Visió: 

Contribuir en la millora de la recerca i de la gestió dels projectes que es fan a la institució, oferint un servei de suport integral que simplifiqui els processos, acompanyi l’investigador i que garanteixi una execució òptima dels projectes des del punt de vista científic, tècnic, econòmic i administratiu.  

 

Missió:

 • Facilitar la participació de la Fundació Tecnocampus en projectes europeus, nacionals o regionals, oferint suport integral en la planificació i gestió dels projectes concedits fins a la seva finalització.
 • Promoure la generació de coneixement a la Fundació Tecnocampus a través del suport als investigadors i grups de recerca, la promoció de l’activitat realitzada i l’assessorament i la gestió de la participació en programes de recerca.  

 

Cartera de serveis

 • Definir l’estratègia de participació en la gestió del finançament extern i captació de fons competitius.
 • Controlar el cicle complert de gestió dels projectes
 • Identificar, buscar i difondre oportunitats de finançament.
 • Anàlisi i encaix d’oportunitats de finançament.
 • Suport en la preparació de propostes de projectes (perfil institucional, revisió pressupostos).
 • Gestió econòmica i seguiment dels projectes concedits. Interlocució amb entitats finançadores.
 • Aplicar els procediments interns per vetllar pel compliment de les normatives dels finançadors.
 • Tancament dels projectes (justificacions, auditories, requeriments i al·legacions).
 • Establir i gestionar xarxes de relació amb altres entitats, administracions públiques i stakeholders, actuant com a lobby.
 • Informació, formació i assessorament a l’organització sobre la gestió de projectes.
 • Gestionar i dirigir els projectes transversals de la institució que li siguin encomanats.

 

 • Participar en la definició de la política de recerca de la Fundació Tecnocampus.
 • Exercir la secretaria de la Comissió de recerca.
 • Assessorar al personal investigador en els processos d’acreditació de la recerca i en la seva participació en programes de recerca, difonent les diferents convocatòries públiques.
 • Gestionar els contractes i convenis de col·laboració de l'àmbit de la recerca i la transferència de coneixement.
 • Donar suport als grups de recerca en la seva creació i reconeixement intern i suport en la seva gestió diària (altes/baixes dels seus membres, beques de recerca, gestió de les convocatòries anuals de finançament de l’activitat pròpia dels grups de recerca).
 • Gestionar els indicadors de l’activitat de recerca de la Fundació i realització d’informes tècnics i d’activitat del servei.

Línies d'actuació

Eix d'actuació 1

Incrementar la captació de recursos competitius

Eix d'actuació 2

Augmentar la participació en projectes europeus

Eix d'actuació 3

Millorar la promoció de l'activitat de recerca

Eix d'actuació 4

Millorar l'atenció al personal investigador

Eix d'actuació 5

Enfortit el treball en xarxa i la relació amb els stakeholders

Ubicació i contacte

Servei de Projectes i Suport a la Recerca
Edifici Universitari TCM6 – Primera Planta

Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)

Telèfon: 93 757 46 12
recerca@tecnocampus.cat