Grups de recerca del TecnoCampus

Grups de recerca en les àrees de la Tecnologia, l'Empresa i la Salut

Grup de Recerca Narratives de la resistència (NARDERES)

El grup de recerca Narratives de la resistència (NardeRes) neix del propòsit comú d’abordar els fenòmens mediàtics actuals des d’un punt de vista holístic, que es fonamenta entre d'altres aspectes les bases teòriques de perspectives com els Cultural Studies, els Audience Studies, la teoria crítica, la semiòtica narrativa i estructuralista.

Accedir

Grup de Recerca en Tractament de Senyal

El grup de Tractament del Senyal es va crear el 1995 a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró. Inicialment només es dedicava a senyals de veu (codificació, reconeixement d’altaveus), però durant els darrers anys els temes de recerca també s’han estès al processament d’imatges i comunicacions. Feu clic aquí per obtenir més informació sobre aquest grup de recerques.

Accedir

SSIT - So, Silenci, Imatge i Tecnologia

SSIT desenvolupa una investigació pluridisciplinar sobre el so, la música i el silenci en relació a la imatge i la tecnologia, considerant aquests darrers com a elements de l’enunciació acústica o com factors i mitjans de condicionament i transmissió de la mateixa. SSIT realitza un èmfasi especial en la recerca sobre la música i l’audiovisual i, metodològicament, aposta per l’aplicació d’un enfocament interdisciplinari sobre les possibles diferents dimensions musicals.

Accedir

Grup recerca Cultura i Tecnologia Lúdica (CTL)

El grup de recerca “Cultura i Tecnologia Lúdica” (CTL) neix amb l’interès d’estudiar aquest fenomen en les seves diverses manifestacions humanístiques, socials, tècniques i creatives.

Així, focalitza el seu àmbit d’activitat principal en el joc com objecte d’anàlisi pluridisciplinar, ja sigui en la seva vessant digital o analògica.

Accedir

FI 4.0, Fabricació Intel·ligent i Innovació Industrial

El grup de recerca en “Fabricació Intel·ligent i Innovació Industrial (FI4.0)” orienta la seva activitat a l’estudi dels nous models industrials, resultants dels procés de transformació digital de l’empresa i l’activitat econòmica. La tecnologia és un element central en la nova revolució industrial que fa possibles models de fabricació intel·ligent i d’alt valor, que necessiten alta connectivitat i que gestionen grans volums d’informació.

Accedir

Grup de Recerca Aplicada a l'Entorn Financer, Econòmic i Social (GRAEFES)

El nostre grup de recerca, es dedica a realitzar recerca aplicada en el àmbits de l’economia, l’emprenedoria i les finances. El grup de recerca aglutina diverses iniciatives de recerca de L’Escola superior de ciències socials i de l'empresa del TecnoCampus.

Accedir

Grup d'Atenció a la cronicitat i innovació en salut. Grup GRACIS

Davant d’un escenari marcat per l’envelliment poblacional, una major prevalença de fragilitat, cronicitat, discapacitat i dependència i la presència del rol cuidador i les xarxes de suport personal, familiar i social  es fa necessari i imprescindible una nova manera d'entendre l'atenció sanitària i l'atenció social.

Accedir

AFIRS - Recerca en Rendiment Esportiu

El grup AFIRS consta de diferents investigadors de l'àmbit de la salut i rendiment esportiu que aborden l'estudi de les Ciències de l'Esport des de diferents perspectives, tant biològiques com comportamentals i socials.

Accedeix