En aquesta sessió de Start Circular dibuixarem quin és el marc d’acció del màrqueting institucional dins l’Economia Circular i veurem els principals beneficis per l’empresa al introduir una lògica de Màrqueting Institucional. 

 

Continguts de la sessió: 

 1. Relació entre Economia Circular i Màrqueting Institucional 
 2. Màrqueting institucional: Una introducció 
  • La lògica del Màrqueting institucional 
  • Pros i Cons del Màrqueting Institucional 
  • Implementació del màrqueting institucional a l’empresa 

 

Ponent: Alexandra Masó, docent i consultora en estratègia i màrqueting

 • 15 de desembre, de 16 a 17:30 h:  Com mesurar la circularitat a la meva empresa

En aquesta sessió, treballarem:

 • La sostenibilitat des d'un punt de vista empresarial: Factors externs i interns que influeixen en la integració del tema de la sostenibilitat
 • La posició estratègica de l'empresa
 • L'anàlisi de materialitat
 • La integració de la sostenibilitat als objectius estratègics als processos de gestió
 • Com començar amb la integració de mètriques

 

Ponent:  Axel Ehberger​, consultor i docent de reporting i control de gestió 

 

Pots inscriure’t al programa complet aquí

Important: Aquest itinerari formatiu donarà a accés a les empreses participants al programa d’acompanyament individualitzat que es portarà a terme posteriorment

 

Programa d’acompanyament per a empreses

Programa d’acompanyament, de la mà d’experts en sostenibilitat i economia circular, que té com a objectiu l’assessorament individualitzat a les empreses, per a la seva transició cap a la circularitat 

 

Programa d’acompanyament per a emprenedors

Programa d’acompanyament a emprenedors amb projectes en l’àmbit de l’economia circular circulars que ofereix formació, assessorament expert i mentoria per transformar la idea en un projecte empresarial.

Programes d’acompanyament 

Programa d’acompanyament, de la mà d’experts en sostenibilitat i economia circular, que té com a objectiu l’assessorament individualitzat a les empreses, per a la seva transició cap a la circularitat 

Assessorament en:

 • Diagnosi i ubicació inicial de l’empresa.
 • Anàlisi i oportunitats detectades.
 • Pla d’acció.
 • Identificació de recursos necessaris per la implementació del pla d’acció.

 

Adreçat a:

 

 • Startups i petites i mitjanes empreses que vulguin incorporar elements de circularitat en la seva estratègia de negoci

 

Important: Per poder participar d’aquest programa, és requisit indispensable haver participat prèviament en l’itinerari formatiu per a empreses.

 

Programa d’acompanyament a emprenedors amb projectes en l’àmbit de l’economia circular circulars que ofereix formació, assessorament expert i mentoria per transformar la idea en un projecte empresarial.

 

El programa consta de dues fases:

 • Primera fase: amb focus sobre la creació del model de negoci, consta de sessions de treball utilitzant la metodologia lean startup, combinant workshops impartits per professionals i experts, per descobrir, prototipar i validar el model de negoci.
 • Segona fase: amb focus sobre les estratègies per a la implementació del model de negoci i la viabilitat tècnica i financera, de la ma d'experts especialistes i I’acompanyament de mentors.

 

Qui pot aplicar?

 • Emprenedors que tinguin idees o projectes empresarials en l’àmbit de l’economia circular.

 

 • Estat: Pendent convocatòria.

Finançament

 

La Unió Europea, mitjançant el Pacte Verd Europeu, va deixar clar que calen grans inversions en tots els sectors econòmics per a la transició cap a una economia climàticament neutra i per assolir els objectius de sostenibilitat ambiental de la Unió.

Per avançar cap aquest propòsit, hi ha una sèrie d’ajuts i subvencions adreçats a invertir en el desenvolupament de tecnologies respectuoses amb el medi ambient i/o implementació d’estratègies de circularitat a les empreses:

Pots accedir a la informació de la resta de subvencions al portal d’ajuts i línies de finançament de TecnoCampus

Estigues atent perquè també organitzarem jornades de finançament per apropar-te amb els proveïdors d’aquest finançament

Recursos

Per tal de poder incorporar l’economia circular a l’empresa primer de tot s’ha de generar una diagnosi empresarial. Aquesta diagnosi serveix per entendre quines àrees són més importants pel negoci, comparar l’acompliment actual amb el desitjat o amb el futur i així veure els canvis generats en cada àrea,  descobrir el grau de maduresa de la seva empresa pel que fa a sostenibilitat i circularitat per poder marcar objectius factibles i realistes i també per entendre el que necessita realitzar-se i en quin departament o procés.

Per poder generar aquesta diagnosi circular hi ha moltes eines que s’han creat, us proposem algunes:

El canvi de model de negoci en l’àmbit organitzatiu consisteix en la implementació de paradigmes alternatius diferents de la visió del món econòmic neoclàssic que configuren la cultura, l’estructura i les rutines de les organitzacions i, per tant, canvien la manera de fer negocis cap al desenvolupament sostenible, un model de negoci sostenible és l’agregat d’aquests diversos aspectes organitzatius.

Hi ha diversos models de negoci circulars que les empreses poden aprofitar – per separat o en combinació – per generar millores en la productivitat dels recursos de manera innovadora que també redueixen els costos, generen ingressos i milloren el valor i la diferenciació del client.

Alguns exemples en són:

 • Subministraments circulars: Empreses que tracten amb béns escassos, en què els escassos recursos es van reemplaçar amb les aportacions de recursos totalment renovablesreciclables o biodegradables.

 

 • Prolongació de la vida del producte: Estendre el cicle de vida dels seus productes i actius per garantir que segueixin sent econòmicament útils. El material que d’altra manera es desaprofitaria, es manté o fins i tot es millora, per exemple, mitjançant la remanufacturareparacióactualització o comercialització. En estendre la vida útil del producte durant el temps més gran possible, les empreses poden mantenir el material fora de l’abocador i descobrir noves fonts d’ingressos.

 

 • Plataforma col·laborativa: El model de plataforma d’intercanvi se centra en l’intercanvi de productes i actius que tenen una baixa taxa de propietat o ús. Les empreses que aprofiten aquest model poden maximitzar l’ús dels productes que venen, millorar la productivitat i la creació de valor.

 

 • Recuperació de Recursos: Aprofita les innovacions tecnològiques i capacitats per recuperar les sortides de recursos, eliminant les fuites de material i maximitzant el valor econòmic.

 

 • Servitització (Producte com a servei): Els clients utilitzen els productes a través d’un contracte d’arrendament o de pagament per ús en lloc de l’enfocament convencional de compra amb opció de compra. Aquest model és atractiu per a empreses que tenen alts costos operatius i la capacitat d’administrar el manteniment d’aquest servei i recuperar el valor residual a la fi de la seva vida útil.

Per tal de generar una bona transició empresarial cap a la circularitat, és necessari, un cop es tingui clar del punt del qual es parteix, saber els passos a seguir i els ítems a tenir en compte per generar una reorganització del pla empresarial tenint en compte els diversos factors que intervenen en les accions necessàries.

Pel que fa als aspectes a tenir en compte, internament és molt important conèixer l’estructura de l’empresa i tenir en compte el departament de recursos humans, perquè se sàpiga qui són els empleats i els seus càrrecs, obtenint informació sobre les capacitats de cada un per poder reubicar-los en altres llocs o fins i tot, ascendir-los, juntament amb conèixer les capacitats de lideratge de cadascú.

També s’han d’establir els desafiaments, els objectius que vols assolir i la planificació de com s’ha d’aconseguir, relacionant-ho amb el departament de Recursos Humans per posar a la persona adequada en cada lloc del projecte perquè siguin capaços d’exercir bé la seva feina, en cas contrari, per molt bona que sigui l’estratègia, fracassarà.

A part de tot això, és molt rellevant fer que els empleats se sentin part d’aquest procés, ja que finalment són aquests els que ajuden a potenciar-la. Per això, és molt valuós crear una cultura empresarial perquè es comprometin en aquesta nova etapa que emprenen.

Respecte a l’entorn extern s’ha de tenir un bon coneixement del mercat i dels consumidors (els actuals i els potencials) per generar una transició que sigui eficient quant a les necessitats reals i que estigui lligada als valors dels consumidors, no perdent mercat, sinó guanyant-lo.

Una eina que permetrà obtenir informació sobre els clients és el Customer Journey:

https://circitnord.com/wp-content/uploads/2020/04/T05_Customer-Journey-Tamplate_A0_ref.pdf

Un cop es tingui clar el camí a seguir s’ha de determinar quina tipologia d’innovació es vol portar a terme per tal de generar el camí que es vol seguir. Algunes idees d’eines d’innovació circular es poden idear en eines com:

Per tal de generar una bona transició, tenir una base de coneixement és essencial per poder optar a tenir un ventall de possibles accions a portar a terme de la millor manera possible. La formació és essencial per millorar la transició i per això us proposem alguns enllaços on poder obtenir formacions concretes:

Si vols optar a tenir alguna formació més específica, et pots posar en contacte amb la Càtedra d’Economia Circular (https://catedraeconomiacircular.tecnocampus.cat/)

Un cop acabat el projecte, s’ha de generar una avaluació dels diversos indicadors marcats, i així, tornar a portar a terme una diagnosi que permetrà fer una comparació entre l’empresa que va començar el procés i la que fet la transició.

Per tal de poder generar una bona avaluació s’han de tenir en compte tant els aspectes econòmics com els aspectes mediambientals perquè en el cas de la circularitat, la sostenibilitat és un pilar.

Si s’escau s’haurà de justificar la subvenció rebuda i, per tant, s’haurà de fer l’avaluació amb els documents i passos que marqui l’entitat subvencionadora.

L’últim pas en la transició cap a la circularitat és generar una revisió dels resultats i produir els canvis necessaris per rectificar si es considera alguna part del procés i així millorar la metodologia en qüestió i poder aconseguir millors resultats.

Amb el suport de: