Presentació

El grup de recerca Narratives de la resistència (NardeRes) neix del propòsit comú dels seus membres d’abordar els fenòmens mediàtics actuals des d’un punt de vista holístic, que es fonamenta en les bases teòriques de perspectives com els Cultural Studies, els Audience Studies, la teoria crítica, la semiòtica narrativa i estructuralista, el constructivisme social, els Game Studies i els Gender Studies.

El grup, format per acadèmics i professionals dels mitjans, es proposa investigar els missatges, les representacions i les pràctiques mediàtiques de l’anomenada media life de la societat actual, no només per analitzar aquelles que responen als discursos hegemònics, sinó, i sobretot, per destacar aquelles que s’hi oposen: les minoritàries, les marginals, les resistents.

Els àmbits d’activitat del grup són, per tant, varis i variats, i combinen la perspectiva acadèmica i la pràctica, la recerca bàsica i l’aplicada, les metodologies quantitatives i qualitatives: comunicació social, cinema documental, cinema fantàstic, ficció seriada, narrativa interactiva i ludo-ficció, social media, periodisme, democràcia i tecnologia, marges fílmics i migració, producció cross-media, resistència cultural, audiovisual musical, audiovisual cultural, minories culturals.

Línies de recerca

Les línies de recerca s’organitzaran en relació a tres eixos principals, tot i haver-hi temes i interessos transversals:

1) Narratives del real:

               a) Representacions del treball a les imatges documentals

               b) Geografies de la comunicació, del conflicte i de les migracions a l’audiovisual

               c) Pràctiques i Industries Culturals

2) Narratives de ficció

               a) Estudi de les representacions socials (de de gènere, edat, etc.) a l’audiovisual  i als interactius

               b) Anàlisi de les narratives de ficció audiovisual i interactives

               c) Narratives cinematogràfiques i televisives

3) Mitjans i cultura

               a) Resistència cultural

               b) Mitjans, tecnologia i cultura

               c) Estudis d’audiència i recepció

Membres del grup

Eloi Aymerich Casas

Soliña Barreiro González

 

 

Ana Aitana Fernández Moreno

Elena Gabriela Fraj Herrando

Carlota Frisón Fernández

Maria Fernanda Luna Rassa

Cloe Masotta Lijtmaer

Joan Jordi Miralles Broto

Jorge Oter González

Aina Fernandez Aragonès

Producció científica

ARTICLES CIENTÍFICS REALITZATS PELS INTEGRANTS DEL GRUP

 • Barreiro, M. S. (2017). La historicidad y lo original en el cine de vanguardia europeo de los años veinte. Index.Comunicación: Cine y Vanguardias artísticas, 7(2), 17-44.
 • Barreiro, M. S., y Elduque, A. (2017). La mirada y el peso. Iconografía de la clase obrera en Chircales y Tierra Nueva. Le regard et le poids: Iconographie de la classe ouvrière dans Chircales et Nouvelle Terre. Cinémas d’Amérique Latine, 25, 144-155.
 • Gómez García, S., Planells de la Maza, A., y Chicharro Merayo, M. (2017). ¿Los alumnos quieren aprender con videojuegos? Lo que opinan sus usuarios del potencial educativo de este medio. Educar, 53(1), 49-66. ISSN: 0211-819X
 • Huertas, A., y Luna, M. (2017). Islam, migración y consumo mediático.La mirada d las mujeres procedentes del norte de África. Revista Prisma Social, No. Especial 2, 83-103.
 • Manias-Muñoz, M., Barreiro , M. S., y Rodríguez, A. I. (2017). Public Policies, Diversity and National Cinemas in the Spanish context: Catalonia, Basque Country and Galicia. Communication & Society, 30(1), 125-145.
 • Planells de la Maza, A. (2017). Video games and the crowdfunding ideology: From the gamer-buyer to the prosumer-investor. Journal of Consumer Culture, 17(3), 620-638. ISSN: 14695405
 • Rey, E., Hediger, V., Montiel Mues, J. A., Pinto, R., Muñoz-Aunión, M., Frezza, G. (2017). Germany, Italy, Spain: eroticism and the desire under european fascisms (Alemania, Italia, España: el eros y el deseo bajo los fascismos europeos). L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos, 23.
 • Rodríguez-Martínez, R., Mauri-De los Ríos, M., y Fedele, M. (2017). Criticism in journalism as an accountability instrument: the opinion of Spanish journalists. Communication & Society, 30 - 1, 57 - 72. ISSN: 2386-7876
 • Barreiro, M. S. (2016). La revuelta temporal como método de la vanguardia deEntreguerras. Fotocinema. Revista Científica de Cine y Fotografía, 12. ISSN: 2172-150
 • Oter, J. (2016). Análisis de una secuencia de Salut les cubains (Agnès Varda, 1963):música y filmación de fotografías. ZER. Revista de estudios de comunicación, 41, 33-48. ISSN: 1989-631X
 • Fedele, M., García-Muñoz, N., y Prado, E. (2015). Catalan Adolescents' Media Uses and Leisure Preferences Related to New Media and Television. Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, 7 - 1, 51-70. ISSN: 17571901
 • Jiménez-Iglesias, M., Fernàndez Aragonès, A. (et al). (2015). Materials created in projects: hands-on, online portals, papes… Scientix Observatory. Luna, M., y Sourdis, C. (2015). Found footage in Colombia. The tradition of rupture. New Cinemas, Journal of Contemporary Films, 13, 1, 51-64. ISSN: 14742756, 20400578
 • Planells de la Maza, A. (2015). Mundos posibles, grupos de presión y opinión pública en el videojuego Tropico 4. Trípodos, 37, 63-77. ISSN: 1138-3305
 • Planells de la Maza, A. (2015). The expressive power of the possible worlds theory in video games: when narratives become interactive and fictional spaces. Comunicação e Sociedade, 27, 289-302. ISSN: 1645-2089