Una de les finalitats de Tecnocampus és desenvolupar recerca, entesa com l’activitat acadèmica centrada en la generació de coneixement amb especial èmfasi en la transferència de coneixement cap a l’empresa i la societat, actuant com agent facilitador de la innovació i de suport a la competitivitat empresarial, juntament amb altres agents de R+D+i del territori, amb els quals es col·laborarà activament per centrar sinèrgies i complementarietats que projectin el territori i amb ell el progrés dels ciutadans. 

Així mateix el Pla estratègic del TecnoCampus 2022 destaca la recerca com una línia d’actuació prioritària, establint com a objectiu desenvolupar un model de recerca aplicada propi.  

La unitat bàsica de la recerca de Tecnocampus són els Grups de Recerca (GR-Tecnocampus). Els GR-Tecnocampus són figures organitzatives creades a iniciativa de col·lectius de PDI dels seus centres universitaris per tal de potenciar la seva activitat científica mitjançant la col·laboració entre els seus membres, la projecció externa conjunta per assolir una major visibilitat, l’obtenció de recursos per a la recerca i el desenvolupament de les relacions amb altres col·legues i organitzacions.