Què és el canal de denúncies?​​​​​​​

És un canal segur de Comunicació que neix de la conveniència d'oferir un espai que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària al dret.

Inclou mecanismes per garantir la confidencialitat i l’anonimat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i saber l'estat de tramitació. 

Qualsevol persona  que tingui una relació amb la Institució (relació laboral, estatutària, ja finalitzada (becaris, voluntaris, participants d’un  procés de selecció, representants dels treballadors, familiars de l’informant, etc. ) pugui facilitar informaciósense patir represàlies.

Aquest, és el canal prioritari d’admissió de denúncies, sens perjudici d'admetre les comunicacions per altres canals; telefònic, mitjançant bústia de veu (93.169.65.54) o de manera presencial.

Sobre el canal de denúncies de la Fundació TecnoCampus Mataró - Maresme

Consulta el Reglament del sistema intern d'informació de la Fundació TecnoCampus Mataró - Maresme

Fes clic aquí 

 
 
Sobre el canal de denúncies de l'Entitat Pública Empresarial Local Parc TecnoCampus

En virtut del que preveu l’article 14 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, l’Entitat Pública Empresarial Local, per acord del seu Consell d’Administració del passat 17 de maig de 2023, es va adherir al Sistema Intern d’Informació de l’Ajuntament de Mataró.