Comitè d'ètica

El desenvolupament de la recerca pot exigir el tractament de dades personals o mostres biològiques de persones, experimentació animal o utilització d’agents biològics entre d’altres i cal que no només es compleixi amb la legislació vigent, sinó que també amb principis ètics. 

 

Amb la responsabilitat social d’impulsar una cultura científica que sigui respectuosa amb els drets humans, la dignitat de les persones i les llibertats fonamentals, TecnoCampus disposa del Comitè d’ètica, un òrgan col·legiat i independent format per: 

a) El Delegat de Protecció de Dades de la Fundació Tecnocampus. 

b) Una persona experta en temes de bioètica. 

c) Una persona experta en metodologia de la recerca de l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus. 

d) Una persona experta en metodologia de la recerca de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus. 

e) Una persona experta en metodologia de la recerca de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus. 

 

Els objectius fonamentals del Comitè d’ètica són els següents: 

a) Garantir els principis bioètics fonamentals dels participants en projectes de recerca vinculats a Tecnocampus. 

b) Vetllar pel compliment en la confidencialitat de les dades i en general de la legalitat dels projectes de recerca del Tecnocampus. 

c) Garantir el rigor metodològic del projectes de recerca del Tecnocampus. 

Actualment el comitè d’ètica està integrat pels següents membres: 

Sra. Dúnia Alzaga Buixó

com a Delegada de Protecció de Dades de Tecnocampus

Dra. Maria Bartolomé

com experta en bioètica

Dra. Virginia Espinosa

com experta en metodologia de la recerca de l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus

Dra. Helena Hernández

com experta en metodologia de la recerca de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus

Dr. Josep Manuel Cancio

com expert en metodologia de la recerca de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus